Jak na věc


vzorové faktury s přenesenou daňovou povinností

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

    Návrh na zvýšení nájemného může pronajímatel učinit vždy až po uplynutí dvanácti měsíců od posledního zvýšení. Výše obvyklého nájemného v daném místě se stanovuje postupem podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
    Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout. Návrh musí být učiněn písemně a musí být nájemci doručen.
    Centrum vzorových domů je unikátní prezentace montovaných a mobilních rodinných domů na volné výstavní ploše o rozloze 11.000 m². Prezentují se zde přední čeští i zahraniční výrobci montovaných dřevostaveb. Aktuálně lze navštívit celkem 6 vzorových domů. (O víkendech může být přístup do vzorových domů omezen)
    Standardně jsou vzorové domy přístupné každý den včetně víkendů od 10 do 18 hodin. Výstava je celoroční a prohlídky domů i prospektové materiály jsou poskytovány zdarma.
    Pronajímatel a nájemce si mohou v souladu s § 2248 NOZ dohodnout nájemní smlouvou na každoročním zvyšování nájemného. Pronajímatel a nájemce mohou taktéž zvyšování nájemného vyloučit nebo určit delší interval pro zvyšování než kalendářní rok. Vždy se dává přednost dohodě nájemce s pronajímatelem před právní úpravou.


Průvodce výstavbou rodinného domu

    Pokud se týká navrhované výše nájemného, není pronajímatel veden pouze volnou úvahou, ale je limitován § 2249 NOZ. Pronajímatel může navrhnout zvýšení nájemného až do výše
    Není jasné, co přesně se myslí „doložením splnění podmínek pro zvýšení nájemného“. Zřejmě bude třeba v návrhu uvést, kdy naposledy ke zvýšení došlo, o kolik se částka zvedala v posledních třech letech, jaká byla výše tehdy sjednaného nájemného, a především bude nezbytné doložit výši srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Bude tedy třeba doložit posudek znalce o výši obvyklého nájemného pro pronajímaný byt nebo doložit výši nájemného u nejméně tří srovnatelných bytů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00