Jak na věc


začínající podnikatel a dph

Aktuality Začínající podnikatelé

    Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce – mohou získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hmotné vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. 
    Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Dotační RSS zdroje aktuálních informací

    Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tento program podporuje širokou škálu inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody.
    Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Začínající podnikatelé mohou přemýšlet nad založením sociálního podniku v případě, že podnikatelské aktivity budou prospívat společnosti a životnímu prostředí, podnik bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, použijí zisk z větší části pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
    Program rozvoje venkova podporuje různorodost zemědělských aktivit ve směru zemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a následný rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2000 obyvatel. Podpora pro začínající podnikatele je z programu zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.


Korektury češtiny‚ překlady angličtiny a slovenštiny‚ tvůrčí psaní

    V rámci projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
    CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00