Jak na věc


tělesná cvičení a rozvoj vědomí

Hry na zahřátí, vyplnění hodiny a uklidnění

    Váha disponuje systémem automatické kalibrace před každým měřením pro maximální přesnost vašich měření a vývoje hodnot v čase. Vaše data můžeme sledovat v čase a porovnávat tak změny. Zároveň se Vám od našich osobních trernérů dostane rad, jak se získanými údaji naložit.
    Pravidelné měření je automaticky součástí tréniku s osobním trenérem. Můžete také přijít zcela nezvisle na osobním trenérovi a rezervovat si svůj termín.
    Práce se zabývá tím, proč ve fotbale dochází k úrazům a navrhuje cvičení, kterými by se dalo předejít nejčastějším typům zranění. Na konci práce autor... (detail)
    Jedná se o popis průběhu hodiny tělesné výchovy na základní škole, jejímž úkolem je nácvik vrhu koulí. Součástí nácviku je rozehřátí, rozcvička, postu... (detail)
    Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)
    Práce je vzorovým předpisem přípravy hodiny tělesné výchovy, jejíž náplní je hod oštěpem z celého rozběhu. Text obsahuje rozplánování jednotlivých čás... (detail)


Fotbalový trénink a zdravotní potíže

    Nabízíme analýzu složení Vašeho těla pomocí inteligentní biometrické váhy, díky níž získáte informace o své tělesné hmotnosti, podílu tuku, obsahu vody, svalů a hmotnosti kostí ve vašem těle. Váha je založena na principu bioelektrické impedanční analýzy (BIA), kdy pomocí slabého a bezpečného elektrického signálu vysílaného do těla a s ohledem na jednotlivé údaje jako věk, výška, pohlaví nebo stupně aktivity, je možné identifikovat obsah tuku a ostatních výše uvedených tělesných složek.
    Práce představuje několik návodů na sportovní hry, jejichž základem je honěná. Uvádí nejen různé formy honičky, ale také hru na rybáře, včetně štafety... (detail)
    Práce představuje tři hry pro tři různé situace v hodině tělocviku. Tyto hry slouží k zahřátí organismu, k vyplnění hodiny nebo ke konečnému uklidnění... (detail)
    Práce představuje historii lyžování. Zmiňuje, jaké značky byly první lyže, kdy vznikl Spolek pro rozvoj lyžařského sportu nebo kdy se asimilovalo lyžo... (detail)
    Seminární práce z gymnastiky rozebírá správné biomechanické a technické provedení toče vzad. Věnuje se také nácviku cviku a způsobům, jakým cvičencům ... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00