Jak na věc


vyměřovací základ pro výpočet důchodu

Poptávka po službě: Vyměřovací řízení

    Pro své klienty zpracováváme přiznání ke všem druhům daní, které na základě plné moci zasíláme správci daně elektronickou formou prostřednictvím daňového portálu. Tento způsob podávání daňových přiznání např. v případě odpočtu daně z přidané hodnoty zkracuje dobu na vracení odpočtu DPH na 15 dní, tedy na polovinu.
    V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00