Jak na věc


stadion borussia dortmund

EDICE KNIH - FOTBALOVÉ STADIONY

    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Areny je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v  Areně mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
    2. Arena je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce, a bude uzavřena do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem Areny z organizačních důvodů jinak.
    4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z Areny musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník Areny je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.
    3. Návštěvníci Areny jsou povinni při svém pobytu v areálu Arény respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti a projevů. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru Areny bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.


Hokejový klub TJ SPARTAK Nové Město nad Metují

    5. Každá osoba vstupující do Areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti se společností SK SIGMA OLOMOUC, a.s. a jejími smluvními partnery.
    3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem Areny pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie.
    3. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Arenu využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel jakožto i pro hosty těchto osob.
    6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se v Areně, ztrácejí oprávnění k pobytu v Areně a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru Areny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00