Jak na věc


zařízení dálkového přenosu

Televize Seznam – nový program v nabídce Skylinku

    3 Poplachový tísňový a zabezpečovací system (PTZS) PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Prostory chráněné PTZS budou rozděleny na bezpečnostní zóny s diferencovaným rozsahem detekce narušení. Jednotlivé, vytypované prostory, budou chráněny prostorově vnitřními infradetektory a audiodetektory. Veškerá okna a vstupy do objektu budou zajištěny magnetickými snímači (kontakty). Ovládání bude prováděno z klávesnice umístěné uvnitř střežených prostorů. Plášťová ochrana min. do úrovně 2. nadzemního podlaží. Při instalaci jednotlivých prvků PTZS musí být dodrženy podmínky zaručující správnou funkci vybraných zařízení. Navrhovaný system bude napojen na stávající PTZS. V rozvodně stávajícího objektu je instalovaná zabezpečovací ústředna GALAXY 520. Pomocí optických vlákem bude realizováno napojení přístavby. Sledování aktuálních stavů bezpečnostních systémů, tedy i stavů ústředny PTZS bude zajišťovat centrální monitorovací pracoviště. Systém PTZS bude umožňovat průběžnou kontrolu střežených prostorů z o
    Od 25. 1. 2016 mají zákazníci Skylinku opět k dispozici HD verze programů Nova HD, Nova Cinema HD a Fanda HD, a to v rámci balíčku Digital HD.
    Česká televize přichystala na poslední srpnový den dárek pro své diváky - spouští dva nové programy dětský ČT:D (tzv. Déčko) a kanál věnovaný kultuře a umění ČT art.
    Vysílání bude zahájeno na den dětí, 1. června v půl šesté ráno.Za cíl si klade oslovit mladou generaci. Kromě populárních animovaných seriálů a dalších akvizičních titulů přinese i vlastní tvorbu.


TV anténa Televes DAT Boss antena, TFORCE, LTE, 21-60 kanál, zisk 17...

    Programem nás má provázet řada známých tváří – Olga Šípková bude jedním z moderátorů každodenního lifestylového studia Ráno na gauči, Filip Horký a Jiří Hošek nabídnou unikátní reportérské sondy do života v Česku i ve světě. Nové pořady představí i Sabina Slonková, Helena Šulcová, Tereza Willoughby či sportovní expert Luděk Mádl. V nové podobě uvede televize i úspěšné video formáty z webu Seznam Zprávy, jakými jsou investigativní Zvláštní vyšetřování režisérské dvojice Vít Klusák-Filip Remunda, večerní rozhovory z cyklu Výzva či satirický pořad Jindřicha Šídla Šťastné pondělí.


Technická zpráva. Obsah. PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Kostelní 2118/9, Praha 7. Dokumentace pro provedení stavby

    4 Přehledový monitor bude umístěn v Recepci v 1.NP stávajícího objektu kliniky. PŘÍSTAVBA KLINIKY SV.KLIMENTA Přívod napájení kamer bude zapracován v projektu silových elektroinstalací. Vzhledem k synchronizaci kamer je nutné všechny kamery zapojit na stejnou fázi napájecího napětí NN. Distribuce videosignálu od jednotlivých kamer k zařízení pro zpracování videosignálu je navržena hvězdicovitě, koaxiálními kabely RG 59 (impedance 75 ohm). Přístup k záznamu bude umožněn oprávněným osobám pomocí hesel dle předchozí registrace ( splnění požadavku novely zákona č.101/2000 Sb. ) pouze správci systému. Instalované zařízení CCTV bude splňovat podmínky pro zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Systém bude nastaven tak, aby pořízená data byla po stanovené době neobnovitelně odstraněna a obsluha systému nebude mít možnost měnit a jakkoliv manipulovat s pořízenými záznami včetně zpětného prohlížení. Systém umožní oprávněné osobě export konkré


Prima MAX HD, Nova HD, Nova Cinema HD a Fanda HD

    6 Pro zajištění vznikajícího požárního nebezpečí v určených vnitřních prostorech objektu bude objekt vybaven zařízením Elektrické požární signalizace. Podle rozsahu a podle požadavků kladených na střežení nově vzniklých prostor je pro daný objekt navržen adresný analogový systém elektrické požární signalizace řízený mikroprocesorovou ústřednou Požární ústředna je koncipována jako mikroprocesorově řízený modulově stavitelný systém vhodný zejména pro malé až střední objekty. ústředna je mikroprocesorový řídící systém, který zaručuje neustálou výměnu informací mezi vlastní ústřednou a periferiemi a udává stav jednotlivých adresovatelných hlásičů. Funkce ústředny a periférií jsou plně programovatelné, systém jako celek lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům podle typu chráněného objektu a navazujících zařízení. Veškeré logické vazby jsou libovolně programovatelné a je možné je kdykoliv později podle potřeby změnit. Řídící systém EPS je plně adresovatelný, umožňuje jednoznačnou a ryc


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00