Jak na věc


typologie učitelů bakalářská práce

2. Firma - provoz kurzů na portálu MotivP.com

    Barvy mají velký vliv na Vaši tvář. Správně zvolený odstín Váš obličej omladí, zeštíhlí a rozzáří.
    Pro co nejpřesnější určení Vaší barevné škály pracuji s 12 barevnými typy v rámci rozšířené barevné typologie.
    Chcete lépe poznat sám sebe i druhé? Být úspěšný nejen v běžné komunikaci, ale třeba i při vyjednávání? Vědět na co kdo slyší? Orientovat se v různém chování různých lidí a zvolit vždy ten správný styl jejich vedení? Teď to zvládnete snadno! S virtuálním kurzem Typologie Osobnosti!
    Pro ženy: Šátkový test provádím při nenalíčené tváři. Odlíčit/nalíčit se můžete přímo na místě.
    Díky barevné typologii budete vědět, jaké vlastnosti barev jsou pro Vás nejvhodnější a jak je poznáte při pohledu do zrcadla doma nebo ve zkušební kabince.
     Co se v tomto kurzu naučíte:• Proč je dobré znát dobrou typologii osobnosti• Odlišné vlastnosti a chování jednotlivců• Typologii založenou na chování• Jak koho motivovat, čím se k druhému přiblížit• Proč se v různých situacích chováme různě


3. Firma - virtuální kurzy ve formátu SCORM

    Co všechno se dozvíte:V kurzu Typologie osobnosti Vám vysvětlíme, proč je dobré znát různé typy lidí. K čemu je nám dobrá typologie osobnosti a proč potřebujeme druhým nahlížet do duše. Dobrá typologie nám umožňuje porozumět sami sobě. Pomáhá nám přizpůsobit se druhému člověku a najít s ním společnou řeč. To je nezbytným předpokladem pro vzájemné porozumění i předvídání. Díky tomu také můžeme nalézat společná řešení v kratším čase. Řekneme si o vztahu mezi lidskými vlastnostmi a chováním. Vysvětlíme si, proč bychom měli sledovat především chování. K přiblížení využijeme typologií osobnosti, založených na chování. Budeme také zjišťovat, na co kdo slyší. Čím druhého motivovat, čím se k němu přiblížit. Nakonec si vysvětlíme, proč jsme někdy v různých situacích různými lidmi.
    Zjištění barevného typu je jednou z klíčových informací pro Váš styl, proto Vám doporučuji absolvovat barevnou typologii jako první.
    Cena zahrnuje vstupní konzultaci, zjištění barevného typu pomocí šátkového testu, doporučení nejslušivějších barev a barevných kombinací pro Vaše oblečení a make-up, doporučení vhodné barvy vlasů a kartu s příklady vhodných barev.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00