Jak na věc


stvoření adama

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

    Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. (Ex 20,11 BKR)
    Gn 2,1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo (a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl konal – BKR). 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil – B21). 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.
    Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa? Stvořil dokonalé organismy svým slovem nebo prostřednictvím miliony let trvající evoluce? Co se o tom píše v Bibli?


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00