Jak na věc


vzor zivotopisu online zadarmo v slovencine

Prijímacie skúšky na VŠ. Marian Golis

    13 Výber VŠ Ujasniť si, čo je pre mňa dôležité čo chcem robiť, čo ma baví? alebo čo má budúcnosť uplatnenie, zárobok? chcem skôr pomáhať? chcem pracovať s ľuďmi? atd. Námet: 1. Každý študent napíše na papierik niektorú hodnotu, ktorú považuje za podstatnú pre život a prácu - pre svoj alebo pre niekoho iného (robiť, čo ma baví / byť materiálno zaistený / uznanie druhých - prestíž, pomáhať druhým / byť v kontakte s ľuďmi / mať vždy istotu uplatnenie). 2. Učiteľ napíše všetky hodnoty z papierikov na tabuľu. 3. Učiteľ vyzve študentov, aby si ich prezreli a každý si vybral 3 z nich a zoradil si ich podľa svojich priorít. 4. Študenti sa zamyslí nad povolaniami (odbory štúdia), ktorá by mohla korešpondovať s hodnotami, ktoré si vybral - skúsi vymyslieť aspoň tri taká.
    67 Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) POZOR! Testy s podobným názvom používa napr.: Niektoré fakulty MU Brno Filozofická fakulta UK Praha Filozofická fakulta UP Olomouc Filozofická fakulta UK Bratislava a ďalšie Podobný názov, ale iný obsah vždy overiť, či ide o Scio (NSZ / NPS) alebo o test fakulty.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00