Jak na věc


zdravotního připojištění

Prostředky pro zajištění cestovního zdravotního pojištění zaměstnanců

    U bankovních karet bývá navíc pouze pojištění léčebných výloh, a to ještě s velkými výlukami. Velmi často se vyskytují spoluúčasti klienta, velmi často je nižší rozsah pojistné ochrany, než je nabízen v samostatně uzavřených pojistkách.
    Mnoho podnikatelů se domnívá, že je-li zaměstnanec vybaven nějakou bankovní kartou, vztahuje se z ní na něj i cestovní zdravotní připojištění a zaměstnanec je stoprocentně zajištěn. Setkali jsme se i se zkušeností člověka, který se v zahraničním zdravotnickém zařízení prokázal platební kartou s pojištěním, nemocnice mu v první řadě „stáhla“ cenu léčebného zákroku z účtu. Pojišťovna mu to sice posléze vrátila, ale až za docela dlouhou dobu.
    Pokud z pozice zaměstnavatele vysíláte své pracovníky na zahraniční služební cesty vězte, že kromě jiných věcí je třeba pamatovat i na jejich zdravotní pojištění. Přestože stále dost velké procento zaměstnavatelů odmítá svým pracovníkům toto pojištění hradit z firemní kasy, zákoník práce říká něco jiného.


Zdravotně připojišťovat se budeme stále

    Máme tady první číslo 5. ročníku. Přečtěte si, jak se vrací lesk a sláva starým koloveteránům, nebo jak se rodí firma, která se chystá na odvajglování veřejného prostoru. Čekají na vás také nové díly seriálů o procesech, firemní kultuře a lean canvas.
    Cestovní zdravotní připojištění jako samostatný pojistný produkt neztrácí svůj smysl a cíl. I v západní Evropě doznává cestovní zdravotní připojištění stále boom a nelze říct, že by se trh nějak snižoval. A přitom v Evropské unii jsou lidé daleko déle a více obeznámeni s platebními kartami. Takže určitě doporučujeme stejně se na cestu pojistit.
    Dlouhodobě u nás lidé nebyli zvyklí se na cesty pojišťovat. V minulém režimu to ostatně ani nebylo možné. Takže v první etapě šlo vlastně o zápas s určitou lidskou setrvačností – naučit se, proč je vůbec dobré se pojišťovat. A samozřejmě také šlo o to, aby pojistné nebylo nijak vysoké, leč plně krylo veškerá možná rizika zdravotních problémů. Zaměstnavatele totiž rozhodně přijde levněji pracovníka řádně pojistit, než být posléze vystaven vleklým a nákladným soudním sporům.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Zákoník práce hovoří o tom, že jako zaměstnavatel musíte pracovníka, kterého vysíláte na zahraniční cestu, plně zabezpečit po všech stránkách, a tudíž mu musíte hradit i pojištění v potřebném rozsahu. Pokud tak neučiníte, pak byste měli zaplatit eventuální výdaje, které během zaměstnancovy cesty mohou vzniknout poté, kdy v zahraničí vyhledá lékařské ošetření.
    Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.
    V předchozích letech se objevil u některých pojišťoven nový pojistný produkt, který je určen cestovatelům po Evropské unii. Měl by být výrazně levnější (ale není tomu tak vždy) než běžné cestovní zdravotní připojištění, protože se opírá o Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pojistným plněním je v tomto případě jen to, co si člověk musí sám doplatit podle předpisů té které země, v níž k léčbě došlo.


Cestovní zdravotní pojištění zaměstanců

    Někteří lidé si myslí, že je dobré být zdravotně připojištěn vícekrát. V některých pojistných produktech (jako třeba u úrazového pojištění) je to i možné. U zdravotního připojištění ale klient žádné peníze nedostane (s výjimkou proplacení účtů za ošetření zaplacených v hotovosti). Téměř vždy se pojistné plnění odehrává mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Pokud se někdo pojistí vícekrát, nezíská žádný osobní prospěch, jen všechny jeho pojišťovny ušetří, protože si náklady mezi sebe rozdělí.
    Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


Rozšířený mýtus o zdravotním připojištění

    Někdy jsou podmínky pojistného plnění docela i absurdní. Třeba když platí jen pro případ úrazu v dopravních prostředcích, což je vlastně duplicita, protože v letadle nebo v autě je zaměstnanec, vyslaný na služební cestu, stejně automaticky pojištěn provozovatelem dopravního prostředku. Takové pojištění ale platí jen v případě, když si třeba zlomí nohu při jízdě londýnským autobusem městské hromadné dopravy. Na zastávce už ale toto pojištění neplatí. A ještě zbývá otázka, co se stane, když na své kartě nebude mít váš pracovník dostatečné finanční prostředky. Při běžném komerčním pojištění všechny tyto záležitosti zpravidla samy vyřizují asistenční služby.
    Teprve do ostatních zemí je nevyhnutelné opatřit si kompletní tzv. cestovní zdravotní připojištění. Možná se to zdá trochu složité a řeknete si, že je přece jen lepší si zaplatit cestovní pojištění a o nic víc se nestarat. Ale proč platit víc, než je nezbytně nutné? Součástí cestovního pojištění nabízeného řadou komerčních pojišťoven je tzv. cestovní zdravotní připojištění kalkulované na veškerou úhradu eventuální léčby včetně repatriace bez ohledu na možnosti „modré“ karty. Pak tedy klienti platí (16–30 Kč denně) zbytečně.


MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

     Nikdy jsem nebyl proti zdravotnímu připojištění. Pravicově fundamentalističtí novináři tím byli vždy překvapeni bez ohledu na to, zda je k onomu fundamentalismu dovedla naivita, konjukturalismus v rámci kariérismu nebo souběh obojího. Proč bychom si něco, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nemohli koupit, nebo se proti třeba i neexistující hrozbě nemohli pojistit komerčně? Hlupáci vidí ve slově „komerční“ jasně „kapitalismus“ a v něm jasné „dobro“. Jak je tomu ve skutečnosti?V rámci projednávání připomínek jsem protestoval proti zmínce o komerčním připojištění v programu ČSSD, zejména proti formulaci „zavádění“. Úplně stejný názor projevila i bývalá poslankyně ČSSD Eva Fischerová. Ani ona nemá nic proti existenci komerčního připojištění, ale byli jsme zásadně proti deklaraci o jeho „zavádění“. Oba dva jsme jako staří (dáma promine) matadoři předpokládali, že této formulace bude druhou stranou okamžitě zneužito
    Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00