Jak na věc


stvoření adama

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

    Pokud by 4. přikázání desatera (o sobotním odpočinku) bylo založeno na lži, co ta ostatní? Když by neplatilo jedno přikázání, platilo by zbývajících devět? Když by neplatila přikázání, mohli bychom se dopustit hříchu? (Hřích je v Bibli charakterizován jako přestoupení zákona – viz. 1J 3,4) Pokud bychom se nemohli dopustit hříchu, potřebovali bychom Spasitele?
    Gn 2,1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo (a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl konal – BKR). 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil – B21). 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.
    Při popisu Božího stvořitelského díla v jednotlivých dnech stvořitelského týdne můžeme pozorovat jeho úžasnou moc i pečlivost a lásku, se kterou připravil nádhernou Zemi plnou rozmanitého života – připravil ji pro člověka, kterého učinil ke svému obrazu a svěřil ji do jeho péče, včetně živých tvorů, které učinil (Gn 1,26.28).
    Sečteno a podtrženo – nevznikli jsme náhodou. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. V biblické zprávě o stvoření není žádný prostor pro miliony let trvající evoluci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00