Jak na věc


zřeknutí se otcovství termín

Zřeknutí se dědictví podle nového občanského zákoníku

    Zákon umožňuje předem se zříci dědického práva, tedy zříci se ho ještě před smrtí zůstavitele. Takové jednání nemůže však předpokládaný dědic učinit jednostranně, ale pouze smlouvou se zůstavitelem. Jelikož jde o poměrně závažný právní úkon, musí mít tato smlouva formu veřejné listiny. Práva a povinnosti z takové smlouvy však mohou být zrušeny v písemné formě, již bez nutnosti veřejné listiny.


Zvýšení důchodu zajistí ČSSZ je automaticky - číst více »

    Předpokládaný dědic se může zříci buď dědického práva, nebo pouze práva na povinný díl. Pokud se zřekne dědického práva jako celku, zříká se tím i práva na povinný díl a pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, nezříká se tím dědického práva jako celku, ale pouze svého povinného dílu. Dědického práva nebo práva na povinný díl se lze také zříci pouze zčásti. Pokud ve smlouvě o zřeknutí není ujednáno něco jiného, působí zřeknutí i proti potomkům. Zříci se dědického práva lze také ve prospěch určité osoby. Pokud není ujednáno něco jiného, takové zřeknutí se dědického práva platí pouze v případě, že se tato osoba skutečně stane dědicem. Zřeknutí se dědického práva bude praktické například pro případy, kdy někdo dostane od zůstavitele určitý majetek ještě za jeho života,

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00