Jak na věc


zařízení dálkového přenosu

Technická zpráva. Obsah. PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Kostelní 2118/9, Praha 7. Dokumentace pro provedení stavby

    1 Technická zpráva Obsah 1. Všeobecně k projektu 2. Popis technického řešení 1. Všeobecně k projektu Projektová dokumentace, určená pro realizaci stavby, řeší vnitřní slaboproudé elektroinstalace v objektu Přístavba kliniky sv.klimenta situovaný v ulici Kostelní 2118/9 v Praze 7. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly konzultace se zástupci investora a generálního projektanta, dále půdorysné nákresy jednotlivých podlaží. Projektová dokumentace obsahuje na základě požadavků investora návrhy systémů strukturovaného kabelážního systému, místního rozhlasu, návrh systému CCTV - průmyslové televize, identifikační a přístupový systém, STA společný příjem TV programů, nouzovou signalizaci pro tělěsně postižené a návrh integrovaného komunikačního systému sestra-pacient, návrh systému EPS. Veškeré instalace a použité materiály musejí plnit funkční požadavky popsané v jednotlivých částech technické zprávy a při přejímce musejí být uvedeny plně do provozu podle platných technických p


TV anténa Televes DAT Boss antena, TFORCE, LTE, 21-60 kanál, zisk 17...

    4 Přehledový monitor bude umístěn v Recepci v 1.NP stávajícího objektu kliniky. PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Přívod napájení kamer bude zapracován v projektu silových elektroinstalací. Vzhledem k synchronizaci kamer je nutné všechny kamery zapojit na stejnou fázi napájecího napětí NN. Distribuce videosignálu od jednotlivých kamer k zařízení pro zpracování videosignálu je navržena hvězdicovitě, koaxiálními kabely RG 59 (impedance 75 ohm). Přístup k záznamu bude umožněn oprávněným osobám pomocí hesel dle předchozí registrace ( splnění požadavku novely zákona č.101/2000 Sb. ) pouze správci systému. Instalované zařízení CCTV bude splňovat podmínky pro zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Systém bude nastaven tak, aby pořízená data byla po stanovené době neobnovitelně odstraněna a obsluha systému nebude mít možnost měnit a jakkoliv manipulovat s pořízenými záznami včetně zpětného prohlížení. Systém umožní oprávněné osobě export konkré
    Od 25. 1. 2016 mají zákazníci Skylinku opět k dispozici HD verze programů Nova HD, Nova Cinema HD a Fanda HD, a to v rámci balíčku Digital HD.


Prima MAX HD, Nova HD, Nova Cinema HD a Fanda HD

    3 Poplachový tísňový a zabezpečovací system (PTZS) PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Prostory chráněné PTZS budou rozděleny na bezpečnostní zóny s diferencovaným rozsahem detekce narušení. Jednotlivé, vytypované prostory, budou chráněny prostorově vnitřními infradetektory a audiodetektory. Veškerá okna a vstupy do objektu budou zajištěny magnetickými snímači (kontakty). Ovládání bude prováděno z klávesnice umístěné uvnitř střežených prostorů. Plášťová ochrana min. do úrovně 2. nadzemního podlaží. Při instalaci jednotlivých prvků PTZS musí být dodrženy podmínky zaručující správnou funkci vybraných zařízení. Navrhovaný system bude napojen na stávající PTZS. V rozvodně stávajícího objektu je instalovaná zabezpečovací ústředna GALAXY 520. Pomocí optických vlákem bude realizováno napojení přístavby. Sledování aktuálních stavů bezpečnostních systémů, tedy i stavů ústředny PTZS bude zajišťovat centrální monitorovací pracoviště. Systém PTZS bude umožňovat průběžnou kontrolu střežených prostorů z o
    14. 4. 2017 obohatí programovou nabídku Skylinku nový dokumentární program – UP NETWORK. Jde o první televizní stanici v Evropě zaměřenou výhradně na letectví. Svým divákům nabídne prakticky vše o letectví – od prazákladů až po nejaktuálnější novinky.


Televize Seznam – nový program v nabídce Skylinku

    8 OVLÁDÁNÍ zařízení při vyhlášení požárního poplachu : od signálu EPS spupuštění ventilátoru na CHúC odblokování dveří na CHúC v jednotlivých podlažích provozní VZT vypínaná v rozvaděči Mar Napojení na síť veřejných telekomunikačních služeb Budou využity stávající přípojky a služby vybraných poskytovatelů telekomunikačních služeb. Všeobecně Výstavba zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. vnitřních rozvodů je řešena jako sdělovací zařízení s vyšší provozní spolehlivostí. Při souběhu s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být ponechána odstupová vzdálenost, vzhledem k možnému přenosu rušivých vlivů a tím i k možnosti vyvolání např. planých poplachů. Při montáži zařízení je nutné postupovat podle platných pokynů výrobců zařízení. Rozvodná vedení budou realizovaná podle v současné době platných norem a technických předpisů, zvláště bude zohledněna ČSN EN týkající elektromagnetické kompatibility. Zpracováno : ing. Věra Končinská ČKAIT
    Programem nás má provázet řada známých tváří – Olga Šípková bude jedním z moderátorů každodenního lifestylového studia Ráno na gauči, Filip Horký a Jiří Hošek nabídnou unikátní reportérské sondy do života v Česku i ve světě. Nové pořady představí i Sabina Slonková, Helena Šulcová, Tereza Willoughby či sportovní expert Luděk Mádl. V nové podobě uvede televize i úspěšné video formáty z webu Seznam Zprávy, jakými jsou investigativní Zvláštní vyšetřování režisérské dvojice Vít Klusák-Filip Remunda, večerní rozhovory z cyklu Výzva či satirický pořad Jindřicha Šídla Šťastné pondělí.
    Česká televize přichystala na poslední srpnový den dárek pro své diváky - spouští dva nové programy dětský ČT:D (tzv. Déčko) a kanál věnovaný kultuře a umění ČT art.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00