Jak na věc


soubor fo

Dismanův rozhlasový dětský soubor

    Spustí se nástroj Windows pro vypalování bitových kopií. Pokud máte více fyzických mechanik, tak můžete vybrat, která bude použita. Vypalování zahájíte kliknutím na tlačtko "Vypálit".
    Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů.  Taneční zázemí nám  poskytuje SVČ Gurťjevova-pobočka Zálom, v Ostravě – Zábřehu/bývalá ZŠ , BUS zastávka Pískové doly/.
    Nero zobrazí okno s přípravou k vypálení. Do mechaniky vložte prázdné médium a klikněte na tlačítko "Vypálit". Ještě pro jistotu můžete zaškrtnout políčko "Po vypálení zkontrolovat zapsaná data".
    Pro zájemce nabízíme vystoupení s živou i reprodukovanou muzikou (CD) v délce 5 až 60min., i tématicky či zvykoslovně zaměřené pořady(Velikonoce, Vánoce).


Brundibár - Centrální park Pankrác

    Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského  pomezí a severního Valašska. Po 20 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Odrostlí tanečníci pak mohou  dále pokračovat  v činnosti v dospělých  souborech  působících v Ostravě či v okolí.
    Kromě účasti na akcích folklórního charakteru  v ČR (Přehlídky dětských folklórních souborů, mezinárodní folklórní festivaly a slavnosti apod.)  se soubor presentuje  i  v zahraničí-  navštívil Slovensko, Polsko, Rusko,Turecko, Maďarsko a nabízí  své účinkování  i na akcích komerčního typu (oslavy, výročí, plesy, propagační akce apod.).  Soubor Holúbek  je také organizátorem  Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice. Kromě vlastních nácviků a soustředění, organizujeme pro děti i další mimotaneční akce jako letní tábor, šmigrust, oslavy dne dětí a mnoho jiných…

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00