Jak na věc


výhřevnost hnědého uhlí

je podíl uvolněného tepla a hmotnosti;má pěkný vzoreček a vím, kde jej najdu.

    Výhřevnost je jedna z velmi důležitých veličin, kterou musíme brát v potaz při plánování stavby nové nebo rekonstrukci stávající otopné soustavy. Jaké jsou tedy výhřevnosti jednotlivých pevných paliv?
    V rámci sortimentu palivového dřeva rozlišujeme dřevo měkké a tvrdé (více o tvrdosti dřeva najdete na konci článku). Často se můžeme setkat s názorem, že tvrdé dřevo je pro vytápění lepší než měkké. Není to tak úplně pravda – každý typ má své výhody i nevýhody. Tvrdé dřevo sice hoří déle a stabilněji, ale má vyšší cenu. Mezi tvrdým palivovým dřívím je nejvíce výhřevné tvrdší listnaté dřevo: dub, buk, bříza a jasan, absolutním šampionem je pak habr.


V Rakousku stoupá počet vražd žen. Kurzova vláda zavede tvrdší tresty

    Výhřevnost dřeva se dá srovnat s výhřevností hnědého uhlí. Na rozdíl od uhlí je však topení dřevem mnohem ekologičtější a často i ekonomičtější. Při vytápění dřevem však nemusíme nutně používat pouze jeden druh. Naopak – topit se dá rozmanitými typy dřevin. Co se jejich výhřevnosti týče, obecně platí, že z 1 kg je výhřevnost u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. Rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva. V každém případě však platí pravidlo, že čím lépe je dřevo vysušené (s vlhkostí 20% a nižší), tím je výhřevnější.
    Výhřevnost paliv je různá, i když jde o to samé palivo. Například uhlí má různé vlastnosti. Hnědé uhlí z dolů Bílina, které je na našem trhu asi nejrozšířenější, ve formě Kostka 2 má výhřevnost 17 995 kJ/kg, zatímco stejný typ hnědého uhlí ze Sokolovské uhelné má 14 911 kJ/kg (zdroj: tzb-info.cz). Stejně tak je různá výhřevnost dřeva v závislosti na jejich obsahu vody apod.
    Tvrdost dřeva se zároveň vždy porovnává také s konkrétní vlhkostí dřeva, která tvrdost ovlivňuje. To znamená, že konkrétní hodnota tvrdosti dřeva se vztahuje například k jeho 20% vlhkosti.
    Výhřevnost by měla být dodavatelem garantována. Například uhlí nebo peletky by tuto hodnotu měly mít určitě. Těžko samozřejmě budete vyžadovat výhřevnost po dodavateli dřeva. Přesto můžete například zjistit vlhkost dřeva, takže orientačně tuto hodnotu zjistit můžete.


Přehled základních druhů dřeva a jejich vlastností

    Výhřevnost pak dále musíte porovnávat s účinností kotle a cenou za jednotku paliva. Samozřejmě, že do hry také vstupuje pořizovací cena kotle. To jsou ovšem veličiny, které jsou dané především trhem. My se budeme zabývat veličinou, která je daná přírodními zákony.
    Abychom si v jednotlivých druzích dřeva dále udělali pořádek (například jaká je výhřevnost tvrdého dřeva), přinášíme vám nejprve stručný přehled výhřevnosti dřeva dle nejběžnějších dřevin:
    Závěrem se podívejme ještě na tvrdost dřeva na topení. Tvrdost dřeva je hodnota, která vyjadřuje schopnost daného druhu dřeviny odolávat vtlačení tělesa do struktury dřeva. Tato hodnota se udává v kg/cm2 nebo v Mpa, kdy 0,1MPa = 1 kg/cm2.
    Plánujete topit dřevem a zajímá vás, jaká je výhřevnost jednotlivých druhů dřevin? A jaká je tvrdost dřeva na topení? Podívejte se na informace o všech nejpoužívanějších druzích dřeva. Samozřejmě nechybí ani přehledná tabulka výhřevnosti a tvrdosti dřeva.


Druhy dřeva a jejich výhřevnost

    Při poměru váha vs. Výhřevnost vyjde, v tabulce mezi jehličnatými a listnatými stromy, nejlépe jedle se 14 MJ na 1 Kg dřeva. Jedle a ostatní jehličnany jsou velmi vhodné tam, kde dřevo zpracováváme ručně a požadujeme co nejmenší námahu za co největší užitek - zahrady a chalupy, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Do této kategorie by se dala zařadit z listnatých stromů také bříza.
    Měkké dřevo (nejčastěji z jehličnanů) naproti tomu hoří rychleji, ale dobře se z něj dělají třísky vhodné na podpal a seženeme jej za nižší cenu. Z měkkých dřev zmiňme zejména lípu, topol, smrk či borovici. Lze říci, že při vytápění by měla platit zlatá střední cesta – odborníci doporučují kupovat směs dřeva, neboť každý druh dřeva má jiné vlastnosti a případné nedostatky jednoho typu dřeviny kompenzují výhody dřev jiných.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00