Jak na věc


učební obor sládek plzeňský kraj

Učební plán oboru 41-55-E/01 Opravářské práce

    „Tuhle práci si musí člověk zamilovat, jinak to nemá smysl. A je důležité se tomu věnovat poctivě. Dobrých kuchařů a číšníků totiž není moc a když budete trpěliví a ochotní se učit, tak vás budou platit zlatem.“


Tip: Základy programování CNC můžeš získat, i když nestuduješ strojírenský obor. Více

    Aktuální obsah: Anglický jazykBásničky a jazykolamy pro angličtinuPomůcka pro Aj - nácvik správné výslovnostiČlověk a společnost - měnová politika1. Peníze a centrální banka10. Inflace se od cíle může odchylovat11. Operace ČNB na volném trhu12. Devizové rezervy a devizové intervence13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky14. ČNB a euro15. Měnová politika při nulových úrokových sazbách2. Hlavní poslání centrální banky3. Nezávislost centrální banky4. Jak lze dosáhnout cenové stability5. Dopad změn sazeb ČNB do ekonomiky6. Měnová politika je vpředhledící7. Jak ČNB rozhoduje o nastavení svých úrokových sazeb8. Jak vzniká prognóza9. Predikční modelDějepisLudvík XIV. a Ludvík XV.Jean Jacques RousseauNástup nových prvků v evropské ekonomiceODYSSEUSROBIN HOODDiktátyBeseda s filmařiČeský jazyk - Lašské středoopavské nářečíPředškolní pedagogi
    Práce v gastronomii vyžaduje velkou píli a zodpovědnost. Stačí ale jenom trochu chtít a všechna snaha, kterou jste do studia vložili, se vám bohatě vrátí.


Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

     Aktuální obsah: Anglický jazykBásničky a jazykolamy pro angličtinuPomůcka pro Aj - nácvik správné výslovnostiČlověk a společnost - měnová politika1. Peníze a centrální banka10. Inflace se od cíle může odchylovat11. Operace ČNB na volném trhu12. Devizové rezervy a devizové intervence13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky14. ČNB a euro15. Měnová politika při nulových úrokových sazbách2. Hlavní poslání centrální banky3. Nezávislost centrální banky4. Jak lze dosáhnout cenové stability5. Dopad změn sazeb ČNB do ekonomiky6. Měnová politika je vpředhledící7. Jak ČNB rozhoduje o nastavení svých úrokových sazeb8. Jak vzniká prognóza9. Predikční modelDějepisLudvík XIV. a Ludvík XV.Jean Jacques RousseauNástup nových prvků v evropské ekonomiceODYSSEUSROBIN HOODDiktátyBeseda s filmařiČeský jazyk - Lašské středoopavské nářečíPředškolní pedagog
    „V dnešní době se vrací zlaté řemeslo. Je velmi málo elektrikářů a v momentě, kdy vystudujete, máte práci téměř jistou. Doporučuju všem zájemcům o studium si alespoň trochu načíst, co je čeká. Vždyť potom už to bude práce na celý život.“
     Absolvent se naučí poznávat dřevo a ostatní materiály používané v dřevozpracujícím průmyslu, jejich vlastnosti, ručně a strojně tyto materiály obrábět a vyrábět z nich velký sortiment výrobků. Zaměří se nejen na výrobu, opravy a rekonstrukce nábytku, ale získá i základní znalosti pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků, lehkých konstrukcí a dalších doplňků z masivního dřeva i konstrukčních desek.


26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

     Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř nebo v živnostech. Provádí základní klempířské práce na pozemních stavbách, tj. zpracovává tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí a kladení kovových střešních krytin. Zvládá navrhování, výrobu, montáž a opravy stavebních klempířských konstrukcí.
    „Škola mi dala základy v oboru. Bez nich bych nemohla jako kadeřnice vůbec pracovat. Moc mi dal také projekt Fiktivní firma. Je to fajn, že si můžete zkusit, kolik papírování a vyřizování je kolem založení takové firmy.“
     Cílem oboru vzdělání je připravit absolventa na povolání prodavač tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek. Obsah vzdělávání tvoří všeobecné a odborné předměty (ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, účetnictví, informační technologie, propagace, administrativa prodeje a další).
     Absolvent oboru s výučním listem - mechanik opravář kolejových vozidel - je připraven k výkonu dělnických povolání při montáži,opravách a údržbě vozidel.


RVP: 16-01-M/01 — Ekologie a životní prostředíŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

    Absolvent je schopen uplatnit nabyté odborné znalosti a dovednosti v malých a středních soukromých podnicích, ale také ve velkých logistických řetězcích, a to jako specialista logistiky, skladový operátor (skladník) či pracovník nákupu a expedice. Po doplnění dosaženého středního vzdělání maturitní zkouškou a potřebnou dobou praxe najde uplatnění i na případných vedoucích pozicích v oblasti logistiky (možnost navazujícího vzdělávání - obor 64-41-L/51 Podnikání).
    Abyste se k nám mohli přihlásit na jakýkoli učební obor, potřebujete mít ukončené základní vzdělání. Podmínkou je také zdravotní způsobilost, kterou je potřeba doložit stanoviskem praktického lékaře.
     Texty sdílené na těchto stránkách (např. studijní texty, cvičení, příklady, úlohy) mohou sloužit jako návrhy k tvorbě částí učebních materiálů, pracovních listů, prezentací nebo učebnic. Obsahem těchto stránek mohou být texty vytvořené uživateli rvp.cz nebo úryvky z děl nevázaných autorským právem či zveřejněných pod svobodnou licencí.


Učební plán - školní rok 2018/2019

    Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací, a to montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení; spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami; osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.
    Tvoříte, nebo jste vytvořili nějaké texty pro své žáky či studenty, které byste chtěli volně sdílet, nebo na nich dále spolupracovat s ostatními učiteli?
    Jako absolventi tříletého denního studia získáte střední vzdělání a výuční list. Můžete pak pokračovat v nástavbovém studiu a dodělat si maturitu. Vyberte si obor, který vás bude bavit celý život.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00