Jak na věc


vízová povinnost

Leave a Reply Zrušit odpověď na komentář

    Již v únoru tohoto roku byl prezidentským dekretem zavedený zjednodušený vízový proces pro občany 39 států, včetně občanů České Republiky. Zjednodušení spočívá ve zrušení potřeby doložení turistického zvacího dopisu od právnické či fyzické osoby v Uzbekistánu, stejně jako ve zkrácení procesu udělení víza ve lhůtě dvou pracovních dnů (nepočítá se den příjmu dokumentů, resp. podání žádosti o vízum.
    po držitelích běžných i oficiálních cestovních pasů je vyžadováno vízum (držitelé běžných cestovních pasů mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    držitelé diplomatických a služebních cestovních pasů jsou vyňati z vízové povinnosti při cestách nepřesahujících 30 dní pobytu, držitelé běžných cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty nepřesahující 90 dní pobytu v rámci 6 měsíců, počínaje prvním dnem prvního vstupu.
    Občané České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a Maďarské republiky nepotřebují víza pro vjezd do Bosny a Hercegoviny. Občané těchto zemí mají právo na bezvízový pobyt v Bosně a Hercegovině po dobu tří měsíců.


Uzbekistán – nová vízová politika

    držitelé diplomatických, oficiálních a běžných cestovních pasů a držitelé cestovních dokumentů jsou při cestách s turistickým účelem osvobozeni od víza pro pobyt do 90 dní během 6-ti měsíců, počínaje prvním dnem prvního vstupu do země. Držitelé diplomatických a oficiálních cestovních pasů kteří jsou jmenováni na diplomatických, konzulárních zastoupení nebo zastoupeních mezinárodních organizací akreditovaných v Turecku, jsou vyňaty z vízové ??povinnosti pro dobu jejich úkolů.
    držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu; po držitelích běžných, služebních a speciálních cestovních pasů je vyžadováno vízum (držitelé běžných cestovních mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    Kromě zavedení elektronického vízového systému přinesl poslední rok další modernizaci vízové politiky – zejména se jedná o dokument platný od 15. července 2018 o bezvízovém vstupu, přechodném pobytu a vycestování z Uzbecké republiky přes kontrolní stanoviště. Nový režim výrazně zjednodušil podmínky pro získání víza a občané cizích zemí do 16 let dokonce nemusejí vízum vůbec, pokud jejich pobyt v Uzbekistánu nepřesáhne dobu 90 dnů, pohybují se po státě za doprovodu zákonného zástupce a nedovrší během svého pobytu v republice 16. rok života.


Vízová anketa se vyplňuje on-line zde: visa.kdmid.ru

    Uzbekistán si od zaváděných opatření slibuje usnadnění dalšího vstupu cizích státních příslušníků včetně tranzitu a zastávky (tj. krátká zastávka nepřekračující 24 hodin dobu pobytu), a z toho plynoucí rozvoj cestovního ruchu, zlepšení ukazatelů v oblasti zaměstnanosti, výroby a vývozu, jakož i růst investic v ekonomice a celkový nárůst ekonomiky.
    držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 30 dní pobytu, po držitelích běžných cestovních pasů je vyžadováno vízum (mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    po držitelích běžných cestovních dokladů je vyžadováno vstupní vízum (mohou získat 2-měsíční vízum s opakovaným vstupem)), držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu
    po držitelích běžných cestovních dokladů je vyžadováno vstupní vízum - držitelé těchto pasů cestující do Istanbulu (Atatürk airport) s platným Shengenským nebo OECD členstvím nebo povolením k pobytu mohou získat jednorázové vstupní vízum na dobu 1 měsíce; držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu
    držitelé běžných, služebních a speciálních pasů jsou vyňati z vízové povinnosti do 30 dnů pobytu, držitelé diplomatických pasů jsou vyňati z vízové povinnosti při cestách nepřesahujících 60 dní pobytu


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00