Jak na věc


trade auto uničov

rodinný dům/chalupa, Dlouhá Loučka

    Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
    Z - TRADE s. r. o. je česká společnost působící na trhu od roku 1992. Obchodní aktivity zahrnují distribuci svíček renomovaných světových výrobců a distribuci lepidel předních světových značek. Díky síti obchodních zástupců je společnost schopna rychle a flexibilně zásobovat více než 5000 partnerů na celém území ČR a v SR.
    Třetí oblastí prodeje je tzv. sezónní zboží, jako jsou dekorace, aromaterapie či lampové oleje. Svůj sortiment každoročně doplňujeme o další skupiny žádaných produktů vhodných pro naše obchodní partnery.
    V současnosti poskytuje firma M.S.TRADE-CZ s.r.o. zákazníkům své služby zejména v oblasti mezinárodní dopravy a mezinárodního zasilatelství ve všech možných variacích tzn. silniční, lodní a letecké přepravě. Naše nabídka je navíc rozšířena i v oblasti komplexních celních služeb, skladování, svozu zásilek a jeho následnému doručení tzv. cross-dockingu a v neposlední řadě i oblasti mezinárodního obchodu a zprostředkování.


Stavební pozemek pro průmyslový areál

    Ve společnosti M.S.TRADE-CZ s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.
    Naše realitní kancelář TRADE REALITY s.r.o. se sídlem ve vlastním objektu je zaměřena na kompletní realitní servis včetně zajištění hypoték, energetických štítků, znaleckých posudků, daňových přiznání, návrhů na vklad do KN, výkupů nemovitostí, refinancováním nemovitostí, řešení exekucí a insolvencí, poradenství v oblasti financí a realit, prodejem nemovitostí prostřednictvím vlastního dražebního portálu www.rychledrazby.cz.
    Firma Z - TRADE s. r. o., byla založena v březnu 1992 jako společný projekt bratrů Vladimíra, Zdeňka a Zbyška. Přečtěte si více o historii společnosti.
    Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve Společnosti. Společnost mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.


Úspěšná aukce, panelový bytový dům Varnsdorf

    Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat v provozovně společnosti na adrese Blansko, Svitavská 500/7, PSČ 67801.
    Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit zástupce společnosti na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Rodinný dům v Hejnicích na prodej

    Vznik společnosti, přesněji řečeno jeho názvu – M.S.TRADE, se datuje již v první polovině roku 1996. Původně vznikla firma spojením dvou samostatně podnikajících fyzických osob do sdružení podnikatelů používající název M.S.TRADE. V této podobě společnost M.S.TRADE podnikala v oblasti exportu a importu, mezinárodní dopravy a zasilatelství. Během následujících let se společnost rozšířila i o další aktivity v oblasti expresních transportních služeb a objem zakázek natolik vzrostl, že bylo nutné společnost transformovat do nové podoby – M.S.TRADE-CZ společnost s ručením omezeným, která takto byla i ustanovena a zapsána do obchodního rejstříku na přelomu roku 1998.
    V oblasti lepidel působíme jako oficiální zástupci několika významných zahraničních firem. Jedná se o nizozemského producenta lepidel BISON, německé firmy UHU či japonské firmy ALTECO. Na český trh dodáváme i řadu vlastních lepidel SAMSON.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00