Jak na věc


urban legends sanitka v brne

ODBORNÁ ČINNOST PhDr. PETR JANEČEK, Ph.D.

    9 ústredie ľudovej umeleckej výroby Národopisná spoľočnosť Slovenska, Bratislava, Přednáška Současné pověsti a fámy v České republice. Místní veřejná knihovna Suchdol, Přednáška a autorské čtení na téma Urban Legends. Múzické léto 2013, Aux Café Tábor, Přednáška, debata a autorské čtení na téma Současné pověsti a fámy v České republice. 57. ročník festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Přednáška Od Filogéla k Chucku Norrisovi. Anekdoty a vtipy pohledem moderní folkloristiky a autorské čtení. ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Centrum pro studium populární kultury, Praha, Zvaná mobilní přednáška z cyklu Praha, tak vzhůru do panoptika: Mobilní přednášky po Praze: Pražské městské legendy. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Zvaná přednáška z cyklu muzejních přednášek: Anekdoty, fámy, městské pověsti. Moderní folklor v České republice. Národopisné muzeum Národního muzea, Zvaná přednáška pro studenty The North Carolina State University, USA Traditional
    Je vám méně šestnáct let a rádi kreslíte či píšete? Jsou pro vás moderní pohádky či povídačky z vašeho kraje chytlavé a zajímavé téma? Pak neváhejte a zúčastněte se nové literární soutěže Urban legends očima dětí v kategorii, která je vám nejbližší - próza, poezie či komiks.


Vyberte atribut, podle kterého se bude vyhledávat:

    1 ODBORNÁ ČINNOST PhDr. PETR JANEČEK, Ph.D. GRANTY A STIPENDIA 2015 Mýtus o Pérákovi: příprava habilitačního spisu analyzujícího kolektivně sdílené texty o urbánních fantomech mezi folklorem a populární kulturou Hlavní řešitel projektu FF_VS2015/010 v rámci Podpory post-doců na FF UK v roce Inovace teoretické a metodologické báze folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na disciplinární rámec evropské etnologie Hlavní řešitel projektu č Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy E-learningová inovace folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na odbornou praxi studentů Hlavní řešitel projektu č Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech Spoluřešitel PRVOUK 09 VVZ Literární brak: triviální a pokleslé žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury, řešeného na FF UK Tématický česko-anglický slovník pojmů specifických pro českou etnologii Spoluřešitel projektu NúLK


Urban legends - zúčastněte se literární soutěže!

    7 2010 Seminář Etnografické komise AMG (Plzeň, ) Etnografická komise AMG Západočeské muzem v Plzni. Národopis vs. zářivá světla velkoměsta. Doprovodné programy v Musaionu Národopisném muzeu Národního muzea Perspectives on Contemporary Legend. 26th International Conference of the International Society for Contemporary Legend Research (Dublin, Irsko, ) International Society for Contemporary Legend Research. Urban Maniac or Resistance Fighter? Rumours and Legends About the Spring Man of Prague Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie (Bratislava, ) Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK ústav etnológie SAV. Městští fantomové druhé světové války v českých zemích VI. antropologické sympozium (Plzeň, ) Katedra antropologie Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Sňatky z rozumu? Antropologie a folkloristika Muzejní výstavní tvorba (Hodonín, ) Masarykovo muzeum v Hodoníně ústav archeologie, Oddělení muzeologie FF MU Brno Asociace muzeí a galerií České republik


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

    10 Muzeum Vysočiny Třebíč, Podzimní přednáškový cyklus: Fámy a městské legendy v českých dějinách. Městská knihovna Náchod, Cyklus Náchodská univerzita volného času: Anekdoty, fámy, městské pověsti: Současný folklor v České republice. Národopisné muzeum Národního muzea, Zvaná přednáška pro studenty The North Carolina State University, USA Traditional Folk Culture of the Czech Lands. Národní galerie v Praze, Cyklus Kurz dějin umění pro pokročilé: Folklor, folklorismus a lidová kultura ve 20. a 21. století. Národní galerie v Praze, Cyklus Kurz dějin umění pro pokročilé: Folklor, folklorismus a lidová kultura ve 20. a 21. století. Fakulta humanitních studií UK v Praze, Cyklus Vybraná témata současné antropologie: Současný folklor a současná expresivní kultura. Kruh přátel českého jazyka, ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK v Praze, Současné pověsti, fámy a anekdoty. Specifika soudobého českého folkloru. FAMU, Katedra scénáristiky a dramaturgie, Moderní folklor a jeho vztah k p
    Své příspěvky (v každé kategorii maximálně jeden, tedy dohromady tři) vkládejte na stránkách www.urbal.cz, kde se mimo jiné dozvíte více o tématu urban legends či posílejte na e-mailovou adresu urbal@urbal.cz. Využít můžete také možnosti klasické pošty, kontakt naleznete opět na www.urbal.cz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00