Jak na věc


zkratky pro měnové jednotky

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

    Poslední dvě hodnoty - dvacetikoruna a dvoutisícikoruna - byly vydány až v dubnu roku 1994, resp. v říjnu 1996. Pozdější vydání bankovek v hodnotě 20 Kč a 50 Kč z hlediska plynulosti peněžního oběhu nepředstavovalo žádný problém, neboť od dubna do června 1993 byly - počínaje padesátikorunou - do oběhu postupně vydávány i nové mince.
    Dvousetkoruny vzoru 1993 mají variantu s proužkem, na kterém už je zkratka měnové jednotky a nominální hodnota správně - „200 Kč“. Další změny pak najdeme u stejné nominální hodnoty na vzoru 1996, kde už jsou písmena „SBČS“ mikrotextu v podtisku nahrazena zkratkou názvu centrální banky „ČNB“ a na rubu přibylo v dolní části vodoznakového kuponu zelené logo ve tvaru otevřené knihy. K nahrazení písmen „CS“ písmeny „ČR“ v průhledové značce došlo až u vzoru 1998.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7525
cache: 0024:00:00