Jak na věc


svazky stb k nahlédnutí

1. Stačí pokud se s námi skontaktujete a pošlete nám:

    electron Plus, s.r.o. Palkovičova 11 82108 Bratislava Slovakia ----------------------------IČO:45291853 IČDPH: SK2022927335 ----------------------------Mobil: +421948800969Tel:+421 2 44880099 ----------------------------info@kabelove-svazky.cz
    Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.
    Senát volí Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, projednává každým rokem závěrečnou zprávu ÚSTR a ABS a defacto by měl dohlížet nad řádným fungováním těchto institucí. Přestože ÚSTR existuje skoro 5 let, bylo toto veřejné slyšení druhým vážnějším zamyšlením i s přispěním veřejnosti nad prací Ústavu i Archivu.


Stenografický záznam - 20.června 2012

    Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.
    V lednu 2011 byla zřízena ředitelkou ABS komise, která měla zpracovat odborné stanovisko k informačnímu systému EZO. O výsledky práce této komise jsme tedy požádali na konci března. Rozhodnutí jsme obdrželi v polovině dubna a po zaplacení požadovaných nákladů nám byl doručen 4.května 2011 dopis i s Odborným stanoviskem komise.
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)
    Provádíme lisované a pájené spoje, cínování konců vodičů. Aktuálně také nabízíme kompletace rozvaděčových skříní a kontrolu komponent pro zdravotnickou techniku.


Minulé vedení ÚSTR a jeho rada porušila zákon a po 4 letech prohrála soud na základě žaloby Stanislava Pence

    Obracím se na Vás jako na nově zvolené členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů s vírou, že obměněná Rada bude lépe než ta předchozí reflektovat názory veřejnosti a více se bude zaobírat fakty před spokojením se s „ předepsanou ideologií“, jak tomu bylo u předchozí Rady a jejího kolektivního rozhodování.  Již jsem se totiž několikrát na předchozí Radu obracel. Ovšem  faktické diskuze nad tématy týkajícími se  fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011,  kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  ve dnech 6. a20. dubna 2011
    Dále vyrábíme kabelové svazky pro telekomunikace a datové sítě. Nedílnou součástí výroby jsou kabelové svazky určené pro bílou techniku. Spolupracujeme s výrobci průmyslových praček, sušiček, textilních strojů a domácích elektrospotřebičů. Již několik let také vyrábíme kabelové svazky pro automobilový průmysl. Našimi zákazníky v této oblasti jsou, jak zahraniční, tak tuzemské firmy. Sortiment výroby je poměrně široký, zahrnuje kabelové svazky pro osobní automobily, nákladní vozy, vlakové soupravy a další dopravní prostředky.
    Skoro 30 let se veřejně angažuji, vstupuji do problémů, které mně skoro pokaždé přinesou potíže a některou z represí, na kterou můžou přijít snad jen státní zaměstnanci, co působili i v předchozím režimu ve státní službě. Svou neústupností jsem si vytvořil z těch, co předstírají před veřejností iluzi, že některý se společenských problémů řeší jak už z pozice neziskového sektoru, tak ze strany zákonodárců nebo státu, řadu odpůrců.


Igor Němec a Stanislav Penc na TK ÚOOÚ - kontrola ABS

    Svým zákazníkům poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti výroby a návrhu kabelových svazků. Co všechno poradenství pro montáž kabelových svazků zahrnuje?
    Optické kabely, nestandardní kabely a kabelové svazky KAMPOS nacházejí uplatnění v řadě průmyslových oborů. Naší hlavní činností je výroba kabelových svazků pro stroje a zařízení(přibližně 25 % z celkové produkce). Mezi naše zákazníky v této oblasti patří významní výrobci vysokozdvižných vozíků, regulace kotlů, vagonových dveří, vzduchotechniky atd.
    Protože se nám stále nedaří získat všechny potřebné informace k fungování ÚSTR, zaslali jsme koncem března další žádost, na kterou jsme obdrželi odpověď 15.dubna 2011 i s vyčíslením požadovaných nákladů na získání informací. Po uhrazení některých částek nám dorazila dne 10.května 2011 výzva k vyzvednutí materiálů.
    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.


Kvalitní kabely a kabelové svazky vyráběné na míru

    Společnost KAMPOS, s.r.o. nabízí výrobu i kompletaci a montáž kabelových svazků.  Kabelové svazky dokážeme osadit širokým okruhem kontaktů. V rámci výroby kabelových svazků nabízíme i doplňkové služby – návrhy a poradenství.


Sáhněte na kabely, které vám vykouzlí úsměv.

    V podstatě jsem neměl nikdy od řešení jednotlivostí volno. Zabývám se pomocí konkrétním lidem, odpovídám na všelijaké otázky týkající se nejen přítomnosti, ale i minulosti. Angažuji se v ochraně přírody a krajiny, vystupuji proti rasismu a jakékoliv formě diskriminace. Již 15 let žiji na samotě Milkovice u Libáně okres Jičín (mezi Kopidlnem Rožďalovicemi, Sobotkou a Veliší), kde v rámci ochrany přírody udržuji řadu pozemků a velký historický statek. Chovám kozy a osly. Ty pasu volně. Zvířata nezabíjím, nechávám je dožít. Nestěžuji si, vše co jsem dělal, konal jsem i s vědomím, že prosazovat svobodu a rovná práva pro všechny ve státě, kde demokracii tvoří nomenklaturní kádři minulého režimu a spekulanti tržního hospodářství, není bez rizika.Toto je jen stručný popis toho, co může být příčinou zhoršujících se mých dlouhodobě trvajících zdravotních problémů. Tedy dlouhodobá fyzická i psychická zátěž, která vytváří v lidském těle nadměrný stres. Tohle všechno vedlo zjevně k tomu, že mně by

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00