Jak na věc


tukan

Krmítko na salát koule nejen pro papoušky

    se ve své tvorbě zaměřuje na fotografování divoké přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotografické workshopy a expedice zaměřené na přírodu organizuje od roku 2006, snímky publikuje v médiích a má za sebou více než čtyři desítky autorských výstav.


Registrace určitých druhů papoušků

    Zbarvení tukana obrovského je velice výrazné. Většina těla je zbarvena černě, hrdlo je bílé, stejně jako hruď a svrchní krovky ocasní. Oka (duhovka) tukana obrovského se zdá být modrá, ale ve skutečnosti je modrý pouze tenký pruh kůže okolo oka. Kolem něj je pak další, tentokrát větší a oranžově zbarvený pruh holé kůže. Nejnápadnější částí těla je samozřejmě zobák. Jeho zbarvení je žluto-oranžové, ale na spodní čelisti a na hřbetu zobáku přechází až v tmavě oranžovo-červenou. Kořen a skrvna na špici zobáku jsou černé. Zobák se samozřejmě zdá být těžký, ale ve skutečnosti je lehký díky trámčině, kterou je vyplněn. Tato skutečnost je ale v dnešní době již dobře známa. Zobák je na hranách pilovitý, ke snadnějšímu udržení velkých plodů. Velmi plochý jazyk je téměř stejně dlouhý jako zobák a po stranách porostlý třásnitými výběžky. Celková délka těla činí 55-65 cm, z toho zobák 20cm. Váha je pak 500 až 860 gramů. S těmito rozměry je největším druhem tukana, a také vůbec největším zástupcem
    Na rozdíl od ostatních druhů rodu Ramphastos se vlastně jedná o nelesní druh. Obývá širokou škálů polootevřených biotopů jako řídké lesy, savany a další otevřené oblasti s rozptýlenými stromy, tropické savany Cerrado, plantáže, okraje lesů, a dokonce i zahrady s parkovou úpravou. Upřednostňuje především nížiny, ale v bolívijských Andách jej najdeme až ve výšce 1750 m.n.m. Vzhledem k tomu, že preferuje otevřená stanoviště, je možné, že může do jisté míry profitovat z rozsáhlého odlesňování. Jeho oblast výskytu je rozsáhlá a s vyjímkou okrajových oblastí se jedná o druh poměrně běžný. Společností Birdlife International je řazen jako druh málo dotčený. Snadno je k vidění například v mokřinách Pantanal, což jsou vůbec největší mokřady světa. Ve své domovině je místním obyvatelstvem uctíván a spojován se zlými duchy.


Stolní kalendář Papoušci 2019 NOVÝ

    Obývá severní a východní Bolívii, nejjižnější oblasti jiho-východního Peru, severní Argentinu, střední a východní Paraguay, východní a jižní Brazílii (včetně jižního regionu Rio Grande do Sul, suchých oblastí Caatinga a pobřežních oblastí mezi regiony Ceará a Rio de Janeiro. Ostatní, oddělěné, populace se vyskytují podél spodního toku Amazonky (od říčního ostrova Marajó západně až po řeku Madeiru), severně až po brazilský region Roraima a pobřežní oblasti regionu Guianas. Do amazonského deštnélo lesa proniká pouze v relativně otevřených oblastech (např. podél říčních koridorů). Jedná se o druh stálý, ale místní přesuny mohou být pozorovány.
    K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009. V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP (Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v Bruselu ocenění FEP Landscape Golden Camera. Nejnovějšími oceněními jsou nominace a hlavní ceny soutěží Czech Press Photo, Czech Nature Photo a z Festival de l'Oiseau et de la Nature ve Francii.


Zvířata zobrazená ostatními uživateli

    Tukan obrovský se živí především plody (např. fíky nebo mučenkou jedlou - Passiflora edulis). Pomocí zobáku je strhává ze stromů. Pojídá také hmyz, žáby, malé plazy a ptáčata a vejce ptáků. V lidské péči také nejednou zabili a pozřeli i dospělce malých druhů ptáků. Jeho dlouhý zobák je také výhodný při dostávání potravy, která by jinak byla mimo dosah. Používá jej také k prorážení slupek plodů a odhánění predátorů. Obvykle se pohybuje v párech nebo malých skupinách. Let se skládá ze střídání rychlých úderů krátkých, zaoblených křídel a plachtění. Nejsou však dobrými letci, obvykle pouze skáčou ze stromu na strom. Hnízdění je sezónní, ale v různých regionech je doba hnízdění odlišná. Hnízdo je obvykle umístěno ve vysoko položené stromové dutině, kterou ptáci vždy alespoň zčásti upraví svými zobáky. Hnízdění bylo ale také zaznamenáno v dutinách vyhloubených ve svazích a v pozemních termitištích. Hnízdí jednou ročně. Samice několik dní po páření klade obvykle 2-4 vejce. Vejce jsou inkubov
    Výzkum v poslední době ukazál, že jedno z funkcí je výměna tepla - chlazení. Zobák má schopnost regulovat množství protečené krve a tím upravovat rozvod tepla v celém těle. Pokud jde o velikost plochy použité pro tento účel, tak ta je v poměru k velikosti těla největší u všech žijících živočichů! Zobák obsahuje síť povrchových cév probíhajících pod tenkou keratinovou pochvou zobáku, nazývanou ramphothéka.
    V jeho schopnosti odstranit teplo z těla se zobák vyrovná uším slona afrického. Schopnost vyzařování tepla také závisí na rychlosti proudění vzduchu. Při nízké rychlosti vzduchu. Zobák je obvykle schopen odstranit 30-60 % tělesného tepla. V praxi pak tukani také dokáží, například během spánku, omezit výdej tepla tím, že zastrčí zobák pod křídlo, což je typický spánkový postoj všech tukanů. Bylo také zjištěno, že systém cév a mechanismus ochlazování je plně vyvinut až u dospělých jedinců.


NOSIČE POLIC Konzole/Tukany / Tukan

    Zobák tukana obrovského je, vzhledem v poměru k velikosti těla, největší mezi všemi ptáky. Zabírá 30-50% povrchu těla. Comte de Buffon jej nazval hrubě obludným přívěskem. Na jeho funkci bylo vysloveno několik teorií. Například Charles Darwin navrhl, že se jedná o sexuální znak, řekl doslova: Tukani zřejmě vděčí za enormní velikost svých zobáků pohlavnímu výběru, pro zobrazení různorodých a jasných pruhů barev, kterými jsou tyto orgány ozdobeny. Některé další teorie předkládají jako důvod usnadnění loupání ovoce, zastrašování jiných ptáků při drancování jejich hnízd, pohlavní výběr vzhledem k obraně teritoria, a také vizuální hrozbu.
    Asi nejtajemnější skupinou tropických lesů, kterou mnohokrát uslyšíte, občas letmo nad hlavou zahlédnete, ale blízká setkání budou výjimečná, jsou tukani. Při svých cestách po Střední a Jižní Americe se mi tukani dlouho schovávali, ale loni během prosince v Kostarice se zdálo, že začínají přicházet lepší časy a tukani se mi začnou předvádět blíže. Bohužel, jak se ukázalo na podzim v Brazílii, byla to jen taková letmá provokace. Poslední příležitosti jsem si opět protrpěl.
    Jedná se o málo chovaný druh. V současné době je tukan obrovský chován v několika zoologických zahradách. Například v Zoo Hodonín nebo Zoo Liberec. V nedávné době byli taktéž nabízeni k prodeji i na našem webu. Odchovy jsou však bohužel velice sporadické.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00