Jak na věc


uzavírka tyršova mostu litoměřice

Návrh rozpočtu Mikroregionu Porta Bohemica na rok 2019

    V souvislosti s uzavírkou Tyršova mostu v Litoměřicích probíhá i informační kampaň cílená směrem k cestujícím, která z velké části využívá služeb smluvních autobusových dopravců a je rozdělena do více částí.
    V souladu s platnými zněními Smluv, které jsou s dopravci uzavřeny na dobu od 1. 1. 2015 do konce roku 2024 připravil odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje po detailní analýze veřejné autobusové dopravy v daných dopravních oblastech z důvodu plánované uzavírky Tyršova mostu v Litoměřicích časové posuny a částečné změny tras spojů na dotčených linkách. Termín uzavírky je předběžně stanoven od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015.
    1.       V pracovní dny nelze sestavit “prosté” objížďkové jízdní řády, neboť v naprosté většině případů mají autobusy v Litoměřicích ve špičce pracovního dne velmi ostré obraty a přechody na další linky; při delším provozním bloku by celý jízdní řád přestal fungovat.


Předání daru do Klokánku Litoměřice

    V současné části rekonstrukce křižovatky je zcela uzavřena ulice České armády a v další následné fázi stavby dojde k úplné uzavírce Liškovy ulice, a to vždy v místě výjezdu do křižovatky na Vojtěšské náměstí. Pokud se kruhovou křižovatku nepodaří stavebně upravit včas, tedy nejpozději do dubna letošního roku, bude Tyršův most pravděpodobně rekonstruován až v roce 2016.
    Dále máme připravený souhrnný výlukový jízdní řád linky X637, který zahrnuje všechny spoje linek X637, 638 a 683 jedoucích přes řeku po stanovené objízdné trase. Jízdní řád je formátu A3 a měl by být na výlepových plochách vhodným doplňkem pro cestující.
    V prvé řadě zasíláme v elektronické podobě informační plakát formátu A3, informující o připravované uzavírce s výlukou autobusových linek, který bude zveřejněn ve vitrínách v autobusech dotčených smluvních dopravců (odkaz na obsah nových platných Smluv). Informační plakát by měl být vyvěšen také v info kancelářích v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Štětí.
    5.       Je nutné zachovat návaznosti z prostoru Lovečkovice/Třebušín na Prahu (zejména s ohledem na letní měsíce, kdy jsou přestupy v Bohušovicích nad Ohří intenzivně využívány).


Návrh rozpočtu obce Hlinná na rok 2019

    Litoměřice – Čtyřiadvacátého listopadu začaly v Litoměřicích stavební práce související s úplnou uzavírkou Tyršova mostu, jejíž začátek je plánován na 1. dubna tohoto roku. V tuto chvíli se probíhající stavební práce týkají zkapacitnění a rozšíření okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí. Přestavba tohoto kruhového objezdu je pro celkovou rekonstrukci Tyršova mostu nutností, neboť ve stávající podobě by křižovatka nebyla schopná převést dočasný nemalý nárůst vozidel průjezdné dopravy.
    2.       Za předpokladu, že Tyršův most bude použitelný pro pěší (lávka pro pěší), je nutné všechny linky navážet ve směru od Terezína do co největší blízkosti Tyršova mostu (zde se nabízí jak možnost obratů u Intersparu, kde je však možnost odstavování autobusů omezená, anebo u zastávky Mlékojedy,,Obnova, kde je k dispozici parkovací plocha), obě plochy bude zapotřebí využít a vhodným způsobem kombinovat (předjednáno s obcí Mlékojedy).
    V době úplné uzavírky Tyršova mostu (silnice I/15), kterou bude povolovat Krajský úřad Ústeckého kraje, dojde u přechodů v ulici Na Valech přechodně k instalaci světelného signalizačního zařízení, které umožní chodcům bezpečně překonávat frekventovanou silnici a také vyjet řidičům vozidel jedoucích z ulic Sovova a Osvobození.


Roudničtí senioři dostali od města cukroví a vánoční hvězdu

    Tyršův most by měl být přitom uzavřen od dubna až do konce stavební sezony (ideálně konec listopadu tohoto roku). Investor stavby, tedy Ředitelství silnic a dálnic, žádá chodce i řidiče o trpělivost. Úprava okružní křižovatky probíhá ve dvou částech za částečné dopravní uzavírky. Provoz na silnici II/261 ve směru do centra zůstává zachován, provoz v opačném směru je veden po objízdné trase. Pěší provoz bude v závislosti na postupu prací veden po levé nebo pravé straně komunikace.
    Na svou trasu přes most se vrací šest regionálních linek DÚK, jedna linka MHD a také komerční dálkové linky. S uzavírkou došlo k nutnosti zavést výlukové jízdní řády nejen na přímo dotčených linkách, ale díky provázanosti i na dalších linkách v okolí Litoměřic. Ukončení výlukového režimu znamená, že s platností od 1.5.2016 se mění jízdní řády linek 621, 623, 637, 638, 646, 651, 655, 661, 672 (platí výluka do Dubé), 679, 681, 683, 684, 685 a 711.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00