Jak na věc


urban legends sanitka v brne

ODBORNÁ ČINNOST PhDr. PETR JANEČEK, Ph.D.

    A co je vlastně odměnou pro ty nejlepší z vás? Vaše dílo vyjde ve společné knize a tři úplně nejlepší příspěvky ztvární profesionální ilustrátoři do knihy ve formě komiksu!


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

    9 ústredie ľudovej umeleckej výroby Národopisná spoľočnosť Slovenska, Bratislava, Přednáška Současné pověsti a fámy v České republice. Místní veřejná knihovna Suchdol, Přednáška a autorské čtení na téma Urban Legends. Múzické léto 2013, Aux Café Tábor, Přednáška, debata a autorské čtení na téma Současné pověsti a fámy v České republice. 57. ročník festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Přednáška Od Filogéla k Chucku Norrisovi. Anekdoty a vtipy pohledem moderní folkloristiky a autorské čtení. ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Centrum pro studium populární kultury, Praha, Zvaná mobilní přednáška z cyklu Praha, tak vzhůru do panoptika: Mobilní přednášky po Praze: Pražské městské legendy. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Zvaná přednáška z cyklu muzejních přednášek: Anekdoty, fámy, městské pověsti. Moderní folklor v České republice. Národopisné muzeum Národního muzea, Zvaná přednáška pro studenty The North Carolina State University, USA Traditional
    Mezi společenskými pověstmi lze najít i velmi staré pověry se staletým prazákladem, spojené většinou s nadpřirozenými bytostmi. Takové pověry i dnes dráždí dětskou fantazii při nočních vyprávěních na letních táborech. Stále větší převahu však v dnešní době mají pověsti spojené s typicky městským prostředím a jeho vymoženostmi. Jejich hrdiny jsou tak zákeřní zabijáci v městské dopravě či zlomyslní kuchaři z asijských restaurací s rychlým občerstvením.


Urban legends - zúčastněte se literární soutěže!

    1 ODBORNÁ ČINNOST PhDr. PETR JANEČEK, Ph.D. GRANTY A STIPENDIA 2015 Mýtus o Pérákovi: příprava habilitačního spisu analyzujícího kolektivně sdílené texty o urbánních fantomech mezi folklorem a populární kulturou Hlavní řešitel projektu FF_VS2015/010 v rámci Podpory post-doců na FF UK v roce Inovace teoretické a metodologické báze folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na disciplinární rámec evropské etnologie Hlavní řešitel projektu č Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy E-learningová inovace folkloristických předmětů oboru Etnologie s akcentem na odbornou praxi studentů Hlavní řešitel projektu č Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech Spoluřešitel PRVOUK 09 VVZ Literární brak: triviální a pokleslé žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury, řešeného na FF UK Tématický česko-anglický slovník pojmů specifických pro českou etnologii Spoluřešitel projektu NúLK


Vyberte atribut, podle kterého se bude vyhledávat:

    2 2013 Etika a etnologie ČNS FF MU, Brno, Hlavní organizátor (s Janou Noskovou) workshopu a následného monotematického čísla Etika a etnologie periodika Národopisný věstník 31(73)/2, Společnost a kultura v českých zemích NM, Praha, Hlavní organizátor (s Ivanem Malým) konference a příprava konferenčního sborníku Nové pověsti české/československé NM, Praha, Brno Hlavní autor a organizátor výstavního cyklu. ODBORNÁ REDAKCE (2014) KROLMUS, V. (2014): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část třetí. (2013) KROLMUS, V. (2013): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část druhá. (2012) VOTRUBA, A. (2012): Lidové písně z Kouřimska. Praha: Národní muzeum - Scriptorium. (2012) TAUBEROVÁ, M. (2012): Lidový šperk z Čech, Moravy a Slezska ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum. (2011) KROLMUS, V. (2011): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohled


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00