Jak na věc


soubor fo

Brundibár - Centrální park Pankrác

    Pro zájemce nabízíme vystoupení s živou i reprodukovanou muzikou (CD) v délce 5 až 60min., i tématicky či zvykoslovně zaměřené pořady(Velikonoce, Vánoce).
    Kromě účasti na akcích folklórního charakteru  v ČR (Přehlídky dětských folklórních souborů, mezinárodní folklórní festivaly a slavnosti apod.)  se soubor presentuje  i  v zahraničí-  navštívil Slovensko, Polsko, Rusko,Turecko, Maďarsko a nabízí  své účinkování  i na akcích komerčního typu (oslavy, výročí, plesy, propagační akce apod.).  Soubor Holúbek  je také organizátorem  Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice. Kromě vlastních nácviků a soustředění, organizujeme pro děti i další mimotaneční akce jako letní tábor, šmigrust, oslavy dne dětí a mnoho jiných…
    Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů.  Taneční zázemí nám  poskytuje SVČ Gurťjevova-pobočka Zálom, v Ostravě – Zábřehu/bývalá ZŠ , BUS zastávka Pískové doly/.


Kontakt, pište, volejte, holubujte!

    Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského  pomezí a severního Valašska. Po 20 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Odrostlí tanečníci pak mohou  dále pokračovat  v činnosti v dospělých  souborech  působících v Ostravě či v okolí.
    Spustí se nástroj Windows pro vypalování bitových kopií. Pokud máte více fyzických mechanik, tak můžete vybrat, která bude použita. Vypalování zahájíte kliknutím na tlačtko "Vypálit".
    Nero zobrazí okno s přípravou k vypálení. Do mechaniky vložte prázdné médium a klikněte na tlačítko "Vypálit". Ještě pro jistotu můžete zaškrtnout políčko "Po vypálení zkontrolovat zapsaná data".

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00