Jak na věc


souhlas vlastníka pozemku se stavbou

Anesteziologicko - resuscitační oddělení - informované souhlasy

    • Prodejné na informovaný souhlas – tyto procedury a programy je možné absolvovat pouze po předchozím osobním podpisu informovaného souhlasu (znění uvedeno níže), kterým pacient prohlašuje, že netrpí žádným z uvedených onemocnění. V případě pochybností a nejasností je nutné vyžádat lékařské doporučení k absolvování procedury.
    Prohlašuji, že respektuji výše uvedené pokyny a že netrpím žádným z níže uvedených stavů a onemocnění, která jsou kontraindikací  skotského střiku, vířivé koupele, střídavé nožní sprchy, celkové aromatické nebo klasické masáže, masáže  lávovými kameny, medové masáže,  reflexní masáže plosky nohy, podvodní masáže, baňkové masáže, masáže Rolletic, parafínového zábalu, rašelinového zábalu malého (tj. na 2 místa), přístrojové lymfodrenáže dolních končetin, skořicového anticelulitního zábalu:
    • Prodejné na lékařské doporučení – tyto procedury a programy je možné nakoupit a čerpat pouze na základě doporučení lékaře. Pokud klient nemá doporučení od svého ošetřujícího lékaře, může využít vyšetření naším lázeňským lékařem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00