Jak na věc


výkazy

Finanční rozvaha hospodářské organizace

    Vzhledem k objektivním potížím s přípravou exportu takto strukturovaných dat, které doložila velká část nemocnic ČR, a vzhledem k tomu, že se daří v dané oblasti získávat jiné objektivní zdroje dat, rozhodla porada vedení MZ ČR prodloužit kompletní výjimku z hlášení výkazu pro zpravodajské jednotky do konce r. 2018 a dát tak prostor k technické přípravě hlášení. Sběr dat za rok 2017, který bude probíhat v roce 2018, bude tedy u tohoto výkazu plošně nepovinný. ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.
    Výsledný formulář výkazu daně z přidané hodnoty zobrazuje výsledné hodnoty ve výkaze dph dle jednotlivých řádků v dělení vstup, výstup a rekapitulace. Vzor výkazu je automaticky zobrazován dle vybraného účetního roku. Výkaz dph lze sestavit i pro organizace, které krátí daň z přidané hodnoty na vstupu koeficientem. Samostatnou funkcí lze ihned zobrazit položkově doklady, které vstupují do jednotlivých řádků dph. Formulář rovněž obsahuje volbu pro sestavení přílohy v režimu přenesení daňové povinnosti či elektronickou podobu všech formulářů pro zaslání na finanční úřad.
    Informační systém dovoluje sestavit v platné podobě finanční výkazy pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny. Výkazy jsou atuomaticky sestaveny dle nastavení řádků pro výkazy v účtové osnově. Výsledný výkaz lze editovat, tisknout či zasílat v elektronické podobě například na obchodní rejstřík.


HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz

    Toto řešení má výhodu v možnosti účtování obratů z jednoho účtu jedné strany na více účtů druhé strany. Obraty s vazbou do saldokont závazků a pohledávek či daně z přidané hodnoty jsou do těchto evidencí ihned automaticky promítány.
    K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.
    Nástroj v podobě volitelných účetních výkazů v rámci systému SQL Ekonom představuje vysoce sofistikovanou funkci, pomocí které si můžeme sestavit libovolný výkaz v členění dle účetních období, účtů, středisek či zakázek. Definici vytvořeného výkazu si můžeme uložit a kdykoli si dle nastavení vytvořit výkaz z aktuálních dat libovolného období. V rámci systému existuje celá řada výstupních účetních i statistických přehledů a tato funkce tyto možnosti ještě dále vysoce rozšiřuje.
    Součástí aplikace je i možnost pořízení dalších účetních dokladů, které se přímo nevytvářejí v ostatních agendách. Na základě všech vložených účetních obratů systém provádí okamžité výstupní účetní sestavy a přehledy v textové i grafické podobě v členění dle definovaných účetních obdobích.


(Z) Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb

    Agenda obsahuje i kompletní evidenci daně z přidané hodnoty, sestavení podkladů pro evidenci intrastat, plánování na organizační střediska a zakázky a další finanční analýzy a statistické a účetní přehledy. Modul obsahuje finanční výkazy se specializací pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny. Samostatným modulem jsou statistické a účetní přehledy pro společnosti se zaměřením na zemědělskou výrobu.
    Formulář pořízení účetních dokladů slouží k zaznamenání obratů na účtech, které nevznikají v jednotlivých subsystémech a dále i k prohlížení účtování prvnotních dokladů, které jsou v rámci systému přenášeny do celkového účetnictví. Formulář je rozdělelen na hlavičku a položky účetního dokladu, kde se pořizují jednotlivé obraty. Pro každou stranu obratu je určen jeden řádek.
    Uvedený obrázek představuje formulář stavů na účtech, které lze zobrazovat k libovolnému účetnímu období. Stavy na účtech jednoduchou a přehlednou formou zobrazují jak kumulace obratů a zůstatky ke zvolenému účetnímu období, tak i položkově obraty, zůstatky účtů ke všem předcházejícím či další statistické přehledy. Přes samostatné tlačítko lze zobrazit řadu přehledů obratů na účtech či účetní konta, která obsahují i zůstatky na účtech dle jednotlivých obodobí.


Máte zájem o naše produkty či služby?

    Modul základního účetnictví je hlavním ekonomickým subsystémem v rámci celého podnikového systému SQL Ekonom. Do tohoto modulu se promítají průběžně informace o účtování dokladů z ostatních subsystémů.
    Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00