Jak na věc


vízová povinnost

Leave a Reply Zrušit odpověď na komentář

    Již v únoru tohoto roku byl prezidentským dekretem zavedený zjednodušený vízový proces pro občany 39 států, včetně občanů České Republiky. Zjednodušení spočívá ve zrušení potřeby doložení turistického zvacího dopisu od právnické či fyzické osoby v Uzbekistánu, stejně jako ve zkrácení procesu udělení víza ve lhůtě dvou pracovních dnů (nepočítá se den příjmu dokumentů, resp. podání žádosti o vízum.
    po držitelích běžných cestovních dokladů je vyžadováno vstupní vízum - držitelé těchto pasů cestující do Istanbulu (Atatürk airport) s platným Shengenským nebo OECD členstvím nebo povolením k pobytu mohou získat jednorázové vstupní vízum na dobu 1 měsíce; držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu
    držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu; po držitelích běžných, služebních a speciálních cestovních pasů je vyžadováno vízum (držitelé běžných cestovních mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    po držitelích běžných cestovních dokladů je vyžadováno vstupní vízum (mohou získat 2-měsíční vízum s opakovaným vstupem)), držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu


Vízová anketa se vyplňuje on-line zde: visa.kdmid.ru

    držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 30 dní pobytu, po držitelích běžných cestovních pasů je vyžadováno vízum (mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    držitelé běžných, služebních a speciálních pasů jsou vyňati z vízové povinnosti do 30 dnů pobytu, držitelé diplomatických pasů jsou vyňati z vízové povinnosti při cestách nepřesahujících 60 dní pobytu
    Usnesení vlády má dále za cíl od 1. října 2018 zavést systém dodatečných vízových režimů pro různé kategorie příslušníků cizích států, kteří navštíví Republiku Uzbekistán. Jedná se například o typy víz:
    držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu, po držitelích běžných cestovních pasů je vyžadováno vízum (mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)


Uzbekistán – nová vízová politika

    držitelé diplomatických, oficiálních a běžných cestovních pasů a držitelé cestovních dokumentů jsou při cestách s turistickým účelem osvobozeni od víza pro pobyt do 90 dní během 6-ti měsíců, počínaje prvním dnem prvního vstupu do země. Držitelé diplomatických a oficiálních cestovních pasů kteří jsou jmenováni na diplomatických, konzulárních zastoupení nebo zastoupeních mezinárodních organizací akreditovaných v Turecku, jsou vyňaty z vízové ??povinnosti pro dobu jejich úkolů.
    držitelé diplomatických a služebních cestovních pasů jsou vyňati z vízové povinnosti při cestách nepřesahujících 90 dní pobytu, držitelé běžných cestovních pasů jsou vyňati z vízové povinnosti při cestách nepřesahujících 60 dní pobytu
    po držitelích běžných i oficiálních cestovních pasů je vyžadováno vízum (držitelé běžných cestovních pasů mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem)
    po držitelích běžných cestovních dokladů je vyžadováno vstupní vízum - držitelé těchto pasů s platným Shengenským nebo OECD členstvím nebo povolením k pobytu mohou získat jednorázové vstupní vízum na dobu 1 měsíce, držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu
    po držitelích běžných cestovních pasů je vyžadováno vízum (mohou získat 3-měsíční vízum s opakovaným vstupem), držitelé oficiálních cestovních pasů jsou osvobození od víz pro své cesty do 90 dní pobytu


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00