Jak na věc


země královny maud

Chovat doma kočku je zdraví prospěšné, tvrdí vědci

    V pravém sloupci v Novinkách přidány nové vlastní známky ZOO Dvůr Králové a Stezka korunami stromů Krkonoše.Zároveň se omlouvám za delší odmlku - silné časové zaneprázdnění.. Již se budu snažit polepšit. Díky .
    Městské kulturní centrum Fulnekje příspěvková organizace, která poskytuje kulturní a kulturně společenské akce obyvatelům, okrajovým obyvatelům a návštěvníkům města Fulnek. Hlavním účelem organizace je poskytování kulturních služeb ve městě a to informačních, vzdělávacích, organizátorských, kulturně výchovných a společenských. Doplňkovou činností MKC Fulnek je provozování nekuřácké restaurace, pronájem prostor, výlep plakátů, zprostředkování inzerce ve Fulneckém zpravodaji a kopírovací služby.
    Na titulní straně najdete odkaz na povídání o filatelii natočené ve spolupráci s KT Kopřivnice. Dále přidána menší sestava protektorátu a sestava známek na téma flora.


Čestmír Lukeš - Antarktida - Země královny MAUD

    Strhující vyprávění Čestmíra Lukeše, známého cestovatele, horolezce a fotografa, rodáka z Plzně, jehož přednášky nechybějí na nejznámějších festivalech a setkáních milovníků hor, o putování ve dvou za jižním polárním kruhem na prahu alpinistického ráje. Ryzí příroda a ticho na snad nejbizarnějším místě Země. Přednáška je doprovázena hudbou a dvojitou projekcí.
    Přidány položky v rubrikách ČSR II,  DPR Korea, Vietnam, Niger, Venezuela, Polsko, Maďarsko, Maroko.Na titulní straně ,v článku o výročí Kopřivnice, bylo vloženo vyobrazení FDC s příl. přítiskem. V horním nabídkovém řádku na BLOGU, přidán článek o polských dobročinných známkách.
    Městské kulturní centrum Fulnekje příspěvková organizace, která poskytuje kulturní a kulturně společenské akce obyvatelům, okrajovým obyvatelům a návštěvníkům města Fulnek. Hlavním účelem organizace je poskytování kulturních služeb ve městě a to informačních, vzdělávacích, organizátorských, kulturně výchovných a společenských. Doplňkovou činností MKC Fulnek je provozování nekuřácké restaurace, pronájem prostor, výlep plakátů, zprostředkování inzerce ve Fulneckém zpravodaji a kopírovací služby.


Ve faraonově tajné pohřební komnatě byla objevena mumie mimozemšťana

    Na úvodní stránce naleznete upřesnění k vydání příležitostného sběratelského materiálu k oslavám 70.let povýšení Kopřivnice na město.Taky nějaké nové položky Jugoslávie,Maďarska,Bel.Konga a Lichtensteinu. V hlavní nabíce - horní menu- najdete v položce ZZ+OH+Téma článek o nových zajímavých známkách vydaných ve Francii.
    Marianna Čatkosová /kultura, zpravodaj/: 601 563 112 | kultura@fulnek.cz Restaurace: 733 359 326 | restaurace.mkcf@fulnek.czJan Kušnier /obědy, správce budovy MKC/: 601 563 114Petr Kysučan /technický pracovník/: 724 052 216František Brož /kultura, zpravodaj, správa webu, grafika/: 725 719 237 broz.f@fulnek.cz Bc. Jana Chorobinská /ekonom organizace/: 601 563 110  | ekonom.mkcf@fulnek.czBc. Eva Kočí /vedoucí organizace/ : 739 478 086 | mkcf@fulnek.cz
    Opět po roce přináší MKC Fulnek zajímavou přednášku cestovatele Čestmíra Lukeše na téma - Antarktida – Země královny Maud (Ryzí ticho a příroda na snad nejbizarnějším místě Země. V objetí bílého kontinentu. Ve dvou za jižním polárním kruhem na prahu alpinistického ráje.)
    Přidány další položky Maďarska a Itálie. Najdete v patřičných rubrikách.Dokončen článek o americké invert.známce z předešlých novinek.V rubrice Mongolsko přidáno několik položek známek  a malá sestava Mongolska.


Nebezpečné zrcadlo Arpo, které už způsobilo smrt nejméně 38 osob

    V rubrice Nové položky (jen pár ukázek) a v patřičných rubrikách jednotlivých států je přidáno větší množství položek Faerských ostrovů, ČSR II, Dánsko, Rumunsko, Andora Šp. a Maďarsko.V rubrice Kdo je kdo - článek nejdražší známky světa,  je přidáno povídání o nejznámější americké letecké známce s invertovaným středem.
    Opět po roce přináší MKC Fulnek zajímavou přednášku cestovatele Čestmíra Lukeše na téma - Antarktida – Země královny Maud (Ryzí ticho a příroda na snad nejbizarnějším místě Země. V objetí bílého kontinentu. Ve dvou za jižním polárním kruhem na prahu alpinistického ráje.)
    V horním hlavním nabídkovém řádku přidán v rubrice ZZ+OH článek o ZZ BREMEN. Pokud má někdo na toto téma nějaké celistvosti či jiné zajímavosti a byl by ochoten mi poslat skeny, budu velmi potěšen a článek doplním.
     Cílem projektu Dronning Maud Land Air Network (DROMLAN) je za jistit dopravu z a do , i na území Země královny Maud. Meteoorologické předpovědi připravují meteorologové z Deutscher Wetterdienst na stanici Neumayer. Stanice Neumayer má meteorologickou observatoř a je vybavena satelitním datovým spojením na družici Intelsat. Předpovědi jsou založeny na modelech z ECMWF, amerického Antarctic Mesoscale Prediction System (AMPS) a německého Global-Model (GME).


Virus zika je uměle vytvořená hrozba

    Výstupy z modelú jsou přijímany dvakrát denně v přílohách emailů a pokrývají období asi na týden dopředu. Pro středně dobé a dlouhodobé předpovědi to jsou zejména EPSgramy z ECMWF. Pro krátkodobé předpovědi a letovou činnost jsou k dispozici satelitní snímky zejména z družic NOAA i data ze systému GTS. V letní sezóně 2008/2009 bylo vydáno více než 4000 předpovědí pro lodě, stanice a zejména pro letecký provoz.
    V rubrice Nové a  Aukční položky známek přidáno několik sbírek. Dále přidáno větší množství položek v rubrice Sběratelské pomůcky, hlavně Monografie, katalogy a další sběratelská literatura.V rubrice Filatelie - Kanada přidány krásné aršíky z NHL.
    Na úvodní stránce v pravém sloupci, doplněny poslední letošní novinky  známek ČR. V rubrice Inzerce+odkazy najdete nový odkaz na zajímavé stránky "Známky s příběhem".
    V rubrice ZZ+OH přidán článek o Republik MALUKU SELATAN. Doplněny další položky známek v rubrikách sestavy - Indonésie, Jižní Korea a Madagaskar, dále známky Maďarska, Polska, Guinea, Mongolsko.
    Informace o tom, co je nově přidáno na těchto stránkách. RYCHLÝ PŘEHLED:POZOR !! Mnoho položek je přidáváno přímo do jednotlivých kategorií - zde je vždy jen pár ukázek !!
    V patřičných rubrikách přidány položky Rumunska, SSSR,Guinea Eq., větší tématické sestavy příroda a v ČR příležitostné dopisnice s přítisky k výročí Kopřivnice.


V Antarktidě padl nový teplotní rekord

    Od roku 2002 poskytuje německá antarktická stanice Neumayer podrobnou předpovědní službu pro všechny aktivity v Zemi královny Maud. Tuto službu zajišťují společně Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research (AWI) a německá meteoslužba (DWD). Tuto službu si vynutila zvyšující se letová aktivita v Zemi královny Maud a zejména mezikontinentální letecké spojení mezi Kapským městem a stanicí Novolazarevskaja.
    V rubrikách nové a akční položky, Maďarsko, Bulharsko a Holandsko, přidány starší série známek, hodně leteckých. V rubrice Novinky ČP nová informace k objednání zvl.známkového sešitku České státnosti.
    V hlavní nabídce v rubrice "Kdo je kdo + Info" přidáno několik článků o významných osobnostech a světových vodopádech na známkách. V rubrikách Uruguay, Paraguay, Guayna, Ekvador  a ČSR I. přidány položky známek.
    Toto nádherné území se rozkládá na ploše o rozloze 2,5 milionů km2 v Antarktidě. Bylo pojmenováno po manželce norského krále Haakona VII. Dne 14.ledna 1939 ho Norsko prohlásilo za své závislé území, ale toto prohlášení nebylo nikdy mezinárodně uznáno.  Uznaly ho pouze Austrálie, Francie, Nový Zéland a Velká Británie.  Tedy země, které si taky činí nárok na části Antarktického území.


Nabíjelo UFO své baterie během velké bleskové bouře?

    V rubrice pomůcky přidáno několik katalogů. V patřičných rubrikách pak vloženy další položky Rakouska, DDR,Rumunska, Indonézie, Kambodža,Indočína a větší sestava staroněmeckých států (je umístěna i v akční nabídce), ze které si pomocí emailu můžete objednávat i jednotlivé známky.
    Marianna Čatkosová /kultura, zpravodaj/: 601 563 112 | kultura@fulnek.cz Restaurace: 733 359 326 | restaurace.mkcf@fulnek.czJan Kušnier /obědy, správce budovy MKC/: 601 563 114Petr Kysučan /technický pracovník/: 724 052 216František Brož /kultura, zpravodaj, správa webu, grafika/: 725 719 237 broz.f@fulnek.cz Bc. Jana Chorobinská /ekonom organizace/: 601 563 110  | ekonom.mkcf@fulnek.czBc. Eva Kočí /vedoucí organizace/ : 739 478 086 | mkcf@fulnek.cz
    No a teď se podíváme na tuto zemi z pohledu filatelisty. Pro všechny sektory na Antarktidě jsou běžně vydávány známky, pouze tento sektor je výjimkou. Sběratelé se musí spokojit s tzv. spacefillermi.
    Na titulní straně najdete nový TL s přítisky k 70.výročí povýšení Kopřivnice na město. V rubrice ZZ + Info článek o spacefillerech-náhražkách známek. Odkaz zde.


Sledujte ŽIVĚ přistání sondy InSight na Marsu

    Pravý sloupec-Novinky- přidány nové známky ČP.V patřičných kolonkách přidány nové položky, Polska, Holandska a Švýcarska.V rubrice Nové položky-aukční nabídka je vložena větší sestava fil.materiálu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00