Jak na věc


výtahové stroje

Revizní jízda na kleci výtahu...

    Výtahy musí mít na dolním konci jízdní dráhy klece a vyvažovacího zařízení umístěné předepsané nárazníky. Plochy nárazníků, na které klec dosedá, musí být umístěny na podstavci o předepsané výšce.
    Vážení výtahu slouží k zabránění přetížení výtahů a chrání tím bezpečnost osob a životnost výtahu. Výtahové vážení se umisťuje mezi rám kabiny a výtahovou kabinu. Standardně se dodává ve čtyř nebo šesti bodovém provedení. Vážení výtahu lze v některých případech umístit i na lana výtahu.
    Frekvenční měnič patří mezi velmi podstatné části moderního výtahu. Toto zařízení zajišťuje přepravovaným osobám ve výtahu maximální komfort z jízdy a plynulý rozjezd a zastavení. Díky frekvenčnímu měniči nedochází k prudkému rozjezdu či zastavení. Nabízíme a používáme měniče Vacon.


Nabízíme naše řešení pro

    Moderní systém řízení zdrojů a jakosti, rozvoj technologií a know-how umožňuje pružné a kvalitně reagovat na jakékoli individuální technické a estetické požadavky našich zákazníků. K tomu nám významně přispívá pružná a efektivní komunikace se zákazníkem, vzdělávání a kontinuální rozvoj všech našich spolupracovníků a systém řízení jakosti dle normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dále pak Certifikát způsobilosti výrobce dle ČSN EN 1090-2+A1 a Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.
    Nosná lana můžeme označovat jako nosné prostředky výtahu. Klec výtahu a vyvažovací závaží (protiváha) musí být zavěšeny na ocelových lanech. Lana musí odpovídat předepsaným požadavkům a musí mít jmenovitý průměr. Nabízíme lana od průměru 6 mm až po průměr 16 mm.
    Přívod elektrické energie ke každému výtahu musí být možno ve všech fázích vypnout hlavním vypínačem. Tento vypínač musí být dimenzován na maximální proud, který se může vyskytnout při normálním provozu výtahu. Tento vypínač by měl být umístěn ve strojovně výtahu nebo na jiném místě dle normy ČSN.
    20.11.2018. Hotovo. Naše spolupracující profesionální grafické studio vytvořilo na naše přání nové, aktualizované prezentační materiály pro r. 2019, týkající se jak servisních prací, tak výstavby a rekonstrukce nových výtahů. Vše velmi pečlivě barevně sladěné, v korporátním designu, navíc čtivé a velmi přehledné díky jednoduchým piktogramům. Během několika sekund si tak můžete o nás udělat jasnou…


Trakční rámy s lanováním 1:1, 2:1, 4:1

    Tak toto nemá obdoby: pro vestavbu zcela nového výtahu v Benešově bude potřeba staticky zajistit celou budovu panelového domu. Ano, je to tak. Součástí vybudování zděné výtahové šachty bude totiž „říznutí“ nosných stropních panelů v půli a jejich následné podchycení. Za celou dobu naší existence jsme se nesetkali s tak obtížným úkolem, ale bytové Družstvo…
    V současné chvíli na našem Technickém oddělení připravujeme dokumentaci pro Ohlášení stavby pro plánovanou výměnu 2 ks velkých, lůžkových výtahů v Praze 13 – Stodůlkách. Součástí veškerých projekčních prací z našeho Technického oddělení je zhotovení a předání: a) Projektové dokumentace stávajícího stavu obou výtahů b) Kompletního Statického výpočtu a Technické zprávy nových výtahů c) Stavebně konstrukčního…
    Zachycovače slouží pro zastavení výtahu na jakékoli úrovni a to v případě, že výtah překročí předepsanou rychlost. Tato výtahová zařízení se používají pro bezpečnost přepravovaných osob a zabraňují zřícení výtahu. Pro tyto účely nabízíme zachycovače obousměrné pro trakční výtahy a jednosměrné pro hydraulické výtahy. Zachycovače mohou být umístěny jak v horní, tak i ve spodní části výtahového rámu. Pro naše výtahy používáme zachycovače dimenzované na konkrétní nosnost a zatížení.


Naše nové prezentační materiály pro r. 2019

    Naše výtahy jsou pro každou stavbu (budovu) navrženy individuálně a to tak, aby využily maximální rozměry výtahové šachty. Tímto individuálním přístupem můžeme každému zákazníkovi nabídnout nejefektivnější řešení.
    Výtahové kabiny jsou zhotoveny z ohraněných plechových profilů z předepsané tloušťky, kterou stanovuje česká norma. Vše je povrchově upravováno strukturovaným komaxitem.
    Naše společnost dbá na dodávku kvalitních lan, protože výrazně prodlužují životnost trakčního kola výtahu a kladek. Trakční kolo se vyrábí z měkčího materiálu (litina), aby mezi ocelovým lanem a drážkou vzniklo tření, které zajišťuje pohyb výtahu.
    Oproti jiným systémům opláštění výtahových šachet (sklo, plech, sádrovláknité desky, dozdívky apod.) má provedení opláštění pomocí systému Knauf W63 svoje výhody typické pro suchou výstavbu – rychlost, absence mokrých procesů a menší zatížení nosné konstrukce stavby.


Výtahové rámy hydraulické, trakční, Bubnové

    Z hlediska funkčnosti je pro opláštění výtahové šachty důležitá hlavně únosnost, stabilita a mechanická odolnost. Jde tedy zejména o průhyb opláštění, který musí vyhovovat normovým hodnotám dle ČSN EN 81-1+A3. Materiál pro opláštění výtahové šachty musí také splnit zkoušku mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-2. Povrch výtahové šachty by měl být dostatečně pevný a tvrdý, protože výtahové šachty jsou vystaveny mechanickému zatížení zejména při pohybu osob a stěhování předmětů na chodbách. Mezi další neméně důležité požadavky na opláštění jsou požární odolnost (ČSN 730802), ochrana proti hluku, a také požadavky na ochranu zdraví osob, životního prostředí a hygieny. Tyto požadavky jsou použitím systému opláštění výtahových šachet Knauf W63 s opláštěním deskami Diamant splněny.
    Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje překročení nastavené rychlosti výtahu. V případě, že výtah překročí povolenou rychlost, vypne omezovač zabezpečovací okruh a přeruší jízdu výtahu. Pokud by se rychlost výtahů zvyšovala, pak by došlo k vybavení zachycovačů do vodících části výtahu.
    Rámy hydraulických výtahů s jednostranným vedením (píst na straně) jsou osazeny v horní i spodní části rámu valivým vedením, které přenáší axiální síly na vodítka. U rámů se dvěma písty na bocích lze použít kluzné vodicí čelisti, jejich umístění je v horní i spodní části rámu. Dle požadavků ČSN EN 81-2, použijeme-li způsob lanování 1:2, jsou rámy hydraulických výtahů vybaveny jednosměrnými zachycovači. U rámů s přímou rychlostí zdvihu nejsou zachycovače zapotřebí a bezpečnost provozu je ošetřena pomocí tzv. hydraulického zámku.


Otevřeli jsme pro Vás naši novou pobočku v Praze!

    Zajišťují kvalitní upevnění a umístění výtahového stroje ve výtahové strojovně. Mezi výtahový podstavec a stroj se umisťují speciální gumová těsnění, která eliminují chvění stroje a přenášení otřesů do nosné podlahy.
    Slouží k nepřetržitému mazání vodících ploch výtahu, a to jak na protiváze, tak i na kabině výtahu. Samomazače dodáváme dle typu vodítek a typu použitých zachycovačů.
    Zajišťují plynulý pohyb výtahové kabiny po vodících částech. Kluzné vedení se používá u výtahů, kde nepůsobí síly na vodicí části. Jsou umístěny na rámech kabiny. Vodicí kluzné čelisti lze použít jak na protiváze, tak i na kabině výtahu.
    O tom, že opláštění šachet pomocí systému Knauf W63 plní i svou estetickou funkci není pochyb. Na opláštění deskami Diamant lze aplikovat různé typy povrchových úprav např. nátěry (olejové, alkalydové, disperzní, polymerové…), tapety, keramické obklady, tenkovrstvé omítky. Další typy povrchových úprav jsou uvedeny v technickém listu W63 Opláštění výtahových šachet.


Dveře výtahů, kabinové a šachetní

    Výtahový stroj je nejpodstatnější součást celého výtahu. Z tohoto hlediska dbá naše společnost na vybavení každého výtahu špičkovým strojem. V roce 2010 jsme se stali oficiálním partnerem a výhradním zástupcem pro ČR společnosti Ziehl-Abegg. Naše společnost dodává kvalitní stroje s prodlouženou zárukou životnosti. Tyto stroje dokážou (oproti konkurenčním strojům dováženým z východních zemí) snést mnohonásobně větší počet jízd bez závady.
    Firma H E L G O S s.r.o. vznikla v roce 1992. Předmětem podnikaní naši společnosti je poskytováni komplexních služeb v oblasti projektováni, výroby, montáže a následného záručního, pozáručního servisu všech typů výtahů, výroby a dodávky výtahových rozvaděčů a elektro komponentů. Naše společnost je držitelem mezinárodního certifikátu systému řízeni a zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, AUTORIZOVANÁ FIRMA, Czech Stability Award.
    Valivé vedení se používá u výtahů, kde dochází k působení axiálních sil na vodítka, neboli kde jsou vodítka umístěna na jedné straně výtahové šachty. Používáme je u výtahů s jednostranným hydraulickým nebo trakčním vedením.
    Pro zachování delší životnosti a eliminaci korozních vlivů nabízíme zákazníkům výrobu kabin z nerezových nebo zinkovaných plechů SKIN-PLATE. Dodáváme je v široké škále barevných provedení (viz design kabin)


Aktuálně připravujeme Projektovou dokumentaci pro výměnu 2 výtahů v Praze – Stodůlkách!

    Přesvědčte se sami o našem profesionálním přístupu a individuálním nabídce všech komponentů včetně její výhodné ceny. Pro více informací nebo objednávku nás neváhejte kontaktovat.
     Opláštění výtahové šachty musí být nejen funkční, ale i snadno proveditelné, a také by mělo dobře vypadat. Společnost Knauf má v nabídce opláštění výtahových šachet pomocí sádrokartonových desek Diamant.
    Rámy trakčních výtahů jsou ve většině případů vedeny v horní i spodní části rámu v kluzných vodicích čelistech. Jednostranně vedené rámy jsou osazeny v horní i dolní části valivým vedením, které přenáší působení axiálních sil na vodítka. Dle požadavků ČSN EN 81-1 jsou rámy trakčních výtahů vybaveny obousměrnými zachycovači.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00