Jak na věc


www.enciklopedie. fotografie ostrava

Už jsou zde články o 2241 sladkovodních rybičkách, 494 rostlinách, 113 sladkovodních živočiších, 103 mořských živočiších a 503 mořských rybách

    Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... ... více
    Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... ... více
    Encyklopedie obsahuje také důležité turistické informace a umožňuje vytváření vlastních výletních tras po vybraných památkách v části "Moje encyklopedie".
    Z lat. beatificatio, akt, kterým - papež svolí, aby byl nějaký služebník Boží veřejně prohlášen za - blahoslaveného. B. se provádí po kanonickém procesu ( - kanonizace), který se týká - ctností a pravosti - zázraků. Jedná se tedy o úctu omezenou na určité ... ... více
    Na tomto místě najdete několik rubrik a podrubrik s audio nahrávkami a jejich podrobnějším popisem tak, abyste si mohli udělat co nejpřesnější obrázek o tom, jaké to je být při té či jiné příležitosti osobně, či možná nejblíže.


Encyklopedie Českých Budějovic obsahuje:

    Mládí. Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... ... více
    Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... ... více
    Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... ... více
    iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz


Představujeme - náhodně vybraná ukázka objektů v encyklopedii

    Interaktivní encyklopedie města Chebu představuje nejvýznamnější chebské památky. Najdete v ní zevrubné informace o chebských památkách, událostech a osobnostech, které jsou spolu vzájemně propojeny. K jednotlivým památkám jsou k dispozici nejen texty, ale také fotografie, videa, audiozáznamy a též archiválie a muzeálie, které jinak nebývají běžně dostupné. To vše on-line!
    Pokud při procházení encyklopedie narazíte na památky, které si chcete blíže prostudovat nebo zapamatovat pro svou příští návštěvu Chebu, klikněte na tlačítko Přidat do "Moje encyklopedie". Zde si pak můžete vytisknout průvodce po vybraných památkách, stáhnout ho v PDF apod. Moje encyklopedie »
    V řecké mytologii byl tento poslední král Tróje manželem Hekaby, která mu porodila přes 50 synů a 50 dcer, mezi nimi Hektóra, Parise a Kassandru. Ve stáří zažil Priamos trójskou válku. Při dobytí Troje zabil Neoptolemos Priama v paláci u oltáře boha Dia. ... ... více
    Termín odvozený z lat. ostiarius (z ostium, »brána, dveře«). Jednalo se o první ze čtyř - nižších svěcení, jež se dnes už neudílejí, které obdržel - klerik před kněžským svěcením. Těm, kdo obdrželi toto svěcení, se svěřovalo do péče otvírání a zavírání ... ... více


Interaktivní encyklopedie města Chebu

    Od r. 1867 se setkávají všichni anglikánští biskupové po deseti letech ke společné konferenci. Předsedá arcibiskup z Canterbury, podle jehož sídla "Lambeth-Palace" v Londýně se konference nazývá. Fórum biskupů sice nemá žádnou církevní jurisdikční pravomoc, ... ... více
    Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... ... více
    V církevní lat. intinctio, odvozeno z intingere, »namočit«. Namočení - hostie do - kalicha s konsekrovaným vínem, když se podává - přijímání pod obojí způsobou. Je to jeden ze způsobů přijímání pod obojí způsobou, nazývaný per intinctionem. - Eucharistie, ... ... více

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00