Jak na věc


urban legends sanitka v brne

Urban legends - zúčastněte se literární soutěže!

    5 (2008) KUČERA, M. NOVÁK, J. (2008): Černá sanitka. Čtrnáctidílná televizní adaptace knihy Černá sanitka v produkci České televize. (2007) AMSLER, M. BALÁK, L. JANEČEK, P. (2007): Černá sanitka. Divadelní adaptace knihy Černá sanitka v produkci HaDivadla. PREZENTACE NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH 2015 Folklore Fellows Summer School Doing Folkloristics in the Digital Age (Turku, Finsko, ) University of Turku University of Helsinki Åbo Akademi University. Prezentace a aktivní účast na 9. mezinárodní letní škole Folklore Fellows. Czech supernatural folklore and childlore between oral tradition and the Internet 2015 Folkloristika: Žánry, teorie, terénní výzkum. Konference u příležitosti životního jubilea dr. Marty Šrámkové (Brno, ) Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Městský folklor ve středoevropské folkloristice: Mezi vyprávěním ze života a současnou pověstí Menšinová literatura: Subkultury (České Budějovice, ) ústav kulturálních studií ústav bohemistiky FF JU. Zvaná přednáška Městské l


ODBORNÁ ČINNOST PhDr. PETR JANEČEK, Ph.D.

    Jedná se o moderní legendu či pověst, která vypráví často vtipný či hrůzyplný příběh, tak jako by se opravdu stal. Často je tato legenda vázána na určitý kraj či oblast. Mezi nejznámější a nejrozšířenější urban legendu se řadí příběh o černé sanitce, která unáší lidi kvůli prodeji jejich orgánů, o tramvajové zastávce, kde se propadají beze stopy lidé či o vlaku, který nikdo neřídí. Urban legendou se nechal inspirovat i sám slavný spisovatel Jaroslav Foglar, když do své knihy Přístav volá vložil postavu tajemného dvouhlavce. Tyto a podobné povídačky se mezi lidmi šíří častěji než se může zdát a někdy je těžké rozeznat, jestli se jedná o urban legendu či pravdu pravdoucí. V mnoha případech se jedná o legendy, které se váží k určitému místu či kraji, a tak se zřídkakdy v ústním podání dostanou za své hranice. To je také jeden z důvodů, proč by měla vzniknout kniha urban legend sebraných z celé republiky. A protože nejvíce fantazie a talent na vymýšlení neuvěřitelných příběhů mají odjakživ


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

    8 POPULARIZACE VĚDY - PŘEDNÁŠKY A AUTORSKÁ ČTENÍ (výběr) DEPO 2015, Plzeň, Zvaná přednáška Mezi pamětí a mýtem: Rodinné fotografie úhlem pohledu společenských věd v rámci akce Plzeň Evropské hlavní město kultury DEPO 2015, Plzeň, Komentovaná prohlídka výstavy Plzeňské rodinné fotoalbum v rámci akce Plzeň Evropské hlavní město kultury Knihkupectví Dobrovský Brno, Veřejná přednáška a autorské čtení v rámci akce Velký knižní čtvrtek. Kruh přátel českého jazyka, ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK v Praze, Zvaná přednáška na téma Fáma mezi folklorem a sociální komunikací. Městská knihovna v Praze, Veřejná přednáška a autorské čtení v rámci akce Velký knižní čtvrtek. Dětská univerzita FF UK, Přednáška pro posluchače Dětské univerzity: Za tajemstvím pohádek a pověstí. Den otevřených dveří FF UK, Veřejná přednáška v rámci Centrálního programu: Pérák, Kilroy a tank z lepenky. Fámy a městské legendy druhé světové války. Univerzita třetího věku, FF UK, Praha, Zvaná přednáška z cyklu
    Své příspěvky (v každé kategorii maximálně jeden, tedy dohromady tři) vkládejte na stránkách www.urbal.cz, kde se mimo jiné dozvíte více o tématu urban legends či posílejte na e-mailovou adresu urbal@urbal.cz. Využít můžete také možnosti klasické pošty, kontakt naleznete opět na www.urbal.cz.


Vyberte atribut, podle kterého se bude vyhledávat:

    2 2013 Etika a etnologie ČNS FF MU, Brno, Hlavní organizátor (s Janou Noskovou) workshopu a následného monotematického čísla Etika a etnologie periodika Národopisný věstník 31(73)/2, Společnost a kultura v českých zemích NM, Praha, Hlavní organizátor (s Ivanem Malým) konference a příprava konferenčního sborníku Nové pověsti české/československé NM, Praha, Brno Hlavní autor a organizátor výstavního cyklu. ODBORNÁ REDAKCE (2014) KROLMUS, V. (2014): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část třetí. (2013) KROLMUS, V. (2013): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohledem na bájesloví česko-slovanské. Část druhá. (2012) VOTRUBA, A. (2012): Lidové písně z Kouřimska. Praha: Národní muzeum - Scriptorium. (2012) TAUBEROVÁ, M. (2012): Lidový šperk z Čech, Moravy a Slezska ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum. (2011) KROLMUS, V. (2011): Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohled
    "Jednotlivé příběhy z městského folkloru jsou většinou mezi lidmi silně rozšířené, existují však v mnoha verzích. Při ztvárnění této látky jsme z knihy Petra Janečka o moderní mytologii vycházeli jak obsahově, tak i formálně," řekl jeden z režisérů Mojmír Kučera.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00