Jak na věc


vyúčtování elektřiny eon

V případě, že pro návštěvu naší kanceláře využijete MHD, doveze Vás k nám linka č. 19. Vystupte na zastávce ,,Lesní správa´´ kde přímo u této naše firma sídlí.

    Např. u položky Vodné stočné, byl předpis záloh za 12 měsíců 3 207,- Kč a skutečný náklad 2 218,13 Kč. Rozdíl pak činí přeplatek ve výši 988,87 Kč. Takto je postupováno i u ostatních služeb. V případě našeho vzorového protokolu je pak konečný rozdíl ve výši 9 742,25 Kč. Jelikož se však stává, že v průběhu roku zaplatíte více nebo méně než stanovuje předpis ( dle výpočtového listu), je třeba tento rozdíl započítat do celkového vyúčtování. V tabulce zálohy a náklady souhrnně je uveden zůstatek k 31.12.2012 (vlastník zaplatil o 1 818,98 více než měl předepsáno). Po sečtení výsledku vyúčtování a zůstatku ke konci roku dostanete celkový přeplatek či nedoplatek . V našem případě 9 742,25 + 1 818,98 = 11 561,23 Kč (majitele jsme potěšili přeplatkem v této výši).
    Teplo (202) – uveden přímý náklad a to z důvodu, že odpočtová firma dodá protokoly k jednotlivým bytům včetně zde uvedeného nákladu na tuto službu. Protokoly jsou pak součástí námi dodaného vyúčtování.
    Nejprve se na konec protokolu podíváme na číselné označení složky SV a jednotky. Naměřená spotřeba m3 SV se skrývá pod číslem 15 a složka SV pod číslem 201. Zjistíme tedy, že spotřeba SV činí 21,8 m3 (odečty vodoměrů včetně výchozího a konečného stavu jsou též uvedeny na druhé straně protokolu) a způsob rozúčtování pod číslem 201.
    Spodní část protokolu a druhý list pak ukazují, jak se ke skutečnému nákladu dospělo. Vysvětlivky k jednotlivým službám a použitých jednotek k rozpočítání jsou uvedeny na konci protokolu. Jako příklad si uvedeme rozúčtování vodného a stočného .
    V první tabulce (Zálohy a náklady na jednotlivé služby) je uveden souhrn vyúčtování předpisů záloh na služby (dle výpočtových listů) celého roku a skutečného nákladu Vaší jednotky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00