Jak na věc


učební obor sládek praha

Učební plán oboru 29-54-H/01 Cukrář - cukrářka

    Vaše dítě si začne asociovat tón s pozicí noty v notové osnově spolu s příslušnou solmizační slabikou. Semestr 1 se zaměřuje výhradně na C dur. Semestr 2 představuje solmizační stupnici v F dur. Snímky lekcí jsou posouvány ručně, protože Vás chceme podpořit, abyste si udělali čas na komunikaci s Vaším dítětem. Během lekcí je velmi důležité si notu, kterou slyšíte, zazpívat. A je-li to možné – podporujte vaše dítě, aby také zpívalo.
    Cílem těchto lekcí je vystavit Vaše dítě klasické hudbě a prostřednictvím expozice ho s ní seznámit, jakož i podnítit respekt ke klasické hudbě a oceňování hudby. Tyto lekce zahrnují klipy padesáti nejpopulárnějších klasických děl, například Beethovenovu Pátou symfonii, Handelův Hallelujah Chorus a mnoho dalších.
    Učební osnova programu Little Musician obsahuje výuku na dva roky – 4 semestry po 6 měsících. Little Musician sada, která je v současné době k dispozici, obsahuje semestry 1 a 2. Semestry 3 a 4 budou vydány v budoucnosti jako samostatný obsahový doplněk.
    Tohle je nejzákladnější lekce a umožňuje vašemu dítěti přidružit si psanou notu v notové osnově. Je to dobrý způsob, jak ukázat, že noty ve vyšších tónech jsou zapsány výše a nižší tóny jsou zapsány níže. Pokaždé je použit  náhodný výběr zvuků, nástroje, který to přehrává.


Dobíhající učební osnovy pro SOV

    Tříleté odborné učební obory v sobě nesou „pečeť času“. Navazují na řemeslnou tradici našich předků, na tradici mistrů a tovaryšů, pod jejichž rukama se mrtvá a beztvará hmota měnila v živoucí výsledek lidské práce, který teprve dával životu smysl.
    V těchto lekcích se Vaše dítě dozví více o tom, jak se tvoří hudba. Nejprve je Vaše dítě seznámeno s různými hudebními nástroji (např. housle, trubka, klarinet) a slyší, jak nástroj zní, a vidí, jak se na nástroj hraje. Potom dítě získá další informace o slavných klasických skladatelích (např. Bach, Mozart, Beethoven) a o kompozicích některých slavných děl.
    Prostřednictvím těchto lekcí bude Vaše dítě vidět a slyšet různé stupnice v různých klíčích. Lekce pokrývají jak obě hlavní stupnice,  tak i různé menší stupnice (harmonické, melodické a přírodní), a jsou hrány jak pomocí nástrojů, tak i zpívány hlasy. Lekce rytmu začínají od 2. semestru


Máte již na Bystré děti.cz zřízený účet?

    Je devět akordů, které chceme, aby bylo Vaše dítě schopno poznat okamžitě. (Pro Vás – hudebníci – to jsou C, F a G akordy, v základech, první inverze a druhá inverze). Akordy jsou hrány nástroji a zpívány v diatonické stupnici. Příklady jsou „do-mi-so“ Pro C dur (základní) akord a „fa-la-do“ pro F dur akord. Dohromady devět akordů pokrývá všechny noty C dur měřítka (bílé klávesy). Je to podobné Eguchi metodě používané v Japonsku, jež někteří považují za nejlepší způsob, jak podpořit „perfektní start“ a která zřejmě vytvořila velmi vysokou míru úspěšnosti.
    Lekce klaviatury představí vašemu dítěti klávesnici. Děti pochopí, jak různé černé a bílé klávesy na klávesnici odpovídají různým notám v solmizační stupnici a různým hudebním tónům. Místo vnímání klávesnice jako „ohromného moře“ černých a bílých kláves vaše dítě je uvidí v odlišených skupinách složených z nižší po vyšší vzor oktávy. Lekce klaviatury začínají od 2. semestru.
    Lekce vytleskávání jsou vytvořeny tak, aby daly vašemu dítěti úvod do rytmu a principu dob. Během těchto lekcí jsou přehrávány dětské písně (např. Twinkle, Twinkle Little Star) a vaše dítě má tleskat do rytmu. Postupem času jsou v rámci učební osnovy představeny různé druhy rytmů.
    Občas slýcháváme, že tyto hodnoty byly zapomenuty a ztraceny, protože už není nikoho, kdo by v nich pokračoval. Tříleté učební obory jsou legitimními pokračovateli a nositeli této tradice. Jejich úloha v rámci nikoli pouze budování, ale udržení životaschopného chodu jakékoli společnosti vůbec, je nezastupitelná.


Už mám na Bystré děti.cz zřízený účet:

    Toto jsou cvičení, která pomáhají cvičit ucho („Poslouchej a zpívej) a přispějí k podpoře čtení not pohledem bez učení („Dívej se a zpívej“). Cvičení „Poslouchej a zpívej“ učí jak rozpoznání akordů, tak rozpoznání jednotlivých not a podporuje Vaše dítě v tom poslouchat akord nebo notu a zazpívat to v solmizační stupnici. Cvičení „Dívej se a zpívej“ zobrazuje noty v notové osnově a vyzývá dítě, aby zpívalo v solmizační stupnici, podobně jako by Vaše dítě četlo slova nebo věty.
    Rytmické slabiky jsou dobrý způsob, jak se naučit a rozlišit různé délky času hudebních not v notové osnově a jaký rytmus je s nimi spojený. Lekce rytmu začínají od 2. semestru
    Pro nás pro všechny a nejen pro naši školu, ale i pro celou společnost, je důležité, chcete-li být zedníkem, tesařem, pokrývačem, instalatérem, opravářem nebo kadeřnicí, protože bez vás to prostě nepůjde. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00