Jak na věc


tepelné izolace stropů

Isover DOMO PLUS tl.160mm - skelná vata

    Parotěsná fólie GUTTAFOL WB plus je vyrobena z třívrstvého materiálu, jehož nosnou částí je PE mřížka, utěsněná proti prostupu vody a vodní páry polyetylénovou fólií. Parotěsná zábrana zabraňuje pronikání vodních par vzniklých činností v domě do střešní konstrukce a tepelné izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu. 75m2/bal
    Izolace příček a podhledů využíváme především pro zlepšení akustiky těchto konstrukcí. Pro zlepšení akustiky konstrukcí příček a podhledů se nejčastěji používají minerální izolace Isover v tloušťkách 80 a 100 mm. Použití vyšší či nižší tloušťky minerální izolace Isover vždy záleží na akustických a požárních parametrech konstrukce, kterých chcete dosáhnout.
    Kvalitní tepelná izolace stropu představuje úsporu 20 až 35% tepelných ztrát a dokáže významně snížit riziko výskytu plísní a bakterií, které se často drží na vlhkých a studených místech interiéru. A jaký materiál s ideálními izolačními vlastnostmi Vám nabízí společnost Ekopěna s.r.o. pro funkční izolace stropu? stříkanou izolaci!


Tepelné izolace pro šikmé střechy, stropy a příčky

    Izolace stropu z stříkané izolace nepoškozuje životní prostředí, jedná se o ekologický materiál bez obsahu formaldehydu, maximálně šetrný k životnímu prostředí. Nevyzařuje žádné emise ani neobsahuje formaldehyd či jiné chemické látky způsobující ztenčení ozonové vrstvy. Dokáže také účinně šetřit energii, čímž vyhovuje vysokým požadavkům na úsporu energie daným zákonem č.406/2000 Sb., O hospodaření s energií
    CEMEX poskytuje zákazníkům kompletní servis. Po dodání podkladů navrhneme statiku, kladečský plán a cenový rozpočet. Celý systém je dodáván na klíč, včetně izolovaných věnců, kompletního armování, betonáže a úklidu staveniště. Zákazníkovi je předána hotová konstrukce bez jakýkoliv starostí, v garantované kvalitě a za velice příznivou cenu.
    stříkaná izolace se hadicí stříká přímo do dutiny stropu, nebo na volnou plochu. Jestliže se izolace stropu provádí do dutiny, není nutné vyklízet prostor, samotná realizace trvá jen několik hodin, obvykle se dá zaizolovat až 200 m2 během jednoho pracovního dne. Při aplikaci nevzniká odpad ani zbytky izolace. 
    Způsob řešení - použití ztraceného bednění z tepelně izolačních materiálů znamená také přínos pro vyložené konstrukce jako jsou balkony a terasy. Jsou minimalizovány tepelné mosty a odolnost konstrukce je mnohem vyšší.


Isover EVO tl.200mm - skelná vata

    Tepelná izolace aplikovaná foukáním či nástřikem je rychlá, levná a šetrná k životnímu prostředí. Díky velmi dobrým tepelně izolačním vlastnostem našich materiálů se Vám sníží náklady na vytápění domu. Díky aplikaci nástřikem či foukáním pomocí speciálního stroje nevzniká žádný odpad, tudíž žádný nepořádek kolem Vašeho domu. Tento druh zateplení se hodí nejvíce do starších domů s trámovými stropy, bez problému však provedeme tepelnou izolaci novostavby, zateplení neobývané půdy či jen obtížně dostupných prostor Vašeho domu.
    Systém ELEGOHOUSE efektivně využívá staticky nevyužitý prostor stropů, což je místo, kde jsou běžně uloženy dílce ztraceného bednění - stropní vložky. Stropní vložky ELEGOHOUSE jsou z tepelně izolačního materiálu, který stropní konstrukci izoluje tepelně i zvukově. Potřeba tepelné izolace v podlaze je tak omezena na minimum, nebo dokonce zcela odpadá. Stavebníka pak netrápí problém se zateplením podlah v podkroví, nebo při omezených konstrukčních výškách. Izolace stropu rovněž omezuje akumulaci tepla a místnosti jsou snadněji vytápěny (zima) nebo chlazeny (léto).
    Firma Acer Heralecký se zabývá tepelnou izolací už od roku 1991. Dokážeme zajistit zateplení budov, střech, trámových stropů, dutých stěn a těžko dostupných prostor.
    λD= 0,034 (W/m·K) URSA SF 35 je nekašírovaná minerální izolace ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez. Je dodávaná ve formě rolí. Je určená především do rámových konstrukcí, tj. šikmých střech a obvodových plášťů dřevostaveb.


Isover EVO tl.140mm - skelná vata

    λD=0,038 W/m.K Role Isover DOMO PLUS jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených pohledů, zateplení podkroví, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), i na nepochůzí stropní a střešní konstrukce.
    Možnost libovolné tvarové úpravy šířky vložek umožňuje osový posun nosníků a tím dosáhnout vyšší únosnosti bez nutnosti navyšování tloušťky konstrukce. Běžně je potřeba zvýšit vrstvu nadbetonovávky, nebo použít větší nosníky. Podhled i horní povrch stropu ELEGOHOUSE je vždy v jedné niveletě (rovině).
    Izolace stropu z stříkané izolace odolná a pevná, ale současně i lehká a výborně izoluje již v tenké vrstvě, takže při jejím použití nedochází k zatěžování konstrukce budov. Stříkaná pěnová izolace stropu stoprocentně zabraňuje proudění studeného vzduchu budovou a tím jednoznačně přispívá ke snížení nákladů na tepelné energie. 


Mohlo by Vás přesvědčit i to, že izolace stropu naší stříkanou izolací je snadná a rychlá

    Naše izolace stropu z stříkané izolace je bezkonkurenční izolační materiál současnosti. Je vyrobena tak, aby dokázala odolat i velmi náročným podmínkám a dokonale zaizolovala strop jak tepelně, tak i zvukově a hydroizolačně. Izolace stropu z naší stříkané izolace nemění svou strukturu, nesmršťuje se, nesesedá, nepraská ani neexpanduje. Dokonale chemicky přilne k jakémukoliv podkladu, po aplikaci několikanásobně zvětší svůj objem, čímž dojde k zaizolování i sebemenších spár, prasklin, dutin či jiných nerovností.
    Izolace stropu stříkanou izolací je rychlá, bez zbytečného zatěžování konstrukčních prvků stavby několika vrstvami izolantů, lepidel a zádržných materiálů.  Díky aplikaci stříkáním, lze stříkanou izolací izolovat stropy i v těžko přístupných a malých prostorách. Kvalitní teplená izolace stropu realizovaná naší stříkanou izolací výrazně přispívá ke komfortu v každé budově!
    Mezi materiály které používáme pro tepelnou izolaci, patří celulózová izolace Climatizer plus, která je unikátní nejen svými tepelně izolačními vlastnostmi, ale i formou aplikace, která se provádí foukáním nebo nástřikem, čímž Vám zajistíme zaizolování i velmi špatně dostupných míst. Tímto způsobem aplikujeme i Tipur – tepelně izolační materiál vyrobený z granulovaného polyuretanu. Mezi další námi používané materiály patří Climastone – izolační materiál na bázi minerální vlny.


Výhody a přínos stropu Elegohouse:

    Classic 039 s ECOSE® Technology je víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít v konstrukci šikmých střech jako tepelně izolační výplň, dále jako tepelně izolační výplň vnějších roštových konstrukcí, ale také jako výplň roštových konstrukcí vnitřních. λD= 0,039 (W/m·K)
    Technické instalace lze u systému ELEGOHOUSE kdykoliv snadno a libovolně vkládat do drážek nebo prostupů vyřezaných ve vložkách odporovým nožem. Ve vložkách lze takto vést elektro rozvody, rekuperaci, centrální vysavač nebo instalovat zabudované svítidla.
    Unikátní vlastnosti systému ELEGOHOUSE je snadné tvarové přizpůsobení půdorysnému tvaru objektu. Odpadá potřeba dobetonovávek a s tím spojená příprava bednění, armování, podpírání atd.
    Spodní strana stropu ELEGOHOUSE je dokonale kompaktní, rovná a bez výstupků, nevzniká tak nebezpečí prasklin omítek. Betonáž pomocí samonivelačních betonů COMPACTON zaručuje dokonalou povrchovou rovinnost stropu, čímž odpadá potřeba a starosti s vyrovnáním před pokládkou podlah.


Isover EVO tl.180mm - skelná vata

    Samozřejmě, že pro izolace stropu existují i jiné tepelně izolační materiály. Můžete se setkat s izolačními hmotami z různých materiálů, např. minerální vata, polystyrenové desky, bavlna, ovčí vlna, papír a další. Při použití běžných izolačních materiálů může docházet k různým netěsnostem, díky kterým pak stropem uniká teplo a případně do domu proniká vlhkost.  Tepelná izolace stropu tedy může mít mnoho různých variant. 
    Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je u tohoto systému vyplněno lehkými vložkami z tepelné izolace - polystyrénu. Velmi nízká váha, pevnost a tvarová přizpůsobivost vložek pak přináší nejen možnost efektivnějšího a rychlejšího provádění stropů, ale také ke stropu navazujících konstrukcí.
    Stropní systém tvoří příhradové nosníky o rozpětí až 10 m, velmi lehké vložky, ocelová výztuž a nadbetonování. Díky nízké hmotnosti tohoto systému není strop tolik zatěžován vlastní váhou, jako tomu bývá u systémů s keramickými nebo betonovými vložkami. Strop ELEGOHOUSE má tak větší rezervu v užitném zatížení - např. doplnění příček, regálů, instalace akvária apod.


Isover EVO tl.120mm - skelná vata

    Zákazníci si často myslí, že tepelná izolace stropu stříkanou izolací je složitý a zdlouhavý proces, jako je např. použití klasických „desek“ z minerální vaty.  Tepelná izolace stropu se provádí nástřikem materiálu speciální technologií na podklad, což je velmi rychlé a jednoduché. Izolační stříkaná izolace se touto metodou dostane i do obtížně přístupných míst. Stačí totiž natáhnout hadici a izolační materiál jednoduše nastříkat. 
    Zateplení stropu lze provést položením tepelné izolace na vlastní konstrukci stropu či jejím umístěním do podhledu pod tímto stropem. Výběr z těchto dvou možností závisí na budoucích požadavcích na užívání prostoru nad či pod řešenou konstrukcí. Častější řešení je však položit izolaci volně na stávající strop. Minimální tloušťky tepelné izolace se v těchto případech pohybuji okolo 200 mm.
    Věděli jste, že dosáhnout co nejvyšších úspor za energie Vám pomůže nejen izolace fasád, podkroví či podlah, ale velkou měrou se na tepelných úsporách podílí i kvalitní izolace stropu? Teplo stoupá stavbou směrem vzhůru, a pokud máte nedostatečně izolované stropy, uniká bez užitku z domu pryč.
    Tepelná izolace integrována do stropní konstrukce šetří konstrukční výšku, neboť k dosažení potřebné tepelné nebo hlukové izolace stropu není třeba vkládat velké množství izolací do podlah, které pak navíc netrpí dodatečným sedáním a vznikem poruch.


Izolované stropní konstrukce ELEGOHOUSE

    Naše izolace stropu stříkanou izolací ochrání vaše obydlí proti zimě i letnímu slunci. Tepelná izolace stropu naší stříkanou izolací dokáže nejen udržet teplo uvnitř, ale poskytne Vám také výbornou zvukovou izolaci i hydroizolaci. Díky svým jedinečným vlastnostem ve všech směrech předčí všechny běžné izolační materiály. Dokonale přilne k jakémukoliv podkladu bez použití lepidel, již při velmi tenké vrstvě minimalizuje tepelné ztráty, vyniká pevností, odolností a dlouhou životností.
    Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi.
    Stropní konstrukce ELEGOHOUSE vynikají svou užitnou hodnotou. V rámci jedné konstrukce nabízí únosnou konstrukci (rezerva pro vyšší zatížení), tepelnou izolaci i hlukový útlum a dokonalou přípravu pro omítky či podlahy. Veškerá kritická místa jsou nadstandardně zateplena, nevzniká tak nebezpečí tepelných mostů a pozdější potřeba sanací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00