Jak na věc


technický dozor investora smlouva

VTÚ opětovně podpořil hvězdy na nebi03. 06. 2019

    Optimalizace rozpočtu je založena na komplexním posouzení projektového záměru investora, prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je z pohledu technického dozoru investora zkontrolován a připomínkován na úrovni jednotlivých položek.
    Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚL a PVO) v Praze poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti letectva a protivzdušné obrany. Je součástí VTÚ, s.p.
    Příprava projektové dokumentace je jedním z bodů investiční přípravy na akci, kde lze učinit mnohé úpravy a optimalizace vedoucí k jednoznačným úsporám na straně technologií a realizace zakázky. Vše související s optimalizací pro Vás rádi zajistíme s odborným poradenstvím na klíč.
    Přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola či respirační syndrom SARS, to je produkt z vlastního vývoje Vojenského technického ústavu, s. p. Pro potřeby Armády České republiky bylo ve státním podniku vyrobeno dvacet kusů bioboxů. VTÚ následně přistoupil k modernizaci tzv. vojenské varianty na civilní, a to pro potřeby zdravotnických záchranných služeb a specializovaných pracovišť. Nová modifikace nese označení Biobox – M1.


Co je technický dozor investora (TDI)?

    Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
    Zajistíme plnohodnotný stavební dozor investora, respektive technický dozor na stavbě s veškerými návaznostmi na harmonogram, finanční plnění a zajištění kvality výstavby či rekonstrukce dané akce. Veškeré činnosti jsou garantovány smlouvou.
    Prezentace Vojenského technického ústavu, s. p. na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2019 měla obsáhlý charakter. Nejvíce patrný byl v expozici VTÚ, kde státní podnik představil řadu novinek souvisejících s jeho odborným portfoliem.
    Zkušebna vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska je zkušební laboratoří č. 1103 akreditovanou ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. V rámci udělené akreditace provádí tato zkušebna akreditované zkoušky základních parametrů vozidel pro tuzemské i zahraniční zákazníky.
    Vojenský technický ústav pozemního vojska (VTÚPV) ve Vyškově poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky. Je součástí VTÚ, s.p.


Developerský projekt rodinných pasivních domů

    Cenová relace za provedení technického dozoru se odvíjí od velikosti a složitosti objektu a lokality. V případě použití hodinové zúčtovací sazby (HZS) je sazba 450,-Kč / hod. bez DPH a 7,-Kč / km bez DPH.
    Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.
    TDI je je službou, která pro investora znamená jistou záruku během výstavby nejen rodinného domu. Naše společnost Kimbau Vám nabízí v rámci technického dozoru následující


Testování hraničních hodnot vozidel05. 06. 2019

    RADARCENTRUM je pracovní název projektu odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, který modernizuje systém zpracování a distribuce provozních a řídících informací vojenského řízení letového provozu. V současnosti jsou dílčí komponenty „radarcentra“ instalovány na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR Čáslav, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a dále v Národním integrovaném středisku řízení letového provozu Praha-Jeneč i Středisku řízení a uvědomování Hlavenec.
    Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, dodal do Armády České republiky sestavu energetického centra (typové označení SEC 1080 kW). Jelikož se jedná o unikátní projekt, který lze využít jak při nasazení jednotek ozbrojených sil, tak složek integrovaného záchranného systému, zveřejňujeme další podrobnosti.
    Vojenský technický ústav, s. p. byl i letos jedním z partnerů Aviatické pouti. Byť oproti loňskému roku neprezentoval svoji bezpilotní platformu, a to vzhledem k přípravě na cvičení Armády ČR i následné nasazení ve prospěch aliančních partnerů v Pobaltí, zapojil se do aktivit v rámci doprovodného programu. Jednou z nich bylo oficiální setkání ředitele státního podniku VTÚ Jiřího Protivy s mistrem světa v Red Bull Air Race 2018 Martinem Šonkou a dalším českým reprezentantem Petrem Kopfsteinem.


VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

    Vojenský technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM) ve Slavičíně poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti výzbroje a munice. Je součástí VTÚ, s.p.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00