Jak na věc


sokolská pizzerie česká lípa

Složka zdravotně kondiční cvičení

    Čeká vás minimálně 16 turnajů zahájených vždy ranní kávou a štrúdlem, medaile, poháry, losování o maxi zmrzliny a občas i nějaká ta tričková překvapení.A to vše bude řídit stejně jako loni i předloni Jirka.
    Koncept ŠNYT Sokolská je založen na skvělém pivu z portfolia LOBKOWICZ a samozřejmě také na výjimečném jídle, rádi by Vás pozvali na “tapasování“ tak trochu v jiném stylu, ale zachovávají i španělskou klasiku. Tapas to je zvídavost, touha poznávat, bez ohledu na to, jak veliká je Vaše porce na talíři. Pojďte se sejít s přáteli, dát si společně sklenku piva a vyzkoušet nejen nové chutě, ale také španělský způsob sdílení jídla a radosti z něj. Vyberte si dvě ,tři nebo í více tapas a určete tempo, ve kterém Vám je budou servírovat na stůl. Vždy dbají na čerstvost a kvalitu surovin, které pro vás vybírají především z lokálních farem nebo od předních španělských dodavatelů.


Začíná Zimní sokolská liga 2015/2016

    Cvičení je určeno pro zdravé ženy každého věku a zahrnuje prvky bodyformingu, pilates, kruhového tréninku, tabaty, aerobiku, stepaerobiku a funkčního tréninku. V hodinách vedených zkušenými cvičitelkami se používá náčiní jako gymbaly, overbaly, kmitací tyče, dynabandy, balanční pomůcky /bosu/, činky, aj. Jde o kondiční cvičení, které pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu, dochází při něm k posílení ochablých a protažení zkrácených svalů a tím pomáhá vymodelovat pěkné křivky a zajistit správné držení těla. Závěrečný strečink nebo relaxace odvede ženy od každodenních starostí. Cvičební hodiny jsou velice různorodé, takže velmi vhodné pro cvičenky, které vyžadují pestrost. Pro maminky ze složky R+D je cvičení zdarma.
    Cvičení je určeno pro ženy a muže, kteří chtějí být stále fit a dobrá parta je pro ně prioritou. Pro cvičení jsou používány moderní metody i cvičební pomůcky.
    Děvčátka a chlapci ve věku od 4 do 6 let si při tomto cvičení zvykají na samostatnost. Formou her, závodivých cvičení a cvičením na nářadí získávají základ pro správné držení těla, celkovou obratnost a smysl pro kolektiv. Cvičení při hudbě rozvíjí jejich smysl pro rytmus. Pro cvičení jsou používány nejmodernější metody a pomůcky a vždy je upřednostňováno zdravotní hledisko.


Kde:  Sokolák - areál sokolského koupaliště

    Národní stráže se podílely na odzbrojení vojenských jednotek složených z rakouských, maďarských a rumunských vojáků, které se nacházely v říjnu 1918 v Čechách a na Moravě. Dále zajistily a střežily sklady potravin, zboží a surovin, zbrojnice, průmyslové objekty, nádraží, železnice, komunikace, hlídaly kláštery, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví a vývozu vzácných uměleckých předmětů ze země. Pořádek zajišťovaly do počátku prosince, kdy jejich úkoly postupně přebíraly vojenské a policejní jednotky.
    Sokolové vstoupili do dějin rodícího se státu mimo jiné i převzetím čestné úlohy stráže Pražského hradu a položili tak základ dnešní Hradní stráži. Pražský hrad střežili spolu se členy České obce střelecké a dobrovolníky z řad studentů. Ráno 29. října dorazilo na Hrad dvacet šest sokolů z jednoty Sokol Hradčany a osm členů České obce střelecké z Vršovic. Téhož dne převzali sokolové kasárna Svatého Jiří na Jiřském náměstí Pražského hradu. Výzbroj se jim podařilo získat po dlouhém vyjednávání od střežících vojáků 2. pluku tyrolských císařských myslivců, kteří opustili Hrad teprve 31. října. Ve skladech se po jejich odchodu našlo mimo jiné 400 ručních granátů, 30 000 puškových nábojů, ale i plynové masky nebo zimní vybavení včetně lyží


26.8. 2012 Sokolská liga finále MIX - PŘELOŽENA!

    Toto cvičení pro dívky ve věku 6 – 15 let je doplňkem ke školní tělesné výchově. Snažíme se pěstovat smysl pro správné držení těla, cit pro hudbu a hlavně smysl pro pravidelné cvičení jako základ zdravého vývoje jedince. Dívky mají ve cvičebním programu zdokonalování se ve sportovní gymnastice, lehké atletice, hrají míčové hry a učí se nové formy zábavných her, zařazují skoky na trampolíně. Cvičí aerobik a jiné moderní formy cvičení při hudbě. Všechna tato cvičení a plně rozvíjí všestranné pohybové dovednosti dospívajících děvčat se zdravotním aspektem a jsou průběžně doplňována současnými sportovními novinkami. Nejšikovnější jsou zařazovány do družstva, které se účastní závodů sokolské všestrannosti v SG, LA, šplhu a plavání.
    Rádi bychom Vás pozvali na “tapasování“ tak trochu v jiném stylu. Tapas, to je zvídavost a touha poznávat, bez ohledu na to, jak veliká je Vaše porce na talíři. Pojďte se sejít s přáteli, dát si společně sklenku piva a vyzkoušet nejen nové chutě, ale také španělský způsob sdílení jídla a radosti z něj. Vyberte si dvě ,tři nebo í více tapas a určete tempo, ve kterém Vám je budou servírovat na stůl.
    Sokolská stráž sestávala z 34 mužů Sokola Hradčany, kteří se střídali ve čtyřiadvacetihodinových službách. V listopadu se sokolové rovněž ujali pořadatelské služby v nově ustaveném Národním shromáždění a dohlíželi jak na průběh volby prvního československého prezidenta, tak na skládání prezidentského slibu a bezpečný průjezd Prahou po příjezdu T. G. Masaryka do vlasti. Ukončením činnosti Národních stráží však úlohy sokolů při zajišťování státní moci ani v nejmenším neskončily, čekaly je především boje o hranice nového státu na Slovensku.


BEER & TAPAS RESTAURANT LIBEREC

    Dne 28. října 1918, v den, kdy se rodil samostatný stát Čechů a Slováků, chyběly vznikající republice mocenské opory, především armáda. Přitom bylo nezbytné zabránit případnému chaosu. Řešení se našlo záhy. Rozpad Rakouska – Uherska v posledních dnech války zastihl připravené představitele nejvýznamnější spolkové organizace našich dějin, České obce sokolské.
    Cvičení k prevenci a regeneraci páteře metodou SM – systém (Stabilizace a Mobilizace páteře), kdy se pomocí elastického lana zapojují do cvičení svalové řetězce ve tvaru spirál. Tento pohybový program vyrovnává páteř, protahuje ji a zároveň jí dává optimální pohyblivost a dále umožňuje regeneraci dalších kloubů (kyčel, koleno, kotník, rameno) po každodenní práci.
    Sokolská stráž je čestnou jednotkou České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace, zabezpečení a provádění slavnostních, pietních a smutečních aktů, dále sokolských průvodů a slavností. K činnosti Sokolské stráže neodmyslitelně patří výuka pořadové přípravy pro krojované sokoly. Sokolská stráž sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.


Složka gymnastika dorostu a dospělých

    Z důvodu konání ME 18, které tento týden od čtvrtka do neděle proběhne na  Sokoláku, byly zrušeny nedělní turnaje Sokolské ligy. Všem hráčkám a hráčům se omlouváme a zveme Vás na další MIX turnaj, který proběhne 15.7. 2012.
    Cvičení je určeno pro cvičence od 18 let s malým zdravotním omezením, kteří si chtějí udržet dobrou tělesnou kondici a odstranit svalovou dysbalanci. Pro cvičení je užito veškeré moderní náčiní – gymbaly, overbaly, gumy, tyče, činky.
    Koncept ŠNYT Sokolská je založen na skvělém pivu z portfolia LOBKOWICZ a samozřejmě také na výjimečném jídle. Rádi bychom Vás pozvali na “tapasování“ tak trochu v jiném stylu se zachováním i španělské klasiky.
    Máte pocit, že svoji páteř nezdravě zatěžujete? Toto preventivní cvičení je zaměřeno na odstraňování svalové nerovnováhy, na správné vzpřímené držení těla, na odstraňování bolesti zad. Při cvičení zapomenete na každodenní starosti, stres a vyčerpání a pomocí protahovacích a posilovacích cviků a cvičení na gymbalech dosáhnete zlepšení stavu vašeho těla.


Složka zdravotní cvičení – prevence bolesti zad

    Cvičení je určeno starším cvičenkám, které chtějí mít i ve vyšším věku dobrou kondici, dbají na prevenci a regeneraci organismu a nebojí se navázat dobré společenské kontakty. Výběrem vhodného cvičení je dosaženo regenerace tělesné schránky cvičenky a dobré duševní pohody.  Zdravotní aspekt se prolíná celým cvičením a cílem je dobrá kondice i ve věku, o kterém se nemluví.
    Toto cvičení pro chlapce ve věku 6 – 15 let je doplňkem ke školní tělesné výchově. Náplní hodin je gymnastika, atletika, míčové hry, florbal a jiné hry. Program je pravidelně doplňován všemi sportovními novinkami, které lze provádět v tělocvičně a na hřišti. Nejlepší cvičenci se účastní závodů sokolské všestrannosti v SG, LA, šplhu a plavání.
    Současná Sokolská stráž byla založena 5. 12. 2014 u příležitosti 96. výročí Hradní stráže na Pražském hradě, kde byl velitelem Hradní stráže slavnostně dekorován prapor, který věnoval sokolstvu Dr. Edvard Beneš.


Kompletní pořadí a více fotek z turnaje zde

    Již v září 1918 se sokolové radili o nutnosti vytvořit novému státu dočasné mocenské složky nahrazující armádu a policii. Dne 28. října rozhodlo vedení České obce sokolské, že zformuje pod vrchním velením náčelníka br. Jindřicha Vaníčka takzvané Národní stráže. Pomoci sokolů bylo vskutku zapotřebí. Česká obec sokolská také „propůjčila“ strážím svoji organizaci od předsednictva přes župy až po jednoty. Rovněž jejich veliteli v regionech a místech se stali většinou starostové a náčelníci sokolských žup a jednot. V památný den se předsednictvo České obce sokolské obrátilo na své členstvo s tímto provoláním: „Stojíme na prahu nových dějin! Nuž bratří, vynášíme svůj starý prapor, zdvíháme jej nad našimi hlavami a voláme rozptýlené houfce sokolské pod jeho jasné barvy. Zahajujeme zdaru a prospěchu všeho národa československého.“
    Ať už jste stálým návštěvníkem restaurace, či jen projíždíte, vždy se u nás setkáte s poctivou gastronomií a profesionálním servisem. Zkušený tým našich kuchařů  připravuje pokrmy z kvalitních čerstvých surovin od lokálních dodavatelů. Tradici české kuchyně důmyslně mixujeme s moderními trendy. S dobrým jídlem je samozřejmě spojen i profesionální um školených pracovníků obsluhy. Pokud k dobrému jídlu preferujete sklenku kvalitního piva, obsluha vám nabídne z velkého výběru námi čepovaných piv. Po jídle si můžete vychutnat třeba prvotřídní správně připravené espresso z naší kávy s jedním z našich mistrovských dezertů, které pro Vás s láskou připravujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00