Jak na věc


všeobecná fakultní nemocnice karlovo náměstí kardiologie

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika detašovaného pracoviště 2

    Domů » Alergologové - alergie » Alergologové - alergie v okrese Praha » Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní poliklinika detašovaného pracoviště 33
    Vzhledem k tomu, že velkou část těchto onemocnění (například infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda a komplikace aterosklerózy) řadíme mezi civilizační choroby, klademe důraz na prevenci. A proto kromě pacientů, kteří již nějaké srdeční onemocnění mají nebo měli, poskytujeme dospělým klientům, kteří dosud nepociťují žádné subjektivní potíže i tzv. preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika. V rámci těchto konzultací je standardně prováděno 12-svodové elektrokardiografické vyšetření (EKG) a transthorakální echokardiografické vyšetření (ECHO) viz níže.


Angio a.s. detašovaného pracoviště 1

    Důležité je nás informovat o abnormalitách a patologických stavech týkajících se hrudníku a povodí horní duté žíly (např. fluidothorax, atypický průběh v.subclavia, opakované trombózy v povodí horní duté žíly, tumory, lymfadenopatie). Důležitá je pro nás informace o opakovaných a neúspěšných kanylacích centrálního žilního systému. V případě trombóz je nutné sonografické vyšetření.
    15.5.2013 — Dne 23.dubna 2013 byla nahlášena skutečnost, že se dne 12. dubna 2013 ztratila razítka výše uvedeného pracoviště s pořadovým číslem 1. Toto razítko určené pouze pro vnitřní potřeby daného pracovště. Nelze vyloučit jeho zneužití.
    30.4.2015 — Dne 29. dubna byl v lékárně na Šídlovci, Ostrava - Hrabová zachycen falešný recept na Hypnogen opatřeným razítkem Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. a jmenovkou MUDr. Katařina Bakhtary.


Kroměřížská nemocnice a.s., Záchytná stanice

    Fyzioterapeut, Klinický psycholog, Zubní technik, alergologie a klinická imunologie, algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, chirurgie, dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, klinická stomatologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nemocniční lékárenství, neurologie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, paliativní medicína, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékárenství, psychiatrie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství
    19.12.2014 — Dne 17.6.2013 zaslala na vědomí Mgr. Kohlová, lékárna U Kašny, Praha 8, Heřmanův Městec sdělení, kterým oznámila MUDr. Jaroslavě Barkmanové z Onkologické kliniky, Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2, že zadržela opiátový recept č.488495, u kterého jde pravděpodobně o falsum.
    Pacient přinese doporučení ("K" žádanka s krátkou epikrízou a specifikace požadavku – vyšetření, intervenční výkon) od odesílajícího lékaře, kopie provedených vyšetření a výsledků. Pacient se může objednat též bez doporučení, rovněž přinese kopie provedených vyšetření a výsledků.
    Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


DK vnitřní lékařství s.r.o. detašovaného pracoviště 1

    3.6.2013 — Dne 21. 5. 2013 byla zaslána informace o pravděpodobném falešném receptu vystaveném na jméno Josef Hříbal, který měl být dle razítka vystaven Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Onkologickou klinikou a předepisující lékařkou měla být MUDr. Jaroslava Berkmanová.
    Jak probíhá implantace portu? Standardně trvá výkon 20 minut. 2 hodiny po výkonu musí pacient vyčkat na RTG kontrolu hrudníku k ověření polohy port-katétru a k vyloučení pneumothoraxu. Pacient by se měl dostavit s doprovodem a je informován o tom, že se jedná o výkon v oblasti velkých cév, který může být provázen komplikacemi. Již v den výkonu je možné po implantaci portu absolvovat chemoterapii, poté je nezbytné dodržet klidový režim.


Odcizené razítko na oddělení pro léčbu závislosti

    Pacient přinese doporučení od odesílajícího lékaře, "K" žádanka s krátkou epikrízou zahrnující 1/ průběh základního onemocnění a přidružených chorob, zejména kardiovaskulárních a plicních, 2/ obsahující farmakologickou anamnézu zahrnující zejména léky ovlivňující krevní srážlivost: například: Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Godasal, Warfarin, Lawarin a nízkomolekulární hepariny, 3/ datum poslední chemoterapie a nejlépe také délka plánované nové terapie, 4/ aktuální výsledky krevního obrazu a koagulace (INR, APTT).
    Kardiovaskulární onemocnění, neboli onemocnění srdce a cév patří stále mezi nejčastější příčiny úmrtí ve vyspělých zemích. V naší ambulanci pečujeme o pacienty s těmito onemocněními, zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci, přičemž spolupracujeme se špičkovými kardiocentry (Nemocnice na Homolce, IKEM).
    Licence: F15 Jícnová echokardiografie 2012, F11 Trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost 2012, F12 Trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost 2014
    15.5.2013 — Dne 10. dubna 2013 byla primářka Eva Sedláčková Onkologické kliniky VFN Praha informována pracovnicí MOP Smíchov na možnost padělaného razítka a falešného receptu, který byl policií zachycen v lékárně na Újezdě v Praze. Recept je vystavený na jméno Kamil Novotný, bytem Husitská 42, 130 00 Praha 3.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00