Jak na věc


zhodnocení etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy

ETICKÉ KODEXY V PRAXI STÁTNÍ SPRÁVY

    34 Celkem 73 % zaměstnanců uvedlo, že jejich práce splňuje všechny očekávání, které měli když do zaměstnání nastupovali. Po Nejvyšším soudu je to druhý nejhorší výsledek Graf č.22: Spokojenost s prací v instituci Armáda ČR Spokojenost s prací v instituci ano ne nevím Zdroj: Vlastní zpracování dat za použití softwaru MS excel Profesní etika Problematiku, která se týká profesní etiky, považují všichni tázaní za důležitý okruh, kterému by se měla věnovat značná míra pozornosti. To, jak respondenti odpovídali, můžeme vidět v následujícím grafu. Graf č.23: Je profesní etika závažné téma Armáda ČR Je profesní etika závažné téma určitě spíše ano Zdroj: Vlastní zpracování dat za použití softwaru MS excel Podplácení a různé další protislužby nefinančního charakteru, jsou v armádě také poměrně častou záležitostí. Celkem 40 % respondentů odpovědělo, že se s tímto problémem setkává. Dokonce se mezi těmito 40 % našli i respondenti, kteří se s takovouto situací setkávají často. Což nikdo v předchozí


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00