Jak na věc


tvarovky hrdlových kg z tvrdeho pvc

Mechanicko - fyzikální vlastnosti

    59 Utahování dřevěným beranidlem od 200 dřevěné beranidlo délka [mm] průměr [mm] hmotnost [kg] ~ do x do x NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 183
    4 4.1 Přehled Násuvný hrdlový spoj TYTON podle DIN těsnění hrdlo těsnění hrdlo 80 až až 1000 hrdlo tvarovek hrdlo EU-kusů hmotnost [kg] ~ rozměry [mm] hrdlo Ø d 1 Ø D 1) t trouby tvarovky EU-kusy těsnění ,4 2,8 2,4 0, ,3 3,3 3,1 0, ,7 4,5 4,0 0, ,1 5,6 4,9 0, ,3 8,0 7,1 0, ,2 11,1 9,7 0, ,6 14,3 12,5 0, ,7 17,1 15,2 0, ,3 20,8 18,6 1, ,8 31,7 27,6 1, * ,3 42,3 36,2 2, * ,1 71,2 59,1 4, * ,6 95,4 79,8 5, * ,9 150,3 122,7 6, * ,3 186,9 152,1 8,3 1) směrná hodnota; * menší D dle poptávky maximální úhlové vychýlení
    25 dn rozměry [mm] l u z max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ 143, , , , , , , , , , , , , , , , , NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 149
    19 MK-kusy 30 Hrdlové koleno 30 s jedním hrdlem podle podnikové normy rozměry [mm] l u PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , , , ,0 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 143


Potrubí PVC KG hladké tuhost SN 4 - 12

    24 MMC-kusy Hrdlové tvarovky s hrdlovou odbočkou 45 podle podnikové normy dn l u 45 z 148 dn rozměry [mm] l u z max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2
    65 Do ucpávkové příruby a ucpávkového kroužku vložte šrouby s hlavou T. Matky rukou rovnoměrně a v maximální míře dotáhněte. Nástrčným klíčem utahujte postupně matky tak, že budete utahovat vždy matky protilehlé a vždy jen do cca poloviny až jedné celé otáčky. Správného stlačení těsnění dosáhnete v tom případě, kdy je ucpávkový kroužek zatlačen v těsnění do hloubky cca 6 mm. Hloubku zatlačení lze stanovit porovnáním výšky ucpávkového kroužku a rozdílu mezi vnější hranou ucpávkového kroužku a těsněním po dotažení šroubů. Hloubka zatlačení by měla být u všech ucpávkových spojů pokud možno shodná. ocelový svinovací metr měřená hloubka 6 mm hloubka zatlačení výška ucpávkového kroužku Na každý spoj doporučujeme provést minimálně 3 měření. Správnou hloubku zatlačení opakovaně kontrolujte. Šrouby s hlavou T a matky přetřete běžným bitumenovým nátěrem. 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 189


4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS

    28 P-kusy Hrdlová ucpávka pro TYTON - a šroubová hrdla podle podnikové normy L 152 Spoj rozměry [mm] L max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ 40 TYT/SMU TYT/SMU TYT/SMU TYT/SMU TYT/SMU 103 7,5 200 TYT/SMU TYT/SMU TYT/SMU ,5 350 TYT/SMU ,5 400 TYT/SMU ,5 500 TYT/SMU Pro použití P-kusů v šroubových hrdlech je nutno dodatečně použít šroubové kroužky pro P-kusy. Viz následující strana.
    29 Šroubové kroužky pro P-kusy podle podnikové normy L Spoj rozměry [mm] L max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ 40 SMU 65 1,6 50 SMU 67 1,8 80 SMU 72 2,9 100 SMU 75 3,4 125 SMU ,4 150 SMU 81 5,5 200 SMU SMU SMU 94 17,5 Šroubové kroužky pro P-kusy se používají v souvislosti s kusy P k uzavření šroubových hrdlových spojů. Viz předchozí strana. 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 153
    27 O-kusy Uzavírací víka hladkých konců podle podnikové normy Ø D Ø D t 1 80 až až 600 t 1 D rozměry [mm] t1 max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , ,0 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 151
    15 MMK-kusy 45 Hrdlové koleno 45 podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/ rozměry [mm] PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , , , , , ,2 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 139


Přechodové kusy na jiné materiály

    31 EU-kusy Hrdlová tvarovka s přírubou podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/ z Spoj rozměry [mm] hmotnost [kg] 2) ~ z 1) +/- PN10 PN16 PN25 PN40 TYT 7, SMU 7,8 na vyžádání TYT 10,2 10, SMU 10,2 na vyžádání TYT 11, , SMU 12,8 na vyžádání TYT 15,5 18,5 19, SMU 15,5 na vyžádání TYT 19,8 19, , SMU 20,5 20,5 na vyžádání 1) směrné rozměry pro montáž, 2) hmotnosti STB/SMU bez ucpávkového respektive šroubového kroužku 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 155
    45 úhlové vychýlení Po dokončení spoje lze trouby a tvarovky vychýlit: do 300 max max max. 3 1 úhlového vychýlení při délce trouby 6 m znamená odchylku od osy předešlé namontované trouby nebo tvarovky cca 10 cm; např. při 3 je odklon 30 cm. U potrubí dlouhého 5 m uvedené odpovídá 1 ~ 9 cm. Krácení trub Je nutno dbát na variabilitu vhodnosti trub k řezání (viz strana 342). Zkrácené trouby musí v oblasti řezu odpovídat originálu zásuvného konce. úkos musí být proveden podle náčrtu až až lehce zaoblené lehce zaoblené Plochy řezu je nutné opět ošetřit ochranným nátěrem (viz strana 345). Přeneste značky z originálu násuvného konce na odříznutý násuvný konec. 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 169


Základní informace o hladké PVC kanalizaci Dyka KG SN4 + SN8

    54 4.7 Montážní návod Spoje se šroubovým hrdlem Rozsah platnosti Tento návod k montáži platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010 se šroubovým hrdlovým spojem podle DIN Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku naleznete na str. 298 a dalších. Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 8. Skladba spoje šroubový kroužek kluzný kroužek těsnění hrdlo zásuvný konec Čištění Šipkou označené plochy v místě těsnění a závitu je nutno očistit a případně z nich odstranit nahromaděný nátěr. K čištění záchytné drážky a závitu použijte drátěný kartáč. V zimním období je nutno zejména dbát na odstranění případného ledu z drážek hrdla. 178
    44 4.5 Montážní návod Násuvný hrdlový spoj TYTON Zdvihací zařízení odstraňte teprve po dokončení montáže spoje. Zásuvný konec vsuňte do hrdla tak hluboko, dokud nepřestane být vidět první čárová značka. dotykový hrot Po dokončení spoje je nutno ověřit usazení těsnění pomocí dotykového hrotu po celém obvodu. Během provádění zkoušky je nutné proniknout skrze celý rozsah rovnoměrně hluboko do spáry mezi zásuvným koncem a čelem hrdla. Jestliže je možné vniknout na jednom nebo více místech hlouběji, existuje pravděpodobnost, že na těchto místech došlo k vysunutí a ke vzniku netěsností. V tomto případě je nutno spoj demontovat a usazení těsnění zkontrolovat. 168


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00