Jak na věc


zš sýpky

Školní poradenské pracoviště

    V úterý 15.1 se 2 žáci ze třídy 9. A zúčastnili počítačové soutěže na Evropské obchodní akademii v Děčíně. Dvoučlenný tým – Petr Šíma a Josef Psota – plnil úkoly ze základních počítačových dovedností,  jako je práce s Wordem, Excelem, emailem, internetem, obrázky, systémem. Petr a Josef se z 10 týmů umístili na 1. místě a v pátek 25. 1. převezmou na EOA zaslouženou odměnu.
    Ve středu 23. 1. se ve škole konala beseda pro žáky 9. třídy se studentkami středních škol. Dvouhodinová akce měla za účel poskytnout jiný pohled na studium na střední škole z pozice studentů. Pozvání na besedu přijaly bývalé žákyně naší školy – Štěpánka Čierna, Michaela Belicová, Denisa Černohorská a Kristýna Zralá. Dívky prezentovaly různou formou své dosavadní zkušenosti na střední škole, představily obor, kterému se na střední škole věnují. Společně s deváťáky diskutovaly o přijímacím řízení, možnostech uplatnění. Popsaly, jak vypadá jejich běžný studijní den. V daném čase měli žáci možnost klást nejrůznější otázky ke studiu na SŠ.
    I když venku řádí mráz, děti z družiny se nenechají odradit a umí ho využít k zábavě. Nejprve navázaly na celotýdenní vyprávění a soutěže o ptáčcích a vyrobily jednoduchá krmítka se semínky. Dále si vyzkoušely, jak se dá mráz využít k vytváření zajímavých obrázků a co vše se dá dělat s ledem.


Beseda se studentkami ze středních škol

    Žáci 8.B pod vedením pana učitele Baušteina připravili pro menší děti ze školní družiny ve velké tělocvičně několik zajímavých překážek a dovednostních úkolů. Dětem se odpoledne moc líbilo. Vyzkoušely si, co všechno dovedou, kolik síly mají a že dokáží překonat strach z výšek nebo nerovného terénu. Moc děkujeme za přípravu žákům, panu učiteli i asistentkám. Všichni dohlíželi na bezpečnost malých dětí a ti měli radost z pohybu a ze sblížení se všemi velkými. 
    12. ples školy, začátek ve 20.00, sál KD Koryčany. Rezervovat místo u stolu můžete na telefonním čísle 603 749 470. Volejte, prosíme, v odpoledních hodinách.
    omlouváme se za vzniklé potíže v systému Bakaláři, který způsobuje přechod k novému poskytovateli internetu. Jelikož se nelze přihlásit do systému, VOLEJTE!!!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00