Jak na věc


zvláštní režim použité zboží

Re: EET a prodej ve zvláštním režimu (§90)

    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.
     Cestovní kancelář, plátce DPH, prodává letecké zájezdy z ČR do Thajska. Cena zahrnuje leteckou přepravu do Thajska a zpět, místní dopravu do hotelu, ubytování a stravování v místě pobytu. Místo plnění jednotlivých služeb je ve třetí zemi, také letecká přeprava cestujících do a ze třetí země se považuje v plném rozsahu za poskytnutou ve třetí zemi, přirážka cestovní kanceláře je proto osvobozena od daně.
    Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").


Ochrana osobních údajů a jejich používání

    U vybraných zdanitelných plnění poskytovaných v tuzemsku plátcem jinému plátci se využije režim přenesení daňové povinnosti, kdy z dodaného zboží nebo poskytnuté služby uplatní daň plátce, který je příjemcem plnění.
     Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
     Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění cestovní služby, což je den poskytnutí poslední služby zahrnuté v „balíčku” cestovní služby.
     Plátce daně, který obchoduje s použitým zbožím, koupil sekačku trávy za 1 000 Kč od občana, který není osobou povinnou k dani, a prodal ji za 2 000 Kč. Jak spočítá DPH?
     Daňový doklad – na daňovém dokladu za prodej zboží ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj podle okolností „zvláštní režim – použité zboží”, „zvláštní režim – umělecká díla”, „zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.


EET a prodej ve zvláštním režimu (§90) pro použité zboží

    Pouze plátce, který investiční zlato vyrábí (přeměňuje zlato na investiční zlato), má nárok na odpočet daně ze zboží nebo služeb přímo souvisejících s výrobou investičního zlata a může se také rozhodnout, že při dodání vyrobeného investičního zlata jinému plátci uplatní daň na výstupu.
    Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
    Zvláštní režim dle § 89 ZDPH je povinen použít plátce, který nakupuje cestovní službu a prodává ji zákazníkům svým vlastním jménem (např. cestovní kancelář). Na osoby, které pouze zajišťují nebo zprostředkovávají prodej cestovních služeb (cestovní agentura), se zvláštní režim nevztahuje.
    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
    Při prodeji použije zvláštní režim, základem daně je přirážka 1 000 Kč, která se považuje za částku včetně daně. Daň = 1 000 × 0,1736 = 173,60 Kč.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00