Jak na věc


zrychlený tlukot srdce a krev z nosu při smrkání

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

    S nulovou počáteční rychlostí Počáteční rychlost nemůže být nulová. Aby totiž těleso mohlo svoji rychlost snižovat, musí se nejdříve nějakou nenulovou rychlostí pohybovat.
    Výše uvedený vztah nám říká, že rychlost se každou sekundou mění o stejný díl. Jak je ten díl velký, nám prozrazuje veličina zvaná zrychlení → a (vizte dále).
    Křivka popsaná jako v = v0 + at nám říká, že se těleso v počátku našeho měření již pohybovalo nějakou nenulovou (počáteční) rychlostí v0. V grafu má hodnotu 2 m ∙ s−1.
    Vyjdeme z předchozího příkladu. Jelikož se rychlost zvyšuje z 0 m ∙ s−1 na 20 m ∙ s−1 rovnoměrně, průměrná rychlost se vypočítá jako aritmetický průměr těchto dvou rychlostí.
    Pokud auto brzdí, taky zrychluje (lidově říkáme, že zpomaluje). Pohybuje se vlastně se záporným zrychlením (vektor zrychlení má opačný směr, než vektor rychlosti).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00