Jak na věc


zš bílina aléská

Projekt BOROVICE - žákovské výrobky pro exteriér

    Ve čtvrtek 1. 12. 2016 navštívila naší základní školu válečná reportérka, humanitární pracovnice a spoluautorka knihy Islámskému státu na dostřel, Markéta Kutilová, které pro žáky II. stupěn připravila velmi poutavou a cennou besedu o dění v Sýrii, boji proti Islámskému státu pohledem přímého účastníka a o příčinách uprchlické krize. 
    Vypěstované bylinky a zeleninu (bazalku, oregano, rukolu, saláty) jsme sklidili v pondělí 17. června a společně odvezli do Wine Food Market, kde pro nás byl připraven workshop pod vedením italského kuchaře. S jeho pomocí jsme si uvařili tradiční italské jídlo - těstoviny s bazalkovým pestem = MŇAM!
    Projekt je koncipován jako dlouhodobý a my se těšíme na další spolupráci, abychom mohli postupně kultivovat další prostory školního atria a případně rozšířit záhony...
    V pondělí 4. září 2017 se škola otevřela pro nové prvňáčky ZŠ Dubné a v důležitém kroku je přišel podpořit i řežisér Zdeněk Troška. Přejeme novým žáčkům pohodový start do nové životní etapy a hodně úspěchů ve školních lavicích i v životě.
     4. 10. 2016 proběhl v Hluboké nad Vltavou tradiční turnaj v kopané Coca Cola Cup. Naši žáci pod vedením pana učitele Petráně obsadili velmi dobré 2. místo. 


Plán akcí na květen a červen 2019

    Škoda Muzeum / tajemství Borovice / vodní bitva v potoce Zábrdka / fofrník ke Dni ledového čaje / podvečerní beach volejbal /// zeměpisné dopoledne / bez proudu / teambuilding 6.A a 6.C / zážitkové odpoledne s hasiči / osvěžení v bazénu / letecký workshop s pilotem vrtulníku / segedínský guláš / fofrník ke Dni vařené kukuřice / lekce latinskoamerických tanců /// pěší výlet do Mnichova Hradiště / koupačka v Jizeře / dobrodružná výprava na zříceninu hradu Valečov s průvodcem bez konvičky / kuře na paprice / fofrník ke Dni Supermana / sportovní podvečer / disko-trisko-téka /// přírodovědné dopoledne u rybníka Borovice / smažený květák / vodní dovádění na koupáku a v bazénu / zeleninové rizoto / fofrník na rozloučenou / máme to tady zkrátka rádi!!! :o)
    Do krajského kola, které se konalo 22. 5. v Táboře  postoupil Šimon Havner, který ve své kategorii z celkového počtu 19 závodníků obsadil po velmi kvalitních výkonech krásné 4. místo.
    Ve čtvrtek 15.11.2018 se v areálu Základní školy Dubné uskutečnila akce Strašidelná škola. V rámci dvou tras zažily děti netradiční výlet do světa strašidel, duchů a pohádkových bytostí. Obě cesty byly proložené různými úkoly na duchařské téma.  Za hojné účasti nebojácných návštěvníků jsme zažili krásný, nevšední večer plný zábavy.
    30. 11. se již tradičně žáci 9. ročníku ujali akce Mikuláš a čerti a zavítali na 1. stupeň, aby postrašili, ale především pobavili své mladší spolužáky. Připravili si pro ně řadu her a soutěží.
    Pravidelně se snažíme o účast v této soutěži, kde jsme zpravidla jedinou malou vesnickou školou, která bojuje s velkými školami. Tento ročník tomu nebylo jinak. 21. 2. se v Týně nad Vltavou uskutečnil tento turnaj, kde kluci po krásných bojích a předvedeném výkonu obsadili krásné 3. místo.


Plán akcí na březen a duben 2019

    Dne 5. 10. navštívila žáky IX. třídy Aneta Toncarová, aby sdělila nejen své vlastní zážitky z několikaměsíčního pobytu na Sumatře, ale především vysvětlila důležitost pralesů pro klima celé planety a nutnost ochrany jejich vegetace a živočichů tam žijících.
    Všichni zahradníci zeměpisného kroužku se stali součástí neziskového projektu Garden Food, jehož hlavním garantem a organizátorem byla společnost Wine Food - ta naší škole pomohla založit školní záhonky pro pěstování bylinek a zeleniny (a tím naplnit ideu proměny prostředí okolo altánu v atriu uprostřed školy). Projekt přispěl nejen k rozvoji environmentálního vzdělávání, ale zejména k zodpovědné spotřebě potravin a také výchově k udržitelnému rozvoji. Osobnostním přínosem šesťáků je manuální tvoření, díky kterému měli možnost vypěstovat si vlastní zeleninu a bylinky a s jejich použitím si pak vlastnoručně uvařit tradiční italské jídlo.
    Našemu pěveckému sboru Rolnička se dostalo veliké pocty, když byla požádána o vystoupení na předpremiéře a přemiéře nové pohádky Anděl páně II v českobudějovickém kině Cinestar. Jsme na vás hrdí! :)


Rozhodnutí o přijetí na ZŠ Jehnědí

    V průběhu týdne od 3. do 7. 12. 2018 se žáci formou celoškolního výukového projektu seznamovali s reáliemi Mexika. Jednotlivé třídy druhého stupně měly pro své mladší spolužáky připravený program na konkrétní téma - kultura, historie, geografie, příroda, gastronomie.
    Noc s Andersenem proběhla na naší škole dne 5. dubna 2019. Žáci, kteří se zúčastnili této akce se dozvěděli, proč se tato akce koná, zažili spoustu her, návštěvu knihovny v Dubném i stezku odvahy.
    V pátek 14.12. 2018 navštívil naší školu velmi vzácný host - velvyslankyně Mexika v České republice, paní Leonora Rueda Gutiérrez. Tato návštěva proběhla v rámci projektu Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách. Paní velvyslankyně strávila s našimi žáky celý den. Ti jí představili výsledky své práce na projektu Mexický týden a pohovořili s ní o životě v této exotické zemi.
    Žáci 7. A a 7. B se v rámci mediální výchovy učili v DDM v Českých Budějovicích například poznávat věrohodnost zpráv, rozdíl mezi solidním a bulvárním tiskem a umět si zprávy ověřovat.


Waldorfská ZŠ přijme třídního učitele / učitelku

    Besip České Budějovice pořádá každoročně pro žáky základních škol dopravní soutěž. Ta letošní se konala dne 10. října 2018. Žáci předvedli své znalosti z dopravních předpisů, první pomoci a umění jízdy na kole. Zde děti prošly jízdou zručnosti s překážkami a jízdou podle pravidel silničního provozu.
    Beseda s PhDr. Veronikou Pospíšilovou, která jako dobrovolnice postavila v Kambodži školu pro místní děti a zajišťuje její provoz. O Kambodži, těžkém životě místních venkovských lidí a životním příběhu autorky. 
    Celoroční projekt ke 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku samostatného Československa vyvrcholil v rámci hodin dějepisu 12. 6. prezentací nejdůležitějších událostí a informací v podání žáků IX. B, která byla určena pro žáky od 4. – 8. ročníku.


NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ a časový plán

    V pátek 3. 2. 2017 proběhl v sále kulturního domu v Dubném tradiční ples naší školy. Letošní ročník byl rekordní počtem návštěvníků. Všichni přítomní se za doprovodu kapely Crash bavili dlouho do noci a mnozí si odnesli hodnotné ceny z tomboly, která byla letos obzvláště bohatá. Děkujeme všem přítomným za účast, děkujeme všem, kteří přispěli cenami do tomboly a děkujeme pracovníkům školy, kteří se na přípravě plesu podíleli. V neposlední řadě patří poděkování našim žákům, kteří se podíleli na zpestření programu v podobě předtančení.
    Dne 2. dubna 2019 se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili natáčení televizní soutěže Bludiště v ostravské televizi. V Ostravě se žáci 3. dubna podívali do hornického muzea Landek, kde v rámci prohlídky sfárali do dolu.
    30.11. navštívili žáci 6.A a 6.B Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, kde si pro ně pracovníci muzea připravili dva programy: Život v době kamenné a Letem včelím světem.
    ZŠ a MŠ Jehnědí jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými normami. Účel a způsob zpracování je uvedený v Registru agend, pravidla jsou popsána ve Směrnici na ochranu osobních údajů. Tyto a další dokumenty podle nařízení GDPR jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ Jehnědí.
    19.12. si žáci 9.B zpestřili výuku německého jazyka na Gymnáziu J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Své jazykové znalosti na téma Vánoce si ověřili pomocí kvízů, rozhovorů nebo výrobou vánočního přání.


Organizace školního roku 2018/2019

    V rámci mediální výchovy navštívila třída 7. A 11. 12. Hitrádio Faktor, kde si žáci mohli vyzkoušet práci moderátora, a Český rozhlas, kde si prohlédli různá nahrávací studia
    Zdravíme všechny budoucí prvňáčky i jejich rodiče a sdělujeme, že první školní den bude v pondělí 2. září. Se svými třídními učitelkami se sejdete před školou cca v 7.50 a společně půjdete do svých tříd. V 8.30 si děti vyzvednou paní vychovatelky a proběhne první třídní schůzka, kde obdržíte všechny potřebné informace. Není nutné cokoliv shánět, od školy dostanou děti základní balíček pro úspěšný start. Jen doporučujeme založit kasičku, bude se hradit částka za školní družinu a případně za pracovní sešity. Děkujeme předem za spolupráci a přejeme nádherné poslední předškolní léto!
    Tradičně v listopadu se na naší škole koná školní kolo Recitační soutěže. Žáci jsou rozděleni do čtyř kategorií. Do první kategorie jsou zařazeni žáci prvních tříd, kteří mají svou recitační soutěž zvlášť.
    V rámci mediální výchovy navštívila žáky 7. ročníku redaktorka Budějovických listů Klára Skálová, aby žáky seznámila s prací v redakci a s tvorbou novin.


SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA - Získali jsme bronzový certifikát

    Byli jsme u nich v pátek 9. 11. Ukázali jsme jim všechno, co od 3. září nosíme ve svých aktovkách: penál s tužkami, perem a voňavou gumou, učebnice, pracovní sešity a písanky s našimi prvními jedničkami...
    Naše škola vyslala do tohoto kola družstvo v kategorii A. Vzhledem k počtu přihlášených účastníků byly týmy této kategorie nalosovány do dvou skupin, kde se hrál systém každý s každým...
    V týdnu od 4. 3. 2019 proběhl v celé základní škole program zaměřený na lesní pedagogiku pod vedením našeho absolventa, nyní studenta Střední lesnické školy v Písku, Dominika Vrátného. Děkujeme Dominikovi za velmi kvalitně připravený program, který si užili žáci i učitelé.
    prosím vás o dostavení se v měsíci červnu nebo poslední týden v srpnu v dopoledních hodinách do mé kanceláře kvůli zajištění stravování pro vaše děti. Je nutné domluvit způsob placení stravného, vyzvednutí čipu (120,-Kč) a probrat možnost internetového objednávání (vzhledem ke zkušenostem se za tento způsob objednávek přimlouvám).Přihlášku ke stravování je možno vytisknout na webu školy.


Podpora Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno

    27. září nás navštívila hudební skupina  Mbunda  Afrika- Bubny  Afriky. Žáci si nejen poslechli, ale i zazpívali  africké  písně a zapojili se do afrických rytmů a tanců.  Někteří  si troufli i na hru na bubny.
    V Českých Budějovicích proběhl dne 13. 12. jihočeský pětiboj všestrannosti, ve kterém se Ondra Nový umístil na 1. místě v soutěži jednotlivců a stal se tak ve své kategorii vítězem tohoto pětiboje.
    V  Českých Budějovicích  se dne 26. 9. konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev. Naše škola vyslala na tento závod tým starších žáků. Náš tým skončil na skvělém druhém místě.
    Dne 16.11. navštívili žáci 9. ročníku Národní památník hrdinů Heydrichiády a Národní památník na Vítkově, kde se zúčastnili výukového programu o událostech Pražského jara, okupace 1968 a o Janu Palachovi.
    Dne 18. května 2018 se na naší škole uskutečnil první ročník Přehlídky dětských pěveckých sborů. Přijely k nám sbory ze Čkyně, Plzně a Volyně. Každý sbor měl své vlastní vystoupení a na závěr zazpívaly všichni společně písně K Budějicům cesta a Na rozloučení. 


Plán akcí na listopad a prosinec 2018

    26. 2. v rámci volby povolání se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do automobilní školy, kde viděli velmi moderní vybavení školy, naše bývalé žáky při opravě aut a sami si mohli z drátků vyrobit hlavolam.
    Dne 15. 11.  se konal florbalový turnaj pro I. stupeň „ O POHÁR ZŠ “, který se konal v Českých Budějovicích. Ze šesti družstev se naše škola umístila na krásném  druhém místě. Děkuji chlapcům za pěkný, bojovný výkon.
    V rámci volby povolání se žáci VIII. třídy vydali na exkurzy do firmy Belis, a. s., která vyrábí nejen smaltované nádobí, ale především lisuje součástky do všech typů aut. Žáci měli možnost se seznámit s výrobním procesem a zkusit si sami hrneček ozdobit a v peci při 800 ˚C vypálit
    Dne 15.9.2016 vyrazila IV.B do Galerie současného umění a architektury v Českých Budějovicích, kde se žáci seznámili s autorem díla "Vnímání", panem Šépkou.
    Ve čtvrtek 29. 9. využili žáci VII. třídy cesty do Českých Budějovic a absolvovali několik akcí dohromady. Nejprve v rámci mediální výchovy navštívili Hitrádio Faktor a Český rozhlas, ve zbylém čase se pak žáci přesunuli do Jihočeského muzea, kde pro ně pracovíci muzea připravili program Po stopách pravěku.


Waldorfská základní a mateřská škola Brno se zapojila do programu Skutečně zdravá škola

    V sobotu 24. 6. 2017 proběhl v KD Dubné první ročník slavnostního rozloučení s deváťáky. Při této příležitosti byli současně přivítáni budoucí prvňáčci.
    31. března 2017 proběhla tradiční Noc s Andersenem. Na programu byl podvečer plný soutěží, táborák, pohádková stezka odvahy a noc strávená posloucháním pohádek.
    Každý rok se děti z mateřských škol chodí dívat na své starší a zkušenější kamarády do prvních tříd. Vyzkouší si nanečisto školu, protože je zanedlouho čeká zápis do prvních tříd.
    16. 11. navštívili žáci IX. B Národní památník na Vítkově v Praze. V rámci našeho výukového projektu 1. světová válka se zúčastnili programu Legionáři a vznik Československa.
    Dne15. listopadu žáci prvních a druhých tříd zhlédli divadelní představení Pat a Mat. Seznámili se s různými řemesly a ještě si v průběhu představení zazpívali písničky z filmových pohádek. Dětem se představení líbilo.
    Video ze sázení je dostupné pod tímto ODKAZEM; fotogalerii z průběhu projektu zobrazíte kliknutím na tuto fotografii:


Pozvánka na Pohádkový les - 13.10.

    Žáci 8. a 9. třídy byli  15. 11. pozváni na exkurzi do střední školy v Českých Velenicích. Zde se dozvěděli důležité informace o maturitních i nematuritních oborech  a uplatnění po studiu. Ve skupinkách si vyzkoušeli různé činnosti, která tato škola pro ně připravila ( práce ve výhni s kovadlinou, Pasco, 3D, měření laserovým teploměrem).
    Ve čtvrtek 5. 10. se do naší školy na chvíli vrátil někdejší absolvent a čerstvý držitel zlaté medaile z paralympiáry v Riu de Janeiru Arnošt Petráček. Byla to pro naše žáky vzácná příležitost setkat se se vzácnou osobností. Děkujeme Arnoštovi za jeho čas a velmi poutavou besedu.
    Dne 29. 9. se žáci naší školy účastnili okresního kola přespolního běhu. I když umístění nebylo takové, jaké bychom si představovali, drželi jsme se slavného hesla Pierra de Coubertina: "Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře."
    Po postupu z okresního kola v soutěži Odznak všestrannosti  se naši žáci Marek Dolejší a Šimon Havner zúčastnili i krajského kola v Táboře. Po šesti disciplínách Marek skončil ve svém ročníku na krásném 3. místě.


Fotogalerie ZŠ | Základní škola a Mateřská škola Dubné

    Naši žáci se tradičně zapojují do akce Ukliďme Česko. V letošním roce vyrazili uklidit DUbné a okolí 7. dubna. Ačkoliv reakce žáků a jejich rodičů bývají někdy rozporuplné, výchovné působění této akce je jistě veliké. 
    Dne 29. 11. 2016 žáci II. B pekli perníčky, které budou nabízet na vánočním jarmarku a jako dárky na vánočním koncertu pěveckého sboru Rolničky v Čakově.
    15. března 2017 zazpíval školní pěvecký sbor pro klienty českobudějovického Alzheimercentra. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a smysluplnou aktivitu pro nemocné spoluobčany. 
    Ve školním roce 2016/2017 opět probíhá tradiční výuka plavání. Děti si hravou výuku plavání pod vedením zkušených lektorek moc užívají a učitelé oceňují znatelné pokroky.
    Ve dnech 16. a 17. května navštívili žáci 3.A a 3.B Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Žáci si zopakovali učivo o vesmíru, sluneční soustavě, planetách a zároveň se dozvěděli i spoustu nových informací.
    4. října se uskutečnila již tradiční exkurze žáků 8. třídy do informačního centra JETE. Otázky štěpení jádra, princip fungování jaderné elektrárny, alternativní zdroje energie byly hlavními tématy našeho programu. Již tradičně velký úspěch sklidila mlžná komora a model reaktoru.


Vítáme vás u nás ve škole a ve školce

    Dne 8. dubna 2019 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Českých Budějovicích. Získaly tři zlatá pásma a dvě stříbrná.
    Naše škola se řadu let, vždy v dubnu, připojuje k úklidové akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko" v rámci oslav Dne Země. Žáci školy uklízejí nejen kolem školy, ale i v nejbližším okolí obce. Letošní prvňáčci sice žádnou černou skládku nenašli, ale ve strouhách podél cest a v přilehlých remízcích se našlo hodně „ pokladů“. Děti měly z této akce velmi dobrý pocit, protože pomohly vyčistit část našeho společného životního prostoru.
    Dne 21. září 2018 se první třídy vydaly na Výpravu za poznáním. Počasí nám přálo, a tak děti mohly plnit úkoly, které jim na cestě do Třebína zanechal pohádkový skřítek. Na konci cesty zanechal skřítek poklad, o který se žáci podělili. Výprava se dětem líbila a užily si ji. Na závěr cesty zbyl i čas na hry.
    Dne 14. 12. se na naší škole uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Žáci prodávali návštěvníkům výrobky, na kterých pracovali už od listopadu. Výtěžek z prodaného zboží zůstává dětem, které rozhodují o jeho využití.


Rozhodnutí o přijetí do MŠ Jehnědí

    V Českých Budějovicích proběhlo dne 15. 5. okresní kolo Jihočeského pětiboje všestrannosti. ( trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo,  driblink/běh na 1000m)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
28999
cache: 0024:00:00