Jak na věc


středisko výchovné péče brno veslařská

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno,

    5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: - doporučení k pobytu - lékařská zpráva o zdravotním stavu klienta ne starší 3 dnů - potvrzení o bezinfekčnosti klienta - individuální vzdělávací plán, příp. kopie posledního školního vysvědčení nebo výpisu ze školní matriky - doklad o platbě, která je provedena v hotovosti při nástupu - kopie rozsudku či dohody o svěření dítěte do péče - občanský průkaz - očkovací průkaz - průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny V Brně dne:.. rodič /zákonný zástupce/. podpis klienta... za SVP Smlouva bude vypracována ve dvou originálních vyhotoveních, jedno vyhotovení bude předáno zákonnému zástupci a klientovi, druhé je součástí povinné dokumentace (spisu klienta). Kopie budou předány na žádost oprávněných spolupracujících institucí dle potřeby. 5


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00