Jak na věc


vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu | mukolin.cz

    K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)
    Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím zmocněnce.
    Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě ověřené plné moci na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností
    Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu vyřizují příslušná (podle místa trvalého pobytu) pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
    Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.
    Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, převzetí prostředníctvím zmocněnce není možné.


Řidičské průkazy – vydání mezinárodního řidičského průkazu

    Při cestování automobilem po Evropě jsou ve všech zemích EU (včetně Švýcarska, Norska, Lichtnštejnska a Islandu) akceptovány všechny současně platné řidičské průkazy ČR.
    K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 milimetrů).
    Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00