Jak na věc


technický list posypová sůl

Developerský projekt rodinných pasivních domů

    Cenová relace za provedení technického dozoru se odvíjí od velikosti a složitosti objektu a lokality. V případě použití hodinové zúčtovací sazby (HZS) je sazba 450,-Kč / hod. bez DPH a 7,-Kč / km bez DPH.
    Příprava projektové dokumentace je jedním z bodů investiční přípravy na akci, kde lze učinit mnohé úpravy a optimalizace vedoucí k jednoznačným úsporám na straně technologií a realizace zakázky. Vše související s optimalizací pro Vás rádi zajistíme s odborným poradenstvím na klíč.
    Zajistíme plnohodnotný stavební dozor investora, respektive technický dozor na stavbě s veškerými návaznostmi na harmonogram, finanční plnění a zajištění kvality výstavby či rekonstrukce dané akce. Veškeré činnosti jsou garantovány smlouvou.
    TDI je je službou, která pro investora znamená jistou záruku během výstavby nejen rodinného domu. Naše společnost Kimbau Vám nabízí v rámci technického dozoru následující
    Optimalizace rozpočtu je založena na komplexním posouzení projektového záměru investora, prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je z pohledu technického dozoru investora zkontrolován a připomínkován na úrovni jednotlivých položek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00