Jak na věc


statutární orgán akciové společnosti

Sbor Cantica laetitia získal v Bratislavě dvě Zlatá pás...

    Zlín – Jako atraktivní a k návštěvníkům vstřícné místo se bude město Zlín prezentovat v roce 2019 na sedmi veletrzích cestovního ruchu. Pět z nich se uskuteční...
    Statutárnímu orgánu spolku totiž ze zákona - § 163 OZ - náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Statutární orgán je tedy oprávněn - a vzhledem k odpovědnosti jeho členů za dobré prospívání spolku dokonce povinen - konat ve všech oblastech činnosti a správy spolku, v nichž není určen jiný orgán spolku, aby jednal. Není tedy nutné zvlášť uvádět, že je výkonný výbor orgánem výkonným a statutárním - zcela postačí, když ho označíte jako orgán statutární.
    Zlín – Vánoční atmosféra je znát v celém Zlíně. Na náměstí Míru a v jeho okolí je možné každý den navštívit jarmark a zajímavé akce, v místních částech září vánoční stromy.


Návštěvu radnice Vám zpestří výstava betlémů

    Vážení Zlíňané, milí návštěvníci našeho města, přeji vám příjemné prožití vánoc. Přeji vám mnoho krásných setkání, neopakovatelnou atmosféru a splnění všech vašich přání. Přeji vám také úspěšný vstup do roku 2019 a hlavně pevné zdraví. Věřím, že to bude rok úspěšný – jak pro nás všechny, tak pro město Zlín. Ing. et. Ing Jiří Korec
    Zlín – V příštím roce bude ve Zlíně k vidění unikátní výstava na téma zlínské bydlení ve 20. století. Navštívit ji bude možné v prostorách zámku. Vernisáž proběhne...
    úvodem bych chtěla jen uvést na pravou míru, že o. s. nepřevádíte na z. s. Vaše občanské sdružení je od 1. 1. 2014 považováno za spolek a ve spolkovém rejstříku už také jako spolek zapsáno. To co nyní děláte, je uvedení názvu a stanov spolku do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ).
    Nejsou to zmatečné názvy? Do nových stanov se musí uvádět povinně také jmenovité složení výkonného výboru? Nebo pouze stačí souhlas předsedy s tím, že bude zapsán ve veřejném rejstříku ? Nebo v našem případě musíme zapast všechny tři členy výboru?


Město uctilo památku Václava Havla

    Složení výkonného výboru do stanov uvést nemusíte (to bych doporučila jen v případě, že byste změnou stanov zřídili úplně nový orgán, který dříve ve spolku neexistoval), postačí, když prokážete zvolení členů orgánu (např. zápisem ze zasedání orgánu, který členy výboru volí). Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce budete potřebovat od všech členů výboru, protože do spolkového rejstříku se zapisují všichni členové statutárního orgánu.
    Zlín - Ani na Štědrý den večer se městská hromadná doprava ve Zlíně a Otrokovicích – přes určité omezení – zcela nezastaví. Trolejbusem nebo autobusem se dostanete i na štědrovečerní bohoslužby do kostelů.
    Zlín - Ve zlínském útulku je už taková tradice, že se vánoce slaví se čtyřnohými miláčky, kteří nemají svou rodinu a pilně čekají na nové páníčky. Stejně jako v minulých letech...
    Zlín - Pod tímto názvem pořádá v neděli 16. prosince v 17 hodin Základní umělecká škola Harmonie Zlín tradiční vánoční koncert v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů...
    Doporučujeme: Kvalitní vozík pro invalidy | Karta jako blesk peněženka | Zakázkové vestavěné skříně na míru, vestavné skříně | Technická správa nemovitostí Praha
    Zlín - Pěvecký sbor Cantica laetitia ze Zlína se zúčastnil 13. ročníku Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě, kde získal dvě Zlatá pásma...


OFICIÁLNÍ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

    Dále doporučuji vnímat prováděné úpravy stanov jako změnu stanov a nikoliv jako vytvoření nových stanov. Lépe to odpovídá skutečnosti.
    Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy má ve svých sbírkách početnou kolekci betlémů. S několika zajímavými exponáty se nyní můžete seznámit i v prostorách zlínské radnice.
    Zlín – Budova Baťova mrakodrapu, v níž sídlí Zlínský kraj, oslaví v sobotu 15. prosince 80 let od svého dokončení. V třicátých letech minulého století ji nechal ve Zlíně postavit...
    4.2. Člen výkonného výboru jedná jménem XY, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a nebo zasedáním schůze výkonného výboru. V případě, že člen výkonného výboru jedná jménem XY v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit XY škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00