Jak na věc


souhrnné hlášení k dph formulář

Souhrnné příklady - předloha geotrio

    Další výjimečnost souhrnného hlášení spočívá v tom, že pokud v daném čtvrtletí plátce neuskutečnil dodání zboží do jiného členského státu ani přemístění obchodního majetku a ani nebyl prostřední osobou v třístranném obchodu, souhrnné hlášení nepodává.
    Pokud by formulář nestačil (na první i druhé straně je vždy 20 řádků), použije se další ten samý, pouze se označí stránky dalším číslem a uvádí se i celkový počet stran.
    Souhrnné hlášení je sestava výše uvedených plnění, kde jsou uvedena DIČ odběratelů z JČS, kódy a počty plnění a jejich celková výše v Kč. Hlášení se týká výhradně dodávek do JČS, nikoliv do třetích zemí (tedy do zemí mimo EU). Smyslem hlášení je upozornit správce daně v JČS, že tito odběratelé musí z plnění uvedených v hlášení sami odvést DPH. Souhrnné hlášení se dá podat pouze elektronicky a to zásadně měsíčně bez ohledu na to zda má plátce měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období. Jedinou výjimkou mají ti čtvrtletní plátci, kteří poskytují plnění pouze podle bodu d); ti mohou souhrnné hlášení podávat čtvrtletně.


Příklad vyplnění souhrnného hlášení

    Nechť společnost ABCD, s. r. o., dodává zboží dánskému plátci (osobě registrované k dani v Dánsku) do jeho sídla v Kodani, přičemž ve 3. čtvrtletí tohoto roku se uskutečnilo 10 zásilek v celkové částce 2 700 000 Kč. Dále dodala osobě registrované k dani v Řecku do Soluně ve 3. čtvrtletí ve dvou zásilkách zboží v celkové hodnotě 400 000 Kč. V červenci společnost dodala na Slovensko pro svou nově zřizovanou provozovnu vybavení v hodnotě 1 200 000 Kč. Poslední operací, kterou je nutné v souhrnném hlášení zachytit, je dodání zboží v rámci třístranného obchodu ze září, když zásilka v hodnotě v přepočtu 800 000 Kč putovala přímo z Německa do Francie, a naše společnost byla prostřední osobou v rámci tohoto třístranného obchodu.
    Také přemístění obchodního majetku do jiného členského státu je v tuzemsku osvobozeno od daně (§ 64 odst. 4 ZDPH), ale plátce musí počítat s tím, že ke zdanění může dojít v tom členském státu, kam zboží přemístil. Proto je dobré vědět, co se za přemístění obchodního majetku nepovažuje. Z výčtu v § 13 odst. 7 ZDPH zmiňme ty nejrozšířenější případy, kdy se nejedná o přemístění obchodního majetku:
    Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat tzv. následné souhrnné hlášení. Pro následné souhrnné hlášení slouží tiskopis MF 25 5521/a, aktuální vzor je také č. 1.
    Jinak platí standardní pravidla, např. že v případě sdružení bez právní subjektivity podá souhrnné hlášení ten určený účastník sdružení, který podává daňové přiznání za sdružení.


Klikněte zde pro získání starších verzí šablon ...

    Než si ukážeme vyplnění souhrnného hlášení na příkladu, musíme ještě uvést, že se podává za každé kalendářní čtvrtletí, a to vždy do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí současně s přiznáním k DPH. Čtvrtletní periodu pro podávání mají i ti plátci, kteří podávají přiznání k DPH měsíčně!
    Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Šablony s možností exportu do XML jsou určeny pouze pro MS Excel pro Windows, verze 2007 a vyšší. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.
    Oddíl B. souhrnného hlášení za 3. čtvrtletí 2005 tak bude obsahovat následující hodnoty (povšimněme si, že DIČ pořizovatele zboží uvádíme bez kódu země):
    Nabízíme prezentaci našich výrobků a produktů i u vás ve škole, školce nebo organizaci. Rádi za vámi přijedeme a představíme vám naše produkty a poradíme s výběrem z naší široké nabídky. V připadě zájmu nás kontaktujte vyplněním krátkého formuláře.
    - poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň, například jsme umístili reklamu z Google AdSense na svém webu (§ 102 odst. 1 písm. d) Zákona o DPH)


Příklad vyplnění následného souhrnného hlášení

    Čtvrtletní plátci si tedy musí pohlídat svá plnění a včas informovat své účetní a poradce, aby souhrnné hlášení mohl být podáno včas. Souhrnné hlášení je totiž také daňovým tvrzením a jeho pozdní podání má za následek sankci.
    Souhrnné hlášení se podává na tiskopise MF 25 5521, aktuální vzor je č. 1. V hlášení se uvádí souhrn plnění podle DIČ pořizovatele zboží s tím, že se uvádí i kód země (seznam naleznete v pokynech), počet plnění a celková hodnota plnění v české měně. Také se rozlišuje kód, o jaké plnění se jedná:
    Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.
    Tato povinnost se netýká všech plátců DPH, ale pouze těch, kteří uskuteční dodání zboží do jiného členského státu tamní osobě registrované k dani obdobné naší dani z přidané hodnoty. Takové dodání zboží je totiž pro tuzemského dodavatele od DPH osvobozeno (§ 64 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „ZDPH“) a daň z dodání musí přiznat až příjemce v jiném členském státu. Souhrnné hlášení pak slouží k tomu, aby byla zajištěna kontrola, že se tak skutečně stane.


Jak často musíme podat souhrnné hlášení?

    Ne každá služba s místem plnění v JČS spadá do souhrnného hlášení. Spadají tam pouze ty, pro jejichž místo plnění se použije obecné pravidlo podle §9/1 ZDPH.
    2) Na závěr procesu nám aplikace nabídne potvrzení o odeslání hlášení, které musíme vytisknout a do pěti dnů doručit na finanční úřad. Samotné souhrnné hlášení vytiskneme pouze pro svou archivaci, na finanční úřad už jej v listinné podobě nepodáváme (když to uděláme, budou tam mít z toho zbytečný zmatek).
    Pokud máme elektronický podpis a/nebo datovou schránku, můžeme se rozhodnout. Buď podáme souhrnné hlášení způsobem uvedeným výše, nebo formulář vyplníme pomocí aplikace EPO (viz výše) a pošleme jej jedním z těchto způsobů:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00