Jak na věc


spořitelní družstvo ano

Fungujete již 18 let, ale vidět jste začali být nedávno…

    ANO spořitelní družstvo má přibližně 2000 členů a navazuje na tradici tzv. kampeliček neboli družstevních záložen, která v českých zemích sahá až do první poloviny 19. století. Následovníci kampeliček vznikaly postupně od roku 1996. Na počátku bylo založeno přes 40 subjektů. Trh spořitelních družstev prošel za posledních 20 let velice turbulentním vývojem jak z pohledu způsobu podnikání jednotlivých subjektů, tak z pohledu regulace tohoto sektoru. V roce 2017 působí na trhu 10 družstevních záložen. V současné době je používáno převážně označení spořitelní družstvo než kampelička, která představuje historický pojem. Princip fungování družstev je však obdobný: každý klient spořitelního družstva je zároveň členem družstva. Z členství v družstvu vyplývají konkrétní práva a povinnosti, která jsou popsána ve Stanovách družstva (veřejně dostupný dokument). Minimální členský vklad je stanoven ve výši 1000 Kč. Členové družstva se mohou podílet na rozhodování v družstvu prostřednictvím hlasování


About the author Jarmila Nevařilová

    Větší aktivita ve společnosti nastala zhruba před čtyřmi lety, kdy se měnil management spořitelního družstva a začaly zásadní změny – změna organizace včetně náboru nových pracovníků, postupné rozšiřování nabídky produktů a služeb a s tím související změny procesů a v neposlední řadě rovněž rozsáhlé změny informačních systémů a technologií. ANO spořitelní družstvo poskytuje produkty a služby v souladu s několika principy. Klíčový princip představuje individuální přístup ke klientovi, jak depozitnímu tak úvěrovému. Klientovi se individuálně věnujeme nejen na začátku vztahu – při identifikaci požadavků a potřeb, uzavírání smluv, ale rovněž následně. Například zpracování a vyřízení žádosti o úvěr u nás ve většině případů trvá kratší dobu než v bance, vždy se snažíme najít vhodné řešení potřeb. Další klíčový princip se týká úročení depozit: naší strategií je nabízet klientům vždy nejvyšší úrok na trhu alespoň pro jednu délku termínovaného vkladu. Dalším pilířem je stabilita a bezpečí. Post

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00