Jak na věc


vyhláška o provozu na pozemní komunikaci

Obecně závazná vyhláška 3/2016, o nočním klidu

    Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016,kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
    OBEC ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 5/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůviz. příloha
    Vedle zákonů se AOPK ČR  řídí celou řadou vyhlášek, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si danou vyhlášku v online verzi.
    Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční úhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
    Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
    Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

    Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8508
cache: 0024:00:00